Wees werkwoord in verlede tyd: 7 feite wat u moet weet


Die werkwoord "om werkwoord te wees" is een van die kortste en belangrikste werkwoorde in Engelse grammatika. Hier gaan ons die feite leer van hoe “be werkwoord” in die verlede tyd toegepas kan word.

Die "werkwoord wees'' in die verlede tyd sluit was, was en was. Hierdie werkwoorde werk as hulpwerkwoorde of hulpwerkwoorde en word saam met die hoofwerkwoorde gebruik om sinne te konstrueer om te verwys na die handelinge wat in die verlede uitgevoer is.

Laat ons die feite en regverdigings rakende die gebruik van die “werkwoorde wees” in die verlede tyd in sy verskillende vorme leer ken.

Vorme van werkwoord word gebruik in die verlede tyd

In die tabelformaat hieronder is waar ons die vorme van "wees werkwoorde" sal uitvind wat in die verlede tyd.

Vorme van verlede tydVorme van werkwoord wat in die verlede tyd gebruik word
1. Eenvoudige verlede tyda. ek was (eerste persoon enkelvoud getal onderwerp) Ons was (eerste persoon meervoud getal onderwerp)
b. Jy was(tweede persoon enkelvoud getal onderwerp) Jy was (tweede persoon meervoud getal)
c. Hy/sy/dit was (derdepersoon enkelgetal onderwerp)
d. Hulle was (derde persoon meervoud getal onderwerp)
2. Verlede aaneenlopende tyda. ek was besig om(eerste persoon enkelvoud getal onderwerp) Ons was(eerste persoon meervoud getal onderwerp)
b. Jy was (tweede persoon enkelvoud getal onderwerp) Jy was (tweede persoon meervoud getal)
c. Hy/sy/dit was besig om (derdepersoon enkelvoudgetal onderwerp)
d. Hulle was(derde persoon meervoud getal onderwerp)
3. Verlede volmaakte tyda. Alle persone en getalle onderhewig + was
Vorme van "werkwoord wees" wat in die verlede tyd gebruik word

Hoe word werkwoorde gebruik word in die verlede tyd?

"Wees werkwoorde'' word in die verlede tyd gebruik as hulp- of hulpwerkwoorde om die hoofwerkwoorde te help om tydvorme, stem en stemming te vorm. Die struktuur van "werkwoord wees" wat in die verlede tyd gebruik word, is-

a. Onderwerp + wees werkwoord(was/was) + voorwerp + oorblywende deel van die sin

Die tabelformaat hieronder sal ons help om te weet hoe ons "werkwoord wees" in die verlede tyd op 'n interessante manier gebruik.

voorbeeldVerduideliking
1. My pa het gisteroggend die koerant gelees.In hierdie sin word gevind dat die werkwoord "was'' gebruik word om die hoofwerkwoord "lees" te help om verlede aaneenlopende tyd te vorm.
2. Die onderwysers het die studente in die klas baie versigtig geleer.Hier is die werkwoord "was'' in gebruik om die hoofwerkwoord "onderrig" te help om 'n verlede aaneenlopende tydsvorm te vorm.
Voorbeelde en verduidelikings van hoe werkwoorde in die verlede tyd gebruik word

Wanneer word werkwoorde in die verlede tyd gebruik?

Daar is konkrete reëls vir die gebruik van "wees werkwoorde" in elke tydsvorm. Die verlede tyd het ook sekere reëls vir die toepassing daarvan. Nou sal ons leer wanneer ons dit kan gebruik.

Wanneer ons enige sin in die verlede tyd konstrueer word die be-werkwoorde voor die hoofwerkwoorde gebruik om werkwoorde te help om tydvorme te vorm, bv. verlede onbepaalde tyd/ verlede kontinue tyd/verlede volmaakte tyd.

Kom ons kyk na die tabel hieronder waar ons sal uitvind wanneer ons "werkwoord wees" in die verlede tyd gebruik.

voorbeeldVerduideliking
1. 'n Stoute meisie is deur sy ma getroos.Dit word gesien dat die werkwoord "was'' gebruik word om die hoofwerkwoord "troos" te help om 'n passiewe stem in die verlede in bepaalde tyd te vorm.
2. Die boompies is op boomplantdag deur die studente op die grens geplant. Hier sien ons dat die werkwoord "was" toegepas word om die hoofwerkwoord "geplant" te help om 'n passiewe stem in die eenvoudige verlede tyd te vorm.
Voorbeelde wanneer "werkwoord wees" in die verlede tyd gebruik word

Waarom word werkwoorde in die verlede tyd gebruik?

Daar is verskeie redes vir die gebruik van "wees werkwoorde" in die verlede tyd. Kom ons leer die redes waarom "wees werkwoorde" in die verlede tyd gebruik word.

Ons gebruik basies "wees werkwoorde" in die verlede tyd, want ons moet verlede onbepaalde tyd in die passiewe stem vorm as hulpwerkwoorde en in die geval van die vorming van verlede kontinue tyd, moet ons werkwoorde gebruik om die hoofwerkwoorde te help om die betekenisse te beklemtoon .

Kom ons kyk na die tabelformaat hieronder om die gebruik van "werkwoord wees" in die verlede tyd te sien om die onderwerp baie goed te leer.

voorbeeldVerduideliking
1. Die seuns is deur hul ma gevra om hard te lees sodat hulle hulle vanuit die kombuis kon hoor.In hierdie sin het ons die gebruik van die "wees werkwoord" "was" gevind om die hoofwerkwoord "vra" te help om 'n passiewe stem in die eenvoudige verlede tyd te vorm.
2. Die boere het in die veld gewerk vir bewerking.Hier sien ons die gebruik van die "wees werkwoord" "was" met die doel om 'n verlede aaneenlopende tyd te vorm. Dit word gebruik om die hoofwerkwoord “werk” te help.
Voorbeeld en verduideliking van "werkwoord wees" in die verlede tyd

Formule en struktuur om te gebruik, is werkwoorde in die verlede tyd.

Dit is baie dringend om die formule en struktuur van sinne te leer wanneer ons ook al "wees werkwoorde" in enige tyd gebruik. Nou sal ons kennis kry oor formule en struktuur.

Ons moet die regte vorme van "wees werkwoorde" van die verlede tyd gebruik terwyl ons sinne maak. Die struktuur en formule van "wees werkwoord" is soos volg-

Vorme van verlede tyd Struktuur van sinvoorbeeld
1. Verlede onbepaalde tydOnderwerp + was/was + voorwerp of res van die sinDie mense was groot in getal om kaartjies in te samel.
2. Verlede aaneenlopende tydOnderwerp + was/was + teenwoordige deelwoordvorm van die hoofwerkwoord + voorwerpMy nefie was besig om twee roosplante in die tuin te plant.
3. Verlede volmaakte tydOnderwerp + was + gewees deelwoord deel vorm van die hoofwerkwoord + res van die sinDie stem is verander met die hulp van die onderwyser.
Struktuur en formule van "wees werkwoord" in die verlede tyd

Voorbeelde van werkwoorde wat in die eenvoudige verlede tyd gebruik word.

Vorm van verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige verlede tydOns was baie opgewonde om ondersteuning van die bure te hê.Hier word gesien dat die gebruik van die "werkwoord wees" "was" 'n eenvoudige verlede tyd vorm. Dit word as hoofwerkwoord gebruik.
2. Eenvoudige verlede tydWas jou pa gister by die huis?Ons sien die gebruik van "wees werkwoord" "was'' in die vraagformaat om 'n verlede onbepaalde tyd te konstrueer.
3. Eenvoudige verlede tydSourabh is gestraf vir sy wandade in die veld.In hierdie voorbeeld word gevind dat wees werkwoord "was'' gebruik word om 'n eenvoudige verlede tyd in die passiewe vorm te vorm en dit help die hoofwerkwoord "gestraf" hier.
4. Eenvoudige verlede tydKalikanta en Sanjoy was my goeie vriende in die kleuterskool.Ons het gevind dat die "wees werkwoord" "was" toegepas word om eenvoudige verlede tyd voorbeelde te vorm.
5. Eenvoudige verlede tydLakmal is deur sy ouers gehelp om die somme uit te werk.Hier sien ons die gebruik van die "wees werkwoord" "was'' in die eenvoudige verlede tyd waarin dit as 'n hulpwerkwoord gebruik word om die hoofwerkwoord "gehelp'' in die passiewe stem te help.
Voorbeelde van "wees werkwoorde" in die eenvoudige verlede tyd

Voorbeelde van werkwoorde wat in die verlede volmaakte tyd gebruik word.

Vorm van verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede volmaakte tydDie vreemdeling is die pad na die poskantoor gewys.Hier word werkwoord "was gewees" in die verlede volmaakte tyd gebruik om 'n passiewe stem te vorm.
2. Verlede volmaakte tydJayanta was my vriend van my kinderdae af.Ons sien dat die werkwoord "was gewees" in die gebruik is om 'n sin in die verlede volmaakte tyd te maak.
3. Verlede volmaakte tydDie kinders het op kinderdag sjokolade deur die onderwyser gekry.Die gebruik van die "wees werkwoord" "was gewees'' wys dat dit gebruik word om 'n passiewe stem te vorm deur die hoofwerkwoord "gee'' te help.
4. Verlede volmaakte tydHulle is deur die afrigter na die speelgrond geroep.In hierdie sin het ons gesien dat die gebruik van die "werkwoord wees" "was gewees" vir ons 'n voorbeeld bied van die verlede volmaakte tyd in die passiewe vorm.
5. Verlede volmaakte tydTanisha is deur haar ma gevoer omdat sy ongesteld was.Hier word werkwoord "was" gebruik om 'n volmaakte verlede in die passiewe sin te vorm deur die hoofwerkwoord "gevoed" te help.
Voorbeelde van "wees werkwoorde" wat in die verlede volmaakte tyd gebruik word

Voorbeelde van werkwoorde wat in die verlede aaneenlopende tyd gebruik word.

Vorm van verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede aaneenlopende tydDie meisies het 'n lekker liedjie op die verhoog gesing.Hier is die voorbeeld in die verlede aaneenlopende tyd waar wees werkwoord "were'' gebruik word om die hoofwerkwoord "sing'' te help.
2. Verlede aaneenlopende tydOns was op pad na die kollege per trein.Die gebruik van wees werkwoord "was'' is in die vorming van verlede progressiewe tyd wat ons die toepassing van "wees werkwoord" bied om die hoofwerkwoord "gaan" te help.
3. Verlede aaneenlopende tydGargi het baie aandagtig saam met haar onderwyser Engels gelees.Die gebruik van die "wees werkwoord" "was" is om die hoofwerkwoord "lees" te help om 'n aaneenlopende vorm in die verlede tyd te kry.
4. Verlede aaneenlopende tydDie toeskouers het die speler toegejuig vir 'n beter vertoning in die wedstryd.Die toepassing van die “werkwoord wees” “were” toon die vorming van 'n progressiewe vorm in die verlede tyd.
5. Verlede aaneenlopende tydMy dogter het gisteraand geteken toe ek haar vir ete geroep het.Hier sien ons dat wees werkwoord "was'' gebruik word die hulp die hoofwerkwoord "teken'' om 'n verlede progressiewe tyd te konstrueer.
Voorbeelde van die "wees werkwoorde" wat in die verlede aaneenlopende tyd gebruik is

Gevolgtrekking

Ons het genoeg beskrywings oor die gebruik van die "werkwoorde" in die verlede tyd versamel. Afgesien hiervan sal ons seker "werkwoorde wees" in die huidige en toekomstige tyd toepas. Ons sal ook die melding leer ken dat ons "werkwoord wees" kan toepas om 'n vraende stemming te vorm.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings