11 Basiese Oksied Voorbeeld: Feite wat jy behoort te weet

Basiese oksiede is oksiede wat is basies van aard en dit bevat een of meer suurstofatome of hulle reageer met water om 'n basis te gee of hulle reageer met 'n suur om 'n sout te vorm. In die periodieke tabel is Groep 1 alkali, Groep 2-elemente is aardalkalimetale, groep 13-element is Tl2O, en groep 15 element wat Bi is2O3 basiese oksiede vorm. Basiese oksied voorbeelde sluit in

 1. Litiumoksied (Li2O)
 2. Natriumoksied (Na2O)
 3. Kaliumoksied (K2O)
 4. Rubidiumoksied (Rb2O)
 5. Sesiumoksied (Cs2O)
 6. Magnesium oksied (MgO)
 7. Kalsiumoksied (Hoog)
 8. Strontium oksied (SrO)
 9. Bariumoksied (BaO)
 10. Tallium(I)oksied (Tl2O)
 11. Bismut (IΙΙ) oksied (Bi2O3)

1. Litiumoksied:

Die chemiese formule van litiumoksied is Li2O. Dit is 'n wit vaste stof wat gevorm word wanneer litiummetaal word in die lug verbrand en kombineer met suurstof by temperature bo 100 °C

4Li + O2 → 2Li2O.

Basiese Oksied Voorbeeld
Verbranding van litiummetaal produseer litiumoksied van Wikipedia

Litiumoksied reageer met water en stoom en vorm litiumhidroksied. Dit word gebruik in die keramiekbedryf en versperringsbedekking.

2. Natriumoksied:

Die chemiese formule van natriumoksied is Na2O. Dit is 'n wit vaste stof wat gevorm word deur die reaksie of natrium met natriumhidroksied is die reaksie soos volg:

2NaOH + 2Na → 2Na2O + H2

Die reaksie van natriumoksied met water gee natriumhidroksied wat 'n basis is. Die reaksie word hieronder gegee

Na2O + H2O → 2 NaOH

Natriumoksied ondergaan 'n neutralisasiereaksie om suur genaamd soutsuur en sout genaamd natriumchloried te produseer. Die reaksie word gegee as

      Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

In verskeie materiale soos keramiek en glase word natriumoksied as 'n komponent gebruik.

3. Kaliumoksied:

Chemiese formule van kaliumoksied is K2O. Dit is 'n liggeel vaste stof wat hoogs reaktief van aard is. Kaliumoksied word geproduseer deur die reaksie van peroksied met kalium.

K2O2+2K→ 2K2O

4. Rubidiumoksied:

Chemiese formule Rubidiumoksied is Rb2O. Dit is 'n geelkleurige vaste stof wat 'n belangrike rol speel in die aanwending van brandstofselle. Dit reageer met water om rubidiumhidroksied te vorm wat as gegee word

Rb2O + H2O → 2 RbOH

Rubidiumoksied reageer met waterstof wat rubidiumhidried en rubidiumhidroksied produseer. Die reaksie is soos volg

Rb2O + H2 → RbOH + RbH

5. Sesiumoksied:

Chemiese formule Sesiumoksied is Cs2O. Dit is 'n geel-oranje kleur kristal wat in TV-kamera fotokatodes gebruik word. Sesiumoksied reageer met water om sesiumhidroksied te produseer.

Cs2O (s) + H2O (l) → 2CsOH (aq)

6. Magnesiumoksied:

Chemiese formule van magnesiumoksied is MgO. Dit is 'n wit higroskopiese vaste stof wat bestaan ​​uit Mg2+ en O2- ione wat deur ioniese binding bymekaar gehou word. Magnesiumoksied reageer met water om magnesiumhidroksied te vorm 

MgO + H2O → Mg (OH)2

Magnesiumoksied ondergaan neutralisasiereaksie om suur genaamd soutsuur en sout genaamd magnesiumchloried te produseer. Die reaksie word gegee as

MgO + 2 HCl → MgCl2 + H2O

Sommige van die fisiese eienskappe van magnesiumoksied is dat dit 'n goeie termiese geleier en elektriese isolator is wat wyd gebruik word in termiese isolasie en vuursteen. Magnesiumoksied word gebruik in mediese toepassings, voedselbymiddels, as isoleerders, plantkunsmisstowwe en dierevoeding.

7. Kalsiumoksied:

Die chemiese formule van kalsiumoksied is CaO. Dit word ook ongebluste kalk of kalk genoem. Kalsiumoksied reageer met water en produseer 'n basis genaamd kalsiumhidroksied.

CaO + H2O → Ca (OH)2

Sommige van die gebruike van kalsiumoksied word wyd gebruik in die staalbedryf, in watersuiwering.

8. Strontiumoksied:

Chemiese formule Strontiumoksied is SrO. dit is wit van kleur en is oplosbaar in kaliumhidroksied. Mengsel van strontiumoksied en strontiumnitried word gevorm deur strontium in lug te verbrand. Strontiumoksied speel 'n belangrike rol in katodestraalbuise en om die X-straalemissie te blokkeer.

9. Bariumoksied:

Chemiese formule Bariumoksied is BaO. Dit is 'n nie-vlambare verbinding wat in wit van kleur is. Dit word voorberei deur bariumkarbonaat by hoë temperatuur te verhit.

BaCO3 → BaO + CO2

Bariumoksied word as 'n komponent in kroonglas, katodestraalbuise en katalisators gebruik.

10. Tallium(I)oksied:

Chemiese formule Tallium(I)oksied is Tl2O waar tallium in +1 oksidasietoestand is. Dit is 'n groep 13-element wat in swart van kleur is en na geel kleur verander wanneer dit in water opgelos word wat tallium(I)-hidroksied produseer.

Tallium(I)-oksied reageer met water om Tallium(I)-hidroksied te produseer. Die reaksie word hieronder gegee

Tl2O (s) + H2O (l) → 2 TlOH (aq)

Dit word as 'n belangrike komponent in hoë temperatuur supergeleiers en in hoë indeks glas gebruik.

11. Bismut (IΙΙ) oksied:

Chemiese formule Bismut (IΙΙ) oksied is Bi2O3. Bismut behoort aan groep 15 element in die periodieke tabel en dit is geel van kleur.

Bismut (IΙΙ) oksied
Bismut (IΙΙ) oksied van Wikipedia

Bismut (IΙΙ) oksied reageer met water om Bismut (III) hidroksied te produseer.

Bi2O3(s) + 3 H2O (l) → 2 Bi(OH)3 (Aq)

Bi2O3 word gebruik in soliede-oksied brandstofselle, tandheelkundige materiale en hidrouliese silikaat semente.

Gevolgtrekking:

Basiese oksiede is basies van aard of dit reageer met water of suur. alkali, aardalkalimetaal, groep 13 element wat Tl2O is en groep 15 element wat Bi2O3 is die voorbeelde vir basiese oksiede en ook hulle is basies van aard.

Scroll na bo