Voor 2 Lewis-struktuur, kenmerke: 13 Feite wat jy moet weet

Ons gaan bespreek oor berilliumfluoried, BeF2 Lewis-struktuur, hibridisasie, valenselektrone en ander gedetailleerde inligting in hierdie artikel.

Berilliumfluoried, BeF2 is 'n anorganiese verbinding wat soos 'n wit vaste stof lyk. Die struktuur daarvan is soortgelyk aan kwarts en het 'n paar spesiale optiese eienskappe.

Hoe om BeF te teken2 Lewis strukture ?

 Die bindingsvorming tussen twee of meer atome kan maklik verstaan ​​word deur die Lewis-struktuur daarvan te illustreer. Terwyl die Lewis-struktuur van 'n atoom geskets word, word slegs die valenselektrone daarvan in ag geneem. Die valenselektrone en bindings tussen die atome word onderskeidelik deur sommige kolletjies en lyne aangedui. Strukture wat op hierdie manier uitgebeeld word, word Lewis-puntstruktuur genoem.

Ons kan teken Lewis-puntstrukture vir beide kovalent-gebonde en ionies-gebonde verbindings. Berilliumfluoried is 'n anorganiese verbinding met een berillium- en twee fluooratome. Berillium is 'n tweede groep aardalkalimetaal en fluoor is van die halogeenfamilie. Ons moet sekere reëls hou vir die Lewis-struktuur te teken van enige verbinding. Hulle is

  • Vir die teken van die Lewisstruktuur eerstens moet ons die hele aantal valenselektrone wat in die gegewe verbinding teenwoordig is, bereken. Dit word gedoen deur die elektrone wat in die buitenste dop van elke atoom teenwoordig is by te voeg. In BeF2, Be het 2 en fluoor het 7 buitenste elektrone. Dus in totaal is daar 2+7×2 = 16 elektrone.
  • In BeF2, is daar een berilliumatoom met twee valenselektrone en twee fluooratome met sewe valenselektrone.
  •  Berillium atoom deel twee van sy valenselektrone met die twee fluoor atoom en dus vorm hulle twee Be – F enkelbindings.

BeF2 Resonansie

Die delokalisering van elektrone wat aan 'n atoom gekoppel is, is die oorsaak van resonansie. As gevolg van hierdie proses kan 'n molekule of verbinding meer as een strukture hê. Sulke strukture word die resonerende struktuur of resonansiestruktuur daarvan genoem. Hierdie proses kan gesien word in dubbelgebonde verbindings en verbindings met eensame paar elektrone.

Wanneer ons teken hierdie struktuur die molekulêre formule van die verbinding behoort nie te verander nie. Aangesien daar geen dubbelbinding tussen berillium en fluoor teenwoordig is nie, is daar geen resonansiestruktuur vir berilliumfluoried nie.

BeF2  Vorm

Berilliumfluoried word gemaak deur elektrone tussen een berilliumatoom en twee fluooratome te deel. Sy vorm is lineêr. 'n Lineêre molekule is 'n molekule waar die atome langs 'n reguit lyn gerangskik is. Hier is die twee fluooratome aan albei kante van berillium gerangskik deur 'n reguitlynpatroon.

Vorm van BeF2

BeF2 Formele aanklag

Die lading wat aan 'n atoom toegeken word as gevolg van sy bindingsvorming met 'n ander atoom word formele lading genoem. Die vergelyking om die formele lading van 'n atoom te vind is 

Formele lading van 'n atoom = ( Valenselektrone – Aantal eensame pare – Aantal bindings gevorm)

Formele aanklag van Berillium in BeF2 = 2 – 0- 2

                                                        = 0

Formele lading van fluoor in BeF2 = 7 – 6- 1

                                                            = 0

Dus die formele lading van beide die berillium en fluoor in BeF2 is 0.

BeF2 Bindingshoek

Wanneer atome kombineer om 'n stabiele verbinding te vorm, word 'n hoek tussen die bindings gevorm. Die hoek wat gevorm word as gevolg van bindingsvorming tussen twee of meer atome word bindingshoek genoem.

Berilliumfluoried is 'n lineêre molekule. In 'n lineêre molekule sal die atome in 'n reguit lyn gerangskik wees. Die bindingshoek tussen die berillium- en fluooratome is dus 1800.

Hoek van BeF2

BeF2 Oktetreël

Oktetreël bepaal dat wanneer atome kombinasies ondergaan om stabiele verbindings te vorm, hul buitenste dop met agt elektrone gevul moet word. In die geval van kovalente verbindings deel hulle hul elektrone om die oktetreël te gehoorsaam. In ioniese verbindings sal hulle elektrone óf verloor óf kry om hul oktet gevul te maak.

In die geval van berilliumfluoried het berillium twee elektrone en fluoor het sewe elektrone in sy valensieskil. Wanneer berillium sy twee elektrone met twee fluooratome deel, het fluoor tevrede geraak met die oktetreël. Na bindingsvorming tussen Be en F het die fluooratoom agt elektrone in sy buitenste dop. Maar berillium bevat net vier elektrone. Molekules soos waterstof, helium, litium, berillium het nie agt elektrone in hul valensdop nodig om gestabiliseer te word nie. Dus berillium in BeF2 is 'n uitsondering op oktetreël.

Valenselektrone in BeF2

BeF2 Eensame paar elektrone

Sommige van die elektrone wat in die valensdop teenwoordig is, neem nie deel aan bindingsvorming nie en hulle sal by die atoom bly. Daardie elektrone word as eensame paar elektrone of nie-bindende elektrone genoem.

In berillium is daar geen eensame elektronpaar nie.

Die eensame paar elektrone teenwoordig in fluoratoom is 3.

BeF2 Valenselektrone

Die elektrone wat met 'n atoom verbind is wat slegs aan bindingskonstruksie kan deelneem, staan ​​bekend as valenselektrone.

In Be is daar twee valenselektrone en Fluoor is daar sewe valenselektrone. Dus in totaal is daar 2+7×2 = 16 valenselektrone in BeF2.

BeF2 Hibridisering

 Soms kombineer atoomorbitale met verskillende energieë om nuwe orbitale te vorm met dieselfde energie en vorm. Dit word hibridisering genoem. Hibried orbitale is die nuwe orbitale wat op hierdie manier gevorm word. Die aantal orbitale wat gevorm word, sal gelyk wees aan die aantal orbitale wat hibridisasie ondergaan.

Die elektroniese konfigurasie van Be in sy grondtoestand is 1s2 2s2. In die volgende stap sal een elektron in 2s orbitaal opgewek word na die 2px orbitaal. Dan verander sy elektroniese rangskikking na 1s2 2s1 2p1. Hierna die 2s en 2px orbitale oorvleuel saam om twee sp-orbitale met dieselfde energie te vorm. Die hoek tussen hierdie twee orbitale is 1800 en hulle is in teenoorgestelde rigting gerig.

Dan deel twee fluooratoom een ​​elektron vanaf sy 2pz  orbitaal na berillium. Dit lei tot die vorming van BeF2 verband. Dit lei tot die vorming van twee sigma of enkelbinding tussen berillium en fluoor. Die hibridisasie in berilliumfluoried is dus sp-hibridisasie.

Die orbitale wat as gevolg van Hibridisering gevorm word, het 50% s-karakter en 50% p-karakter. Dit kan ook as diagonale verbastering bestempel word.

Hibridisering in BeF2

BeF2 oplosbaarheid

Die vermoë van die stof om in 'n oplosmiddel opgelos te word, word oplosbaarheid genoem. Die algemeen gebruikte oplosmiddels is water, etanol, asetoon, chloroform, eter, CCl4, benseen. Daar word gevind dat berilliumfluoried mengbaar is met water en is min oplosbaar in etanol.

 Is BeF2  Ionies of nie?

 'n Positief gelaaide en negatief gelaaide ioon trek saam om ioniese binding te vorm. Hierdie positiewe en negatiewe ione is katioon en anioon onderskeidelik. 'n Kovalente binding word gevorm deur die gemeenskaplike verspreiding van elektrone tussen die atome met dieselfde of verskillende elektronegatiwiteitswaardes.

Berilliumfluoried word gevorm deur die verdeling van atome tussen berillium en fluoor. So BeF2 is 'n kovalente verbinding met lineêre vorm.

Is BeF2 Polêr of nie?

BeF2 is 'n molekule wat nie-polêre karakter vertoon. Omdat die twee Be-F-bindings simmetries met mekaar is, het hul dipoolmoment mekaar gekanselleer. Die netto dipoolmoment is dus 0. Berilliumfluoried is dus 'n nie-polêre molekule.

Is BeF2 Suur of Basies?

BeF2 is suur van aard. Lewissuur is 'n suur wat elektrone van ander atome kan aanvaar. Berilliumfluoried kan 'n goeie Lewissuur wees omdat berillium meer elektrone kan aanvaar.

Opsomming

Berilliumfluoried is 'n anorganiese verbinding met formule BeF2. Dit is 'n wit vaste stof wat as voorloper vir die sintese van berillium gebruik word. Hierdie artikel verduidelik die lewis struktuur van berilliumfluoried en sy ander eienskappe soos sy hibridisering, oplosbaarheid, suurgedrag en sy polêre aard.

Scroll na bo