21 Feite oor BCl3 Lewis-struktuur en -kenmerke: Hoekom en hoe?


BCl3 Lewis-struktuur is 'n industriële molekule met geweldige voordele. Die volledige bespreking daarvan word in hierdie artikel geïllustreer.

BCl3 lewis-struktuur of boortrichloried word gevorm deur elektrone te deel tussen 1 boor en omliggende 3 chlooratome deur 'n enkele kovalente binding. Hier bereik chloor oktetstabiliteit en boor is oktet-tekort of elektrontekorte wat sekstet vorm.

BCl3 lewis-struktuur is 'n anorganiese verbinding wat 'n kleurlose gas is en in organiese sintese as katalisators en reagense gebruik word. Dit is 'n beginmateriaal en word gebruik om elementêre boor te onttrek. Behalwe dit BCl3 lewis struktuur speel baie rolle in die metallurgiese industrie as 'n raffineermiddel en soldeervloeimiddel. Kom ons bespreek hierdie eienskappe in detail.

Hoe om die BCl3 Lewis-struktuur te teken?

Deur die BCl3 Lewis-struktuur te teken, bied ons insig in die verbinding vanuit elke aspek. Kom ons beskryf dit stapsgewys.

Stap1: Bereken die totale aantal valenselektrone in die BCl3 Lewis-struktuur

Om bewus te wees van die elektrone wat aan die binding deelneem, is 'n belangrike stap in die BCl3 Lewis-struktuur waarvoor ons die totale aantal valenselektrone moet bereken deur almal by te tel. B het 3 en Cl het 7 valenselektrone. Die berekening sal dus 3 + 7(3) = 24 valenselektrone wees.

Stap 2: Seleksie van die sentrale atoom

Die keuse van die sentrale atoom is die volgende belangrike stap in BCl3 Lewis-struktuur om die raamwerk te verstaan. Die sentrale atoom in die BCl3 Lewis-struktuur is boor wat die minste elektronegatiewe atoom is. Die rede vir die keuse daarvan is die elektroniese simmetrie en verspreiding wat dit verskaf.

Stap 3: Voltooiing van die oktetkriteria

Om seker te maak dat die oktetkriteria nagekom word, is die volgende stap nadat die raamwerk van die molekule daargestel is. Oktetstabiliteitskriteria van alle Cl-atome word nagekom deur middel van enkel kovalente binding. B aan die ander kant vorm 'n sekstet en is 'n elektron-tekort spesie.

Stap 4: Kontroleer die formele lading in die BCl3 Lewis-struktuur

Formele ladingberekening is die eindstap in die BCl3 Lewis-struktuur. Die formele lading van boor en chloor in die BCl3 lewis struktuur is 0. 'n Minder formele lading sonder die skending van die strukturele binding is 'n aanduiding van 'n stabiele molekule en bevestig die bestaan ​​van die molekule. 

BCl3 Lewis struktuur
BCl3 Lewis struktuur

BCl3 Lewis struktuur resonansie

Resonansie of mesomerisme is 'n verskynsel wat in poliatomiese molekules waargeneem word waar verskillende strukture van 'n enkele molekule gevorm word. Kom ons bespreek resonansie van hierdie struktuur.

BCl3 lewis struktuur vertoon nie resonansie nie. Dit impliseer dat slegs 'n enkele struktuur van die BCl3 lewis-struktuur al die eienskappe wat daarmee geassosieer word, kan verklaar en dus is daar geen resonerende of kanoniese strukture daaraan verbonde nie.

Die rede agter die geen-resonansie-verskynsel in BCl3 lewis struktuur is die afwesigheid van gekonjugeerde onversadigdheid en die delokalisering van pi-elektrone. Hier is geen pi-elektrone nie, so die afwisseling tussen bindings is nie moontlik nie. Vandaar BCl3 lewis struktuur het geen resonansie nie.

BCl3 Lewis struktuur molekulêre meetkunde

Die konsep van molekulêre meetkunde is gebaseer op die rangskikkings van atome op die mees stabiele manier in die molekule. Kom ons vind die molekulêre meetkunde van die BCl3 Lewis-struktuur uit.

Die molekulêre geometrie van die BCl3 lewis struktuur is trigonaal plat. B is die sentrale atoom omring deur 3 Cl-atome en het geen alleenpare nie. As gevolg van die minimum afstotings is die elektrondigtheid eenvormig rondom 3 streke wat trigonale planêr as die beste meetkunde bied.

Nog 'n manier om die molekulêre meetkunde uit te vind, is deur VSEPR-kaart en die AXN-metode. Hier is A die sentrale atoom boor en X is chloor. Aangesien daar geen alleenpare is nie, sal N 0 wees. Dit gee AX3N0 of AX3 meetkunde.

BCl3 lewis struktuur 3D-voorstelling

BCl3 Lewis struktuur formele lading

Formele ladingberekening is een van die belangrike stappe wanneer dit kom by die beoordeling van die stabiliteit van die struktuur. Laat ons ken sy formule en bereken vir die BCl3 lewis struktuur.

Formele lading van 'n atoom = Valenselektron van 'n atoom – Nie-bindende elektrone van 'n atoom – Bindingselektrone rondom 'n atoom/2.

Kom ons bereken die formele lading van boor en chloor in die BCl3 Lewis-struktuur.

  • Formele lading van chlooratoom in BCl3 lewis struktuur = 7 – 6 – 2/2 = 0
  • Formele lading van boor atoom in BCl3 Lewis struktuur = 3 – 0 – 6/2 = 0
  • Daarom is BCl3 Lewis-struktuur stabiel en betroubaar.

BCl3 Lewis struktuur hoek

Die bindingshoek word bepaal deur baie faktore wat verband hou met die raam van die molekule. Kom ons bepaal die bindingshoek vir die BCl3 Lewis-struktuur.

Die bindingshoek van die BCl3-lewisstruktuur is 120 grade. Die molekulêre geometrie van die BCl3 Lewis-struktuur is trigonaal plat. Dus volgens daardie konvensie sal die hoek van elke B-Cl 120 grade wees.

Daar is die afwesigheid van eensame paar elektrone in die BCl3 lewis struktuur wat impliseer dat die struktuur uniform is van al die kante en vlakke. Die moontlikheid van hoekvervorming is dus nie daar in die BCl3 lewis-struktuur nie.

BCl3 lewis struktuur bindingshoek

BCl3 lewis struktuur oktet reël

Oktetreëlvervulling is 'n stabiliteitskriterium wat bereik kan word deur elektrone te deel, te verkry of te verloor. Kom ons vind dieselfde uit in die BCl3 Lewis-struktuur.

Chlooratome voldoen aan die oktetkriteria, maar boor is 'n uitsondering daarop. Chloor het 7 valenselektrone en benodig 1 om oktet te voltooi, wat is deur 'n enkele kovalente binding te deel. Boor aan die ander kant is elektrontekort.

Boor is 'n afwyking van die oktetreël waar dit, in plaas daarvan om 'n oktet te vorm, 'n sekstet vorm as gevolg van sy elektron-tekorte aard. Dus boor in BCl3 lewis struktuur, anders as chloor, deel 3 elektrone en het 'n totaal van ses elektrone na deling.

Is BCl3 Lewis-struktuur 'n uitgebreide oktet?

Uitgebreide oktetagtige elektrontekort is 'n anomalie vir die oktetreël. Kom ons kyk of die BCl3 lewis struktuur dieselfde volg of nie.

BCl3 lewis-struktuur volg nie die konsep van 'n uitgebreide oktet nie. In plaas daarvan is dit 'n elektron-tekort verbinding waar die sentrale boor atoom die sekstet vorm deur te deel deur middel van enkel kovalente binding. 

Uitgebreide oktet of super oktet of hipervalent word getoon deur verbindings waar die sentrale atoom 'n groot grootte het en as gevolg daarvan meer as 8 elektrone kan akkommodeer. Boor in die BCl3 Lewis-struktuur is van klein grootte en volg dus nie die konsep nie. 

BCl3 lewis struktuur alleenpare

Eensame pare is die ekstra valenselektrone wat geen rol in binding speel nie. Kom ons vind die alleenpaar in die BCl3-lewisstruktuur uit. 

Daar is geen eensame paar elektrone in die BCl3 Lewis-struktuur nie. Dit is belangrik om daarop te let dat die eensame paar sentrale atome betekenisvol is. Na deling is daar geen ekstra elektron op die boor oor nie.

Daar is 3 valenselektrone in 'n boor atoom en al 3 van hulle neem deel aan binding met chloor deur 'n enkel kovalente binding. Dit lei tot geen alleenpare nie. Afgesien hiervan is alleenpare op sentrale en nie op terminale atome betekenisvol omdat hulle verantwoordelik is vir die veranderinge en vervormings.

BCl3 Lewis struktuur valenselektrone

Valenselektrone is van kardinale belang in chemiese binding omdat hulle in die buitenste gebied is. Kom ons bepaal die valenselektrone in die BCl3 Lewis-struktuur.

In die BCl3 Lewis-struktuur het boor 3 valenselektrone en chloor het 7 valenselektrone. Die totale nr. van valenselektrone in 'n molekule kan bereken word deur die byvoeging van valenselektrone in die individuele atome.

Kom ons bereken die nr. van valenselektrone in die BCl3 Lewis-struktuur.

  • Valenselektrone in boor = 3
  • Valenselektrone in chloor = 7
  • Totale aantal valenselektrone in BCl3 Lewis-struktuur = 3 + 7(3) = 24

BCl3 Lewis struktuur hibridisasie

Hibridisering is die vermenging van die orbitale met verskillende energieë om nuwe hibriede orbitale te vorm. Kom ons vind die hibridisasie van die BCl3 Lewis-struktuur uit.

Die hibridisasie van die BCl3 lewis struktuur is sp2 aangesien die steriese getal van die sentrale boor atoom 3 is. Steriese getal = Aantal gebonde atome met sentrale atoom + Eensame paar om die sentrale atoom.

Kom ons bereken die steriese getal deur die bogenoemde formule te gebruik.

  • Aantal gebonde atome met sentrale atoom = 3
  • Aantal alleenpare rondom die sentrale atoom = 0
  • Steriese getal = 3 + 0 = 3
  • Dus volgens die idee is die hibridisasie van die BCl3 lewis-struktuur sp2. 

Is BCl3 Lewis-struktuur ionies of kovalent?

Die ioniese of kovalente karakter van enige Lewis-struktuur is gebaseer op die rangskikking van elektrone in daardie struktuur. Kom ons sien dieselfde in die BCl3 Lewis-struktuur.

BCl3 Lewis-struktuur is 'n kovalente verbinding. Daar is deling van elektrone tussen boor en chloor wat lei tot die vorming van 3 B-Cl enkelkovalente bindings.

Hoekom is BCl3 Lewis-struktuur ionies of kovalent?

Daar is baie beslissende faktore wanneer dit kom by die vind van die bandkarakter. Kom ons kyk na die rede daarvoor in die BCl3 Lewis-struktuur.

Die binding is kovalent in BCl3 Lewis-struktuur omdat daar elektrone deel in plaas van direkte oordrag. Geen positiewe en negatiewe ladings word dus aan die individuele atome aangedui nie en dus word geen ioonvorming waargeneem nie.

Afgesien van hierdie BCl3-lewis-struktuur behels een boor-atoom en drie chlooratome. Albei hierdie atome is nie-metale wat weer 'n groot faktor agter die deel van elektrone en die kovalensie van die molekule is.

Is BCl3 Lewis-struktuur polêr of nie-polêr?

Die polariteit van die verbinding is gebaseer op sy interaksie tussen die individuele atome. Kom ons kyk of die BCl3 Lewis-struktuur polêr of nie-polêr is.

BCl3 Lewis-struktuur is 'n nie-polêre verbinding. Dit is baie duidelik uit die struktuur dat sy simmetriese bindingshoek die dipoolmoment uitkanselleer en dus nie-polêr is.

Hoekom is BCl3 Lewis-struktuur polêr of nie-polêr?

Daar is sekere redes agter die nie-polêre aard van die BCl3 Lewis-struktuur. Kom ons verduidelik dit.

BCl3 lewis-struktuur is polêr aangesien atome B en Cl aansienlike verskille in hul elektronegatiwiteite het, wat beteken dat boor 'n gedeeltelike positiewe lading het en chloor 'n gedeeltelike negatiewe lading het. Maar steeds is hulle nie-polêr as gevolg van die kansellasie van die dipoolmoment.

BCl3 Lewis-struktuur is 'n simmetriese molekule. Ten spyte van die groter elektronegatiwiteitsverskil, word die B-Cl-dipool uitgekanselleer as gevolg van die geometrie wat die hele molekule nie-polêr maak.

Is BCl3 Lewis-struktuur 'n Lewissuur of -basis?

Die Lewis-suur-basis-konsep is gebaseer op die aanvaarding en skenking van elektrone. Kom ons bepaal of die BCl3-lewisstruktuur 'n Lewissuur of -basis is.

BCl3 lewis struktuur is 'n lewis suur. Die strukturele of elektronpuntsimboolvoorstelling kan die rede agter hierdie oorweging verduidelik. Die elektrone rondom die sentrale atoom boor besluit dat die hele BCl3 Lewis-struktuur 'n Lewissuur is.

Hoekom is BCl3 Lewis-struktuur 'n Lewissuur?

Die aard van boor in BCl3 Lewis struktuur is die hooffaktor agter die feit dat dit 'n lewissuur is. Kom ons vind uit hoe die suur-basis teorie werk in die geval van die BCl3 lewis struktuur.

BCl3-lewisstruktuur is 'n Lewissuur omdat boor 'n elektron-tekorte spesie is wat slegs 'n sekstet in plaas van 'n oktet vorm. Wanneer dit dus met enige basis reageer, kan dit elektrone aanvaar wat die basiese kenmerke van Lewissure is.

'n Reaksie tussen die BCl3-lewisstruktuur en NH3 toon dat ten spyte van die afwesigheid van 'n waterstofatoom in die BCl3-lewisstruktuur, dit die alleenpaar van NH3 kan aanvaar wat dit 'n Lewissuur maak en NH3 as 'n Lewis-basis.

Is BCl3 lewis-struktuur 'n bronsted basis?

Bronsted lowry konsep kan gebruik word om die te verduidelik kenmerke van BCL3 Lewis-struktuur. Kom ons bepaal of die BCl3-lewis-struktuur 'n bronstedbasis is of nie.

BCl3 lewis struktuur is nie 'n bronsted basis nie. Dit is omdat dit 'n volledige struktuur het en nie waterstofatome kan aanvaar nie, wat 'n basiese vereiste is om 'n bronsted basis te wees.

Waarom is die BCl3-lewis-struktuur nie 'n bronsted basis nie?

BCl3 lewis struktuur as geheel volg nie die bronsted lowry konsep nie. Laat ons die rede agter dit uitvind.

BCl3 lewis struktuur is nie 'n bronsted basis nie aangesien dit 'n elektron-tekort spesie is en in die reaksie kan dit elektrone aanvaar. Maar om 'n bronsted basis te wees, moet dit waterstofione aanvaar wat nie 'n moontlikheid daarvoor is nie.

Die bronsted suur-basis konsep is gebaseer op 'n waterstoftelling voor en na die reaksie. 'n Afname in die waterstofione impliseer bronsted suur en 'n toename impliseer versterkte basis.

Is BCl3 Lewis-struktuur 'n nukleofiel?

Die konsep van nukleofilisiteit is die kern van organiese chemie. Kom ons bespreek dit in die konteks van die BCl3 lewis-struktuur.

BCl3 Lewis-struktuur is nie 'n nukleofiel nie. Nukleofiele is kern-liefhebbende spesies maar BCl3 Lewis struktuur is nie kern gebrekkig nie, eerder elektron-tekort spesies. Dit is dus nie 'n nukleofiel in organiese reaksies nie.

Hoekom is BCl3 Lewis-struktuur nie 'n nukleofiel nie?

Die elektronverspreiding in die BCl3 Lewis-struktuur kan die rede agter sy nie-nukleofilisiteit verklaar. Kom ons kyk vir dieselfde.

BCl3 lewis-struktuur word nie as 'n nukleofiel beskou nie, aangesien dit 'n elektrontekorte spesie is, aangesien die sentrale boor-atoom slegs ses elektrone het. Dit kan dus 'n paar elektrone aanvaar wat nie 'n kenmerk van 'n nukleofiel is nie.

In plaas daarvan is die BCl3 Lewis-struktuur 'n elektrofiel wat elektrone van die nukleofiel aanvaar. Die boor het ook leë 2pz orbitale loodreg op die vlak wat die aanvaarding van elektrone maklik maak.

Is BCl3 Lewis-struktuur oplosbaar in water?

Oplosbaarheidskriteria van 'n molekule is gebaseer op of dit organies of anorganies is. Kom ons bespreek in detail oor BCl3 Lewis-struktuur.

BCl3 Lewis-struktuur is oplosbaar in water. Dit is hoogs reaktief in water en ondergaan selfs hidrolisereaksie.

Hoekom is BCl3 Lewis-struktuur oplosbaar in water?

Kom ons kyk na die rede agter die maklike oplosbaarheid van BCl3 Lewis-struktuur in water

BCl3 lewis-struktuur is oplosbaar in water omdat dit 'n anorganiese verbinding is en 'n beduidende polêre karakter het. Afgesien daarvan is dit ook oplosbaar in 'n organiese oplosmiddel wat 'n unieke karakter van die molekule is.

Is BCl3 Lewis-struktuur vloeibaar?

Die aard van enige molekule in die konteks van sy toestande van materie hang af van die kragte wat die atome in daardie molekule hou. Kom ons bespreek die toestand van materie in die BCl3 lewis-struktuur.

BCl3 lewis-struktuur is 'n vloeistof of bestaan ​​in die vloeibare vorm in die natuur. Dit is 'n kleurlose vloeistof en het 'n sterk en skerp reuk wat daarmee geassosieer word. Dit is 'n rokende vloeistof, maar dit brand nie in die lug nie. In vogtige toestande bestaan ​​dit in die vorm van rook.

Hoekom is BCl3 Lewis-struktuur vloeibaar?

Die samestelling van elke struktuur is uniek aan sy eienskappe en kenmerke. Kom ons bespreek die vloeibare aard van die BCl3 Lewis-struktuur.

BCl3 lewis-struktuur is 'n vloeistof omdat sy atome minder intermolekulêre spasies en meer intermolekulêre kragte het. Dit is 'n sterk rokende vloeistof wat korrosief is, maar onder sterk druk kan dit gas vorm.

Die BCl3 Lewis-struktuurgas is baie sterker as dit in sy gasvormige vorm is en kan vel en oë beïnvloed. Maar sy natuurlike vloeistof is nie baie sterk of iets om oor versigtig te wees nie.

Is BCl3 lewis-struktuur meer stabiel as TlCl3-lewis-struktuur?

Die stabiliteitsvergelyking van BCl3 lewis-struktuur met TlCl3 behels die oksidasietoestand waarin hulle bestaan. Kom ons bespreek dit in detail.

Tussen BCl3 lewis struktuur en TlCl3 BCl3 Lewis struktuur is meer stabiel. Boor het 'n +3 oksidasietoestand en tallium toon 'n +1 en +3 oksidasietoestand. As u inerte paar-oorwegings in gedagte hou, blyk die BCl3-lewis-struktuur meer stabiel te wees.

Waarom is die BCl3-lewis-struktuur meer stabiel as die TlCl3-lewis-struktuur?

Die gedetailleerde antwoord op die stabiliteitsverskil tussen BCl3 lewisstruktuur en TlCl3 kan gevind word deur periodieke eienskappe te gebruik. Kom ons delf diep in dieselfde.

BCl3 lewis-struktuur is meer stabiel as TlCl3 omdat albei aan groep 13 van die periodieke tabel behoort. Hier het beide die verbindings 'n +3 oksidasietoestand. Maar die oksidasietoestand van B is meer stabiel as Tl langs die groep.

In groep 13 is +1 oksidasietoestand meer stabiel in vergelyking met die +3 oksidasietoestand wat die groep van bo na onder afgaan volgens die konvensie. Die +3 oksidasietoestand, alhoewel dit in beide verbindings waargeneem word, is hoogs oksiderend in TlCl3 en keer terug na die +1 toestand.

Is BCl3 Lewis struktuur suurder as AlCl3?

Die suurgehaltevergelyking van twee strukture behels die orbitale en hul pH-konfigurasie. Kom ons bepaal of die BCl3 Lewis-struktuur suurder is as AlCL3 of nie.

BCl3 lewis struktuur is suurder as AlCl3 as gevolg van die pH verskil waar AlCl3 pH 6.5 het en BCl3 Lewis struktuur pH 5.5 is. Die reaksie met basis en verdere soutvorming is dus makliker in die BCl3 lewis-struktuur.

Hoekom is BCl3 Lewis struktuur suurder as AlCl3?

Afgesien van die pH-faktore, is daar molekulêre faktore wat met suurheid geassosieer word. Kom ons werp bietjie lig op die rede hieragter.

Die rede waarom BCl3 lewis struktuur suurder is as AlCl3 aangesien die reaksie met basis 2p orbitaal van boor in BCl3 lewis struktuur oorvleueling met basis toon. Hierdie oorvleueling is baie sterker in vergelyking met die 3p orbitale oorvleueling van aluminium.

Boonop het boor baie meer elektronegatiwiteit as aluminium. Dit aanvaar dus maklik die elektron. Aluminium, aan die ander kant, vorm 'n dimeer en kan 'n dimeer vorm wat suurgedrag inhibeer. 

Het die BCl3 Lewis-struktuur 'n hoë smeltpunt?

Smeltpunt is een van die fisiese kenmerke van enige struktuur. Kom ons bespreek die smeltpunt van die BCl3 Lewis-struktuur.

BCl3 Lewis-struktuur het nie 'n hoë smeltpunt nie. Sy smeltpunt is taamlik baie laag is -107.3 grade celsius. Selfs sy kookpunt is laag in vergelyking met my ander Lewis-strukture.

Hoekom het die BCl3 Lewis-struktuur nie 'n hoë smeltpunt nie?

Die fisiese kenmerke van enige struktuur is direk verwant aan die binding daarvan. Kom ons kyk dieselfde agter die smeltpunt van die BCl3 Lewis-struktuur.

BCl3 lewis-struktuur het 'n lae smeltpunt omdat dit 'n kovalente verbinding is. Die kovalensie of deling van elektrone het gelei tot 'n negatiewe smeltpunt waar die toepassing van skielike druk of temperatuur die toestand van materie kan verander.

'n Hoë smeltpunt word waargeneem in ioniese verbindings met elektrovalente binding waar die aantrekkingskrag so sterk is dat dit baie moeilik is om die binding te breek. Die situasie is die teenoorgestelde in kovalente verbindings insluitend die BCl3 Lewis-struktuur.

Is BCl3 Lewis-struktuur simmetries?

Die simmetrie van 'n molekule kan uit sy molekulêre geometrie beoordeel word. Kom ons kyk of die BCl3 Lewis-struktuur simmetries of onsimmetries is.

BCl3 lewis-struktuur is 'n simmetriese molekule met trigonale planêre geometrie. Dit impliseer dat al die drie B-Cl-bindings simmetries is wanneer dit deur die helfte van die asvlak gesny word.

Hoekom is die BCl3 Lewis-struktuur simmetries?

Simmetriese aard word gewoonlik in 3D-vlakke beoordeel en deur die meetkunde in ag te neem. Kom ons kyk uit vir dieselfde in die BCl3 Lewis-struktuur.

BCl3 lewis struktuur is simmetries met simmetrie-as is C3v. Dit beteken dat die as-simmetrie deur die middel van die molekule gaan en die linkerkant is gelyk aan die regterkant wat die simmetrie van die molekule bewys.

Nog 'n maklike metode om seker te wees oor die simmetrie is om op die vorm en die nr. van alleenpare betrokke. In die BCl3 Lewis-struktuur is daar geen eensame paar elektrone nie en die meetkunde is trigonaal plat. Gevolglik word die kanse van vervorming as gevolg van afstoting geminimaliseer wat sy simmetriese posisie behou.

Gevolgtrekking

In neutedop, BCl3 Lewis-struktuur is 'n anorganiese verbinding met betekenis in organiese chemie as 'n reagens en katalisator waar dit eienskappe van beide die klasse toon. Dit is 'n elektron-tekort verbinding met 'n kovalente karakter en vertoon elektrofilisiteit.

Mansi Sharma

Hallo, ek is Mansi Sharma, ek het my meestersgraad in Chemie voltooi. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Ek is 'n vakkundige in chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mansi-sharma22

Onlangse plasings