11 Feite oor Barium Elektronegatiwiteit en Ionisasie-energie

Barium is die vyfde element in groep IIA in die periodieke tabel en is 'n aardalkalimetaal. Kom ons bestudeer 'n paar feite oor die element in detail.

Die elektronegatiwiteit van Ba ​​is 0.89 volgens die Pauling skaal. Barium kom in die 6de periode voor met 'n atoommassa van 137.24 g/mol. Die elektroniese konfigurasie van Ba ​​is [Xe]6s2 en is silweragtig in voorkoms. Daar is 'n magdom toepassings vir barium in olieraffinaderye en die vervaardiging van bakstene en rubber.

Hier sal ons die neigings van elektronegatiwiteit en ionisasie-energieë (IE) van barium bespreek en dit in detail met dié van ander elemente vergelyk.

Barium en chloor elektronegatiwiteit

Die elektronegatiwiteit verskil tussen barium en chloor is 2.27. Cl is meer elektronegatief as Ba as,

Elektronegatiwiteit van bariumElektronegatiwiteit van chloorrede
0.893.16 Om 'n metaal te wees, het Ba 'n baie lae elektronaffiniteit. Cl is teenwoordig in die 17th groep (halogene) en het die hoogste elektronaffiniteit so het hoë elektronegatiwiteit.
Elektronegatiwiteitstendense

Barium en tin elektronegatiwiteit

Ba en Sn is elemente van verskillende groepe. Hulle elektronegatiwiteitswaardes sal verskil as,

Elektronegatiwiteit van bariumElektronegatiwiteit van tinrede
0.891.96Sn is meer elektronegatief as Ba op Pauling-skaal aangesien daar in Sn twee elektrone in die valensie p-orbitaal is, so dit sal halfgevulde stabiliteit bereik na die aanwins van een elektron, so sy elektronegatiwiteit is hoër.
Elektronegatiwiteitswaardes

Barium en suurstof elektronegatiwiteit

Suurstof is 'n nie-metaal, dus 'n verskil in die elektronegatiwiteitswaardes tussen Ba en O word waargeneem.

Elektronegatiwiteit van bariumElektronegatiwiteit van suurstofrede
0.893.44Suurstof is die tweede mees elektronegatiewe element in die periodieke tabel. Dit is omdat O a chalkogen element en is die eerste element van groep VI A wat 'n hoë neiging het om gebonde elektrone aan te trek om 'n stabiele konfigurasie te verkry.
elektronegatiwiteit

Barium en kalsium elektronegatiwiteit

Daar is net 'n klein verskil tussen die elektronegatiwiteit van Ba ​​en Ca aangesien hulle van dieselfde groep is.

Elektronegatiwiteit van bariumElektronegatiwiteit van kalsiumrede
0.891Ba en Ca behoort albei tot die tweede groep (aardalkaliese metale). Ca het 'n effens hoër elektronegatiwiteit as Ba aangesien Ca voor in die groep kom en soos ons in die groep af beweeg, neem die metaalkarakter van elemente toe, en neem elektronegatiwiteit af.
Elektronegatiwiteitstabel

barium ionisasie energie

Barium toon gewoonlik 1st en 2nd ionisasie energieë. Tog, 3rd ionisasie-energie is ook aangemeld.

ionisasieIonisasie-energie
1st503 KJ/mol
2nd965 KJ/mol
3rd3600 KJ/mol
IE-waarde vir Ba

Die 3de ionisasie-energie is aansienlik hoër aangesien Ba na die verlies van twee elektrone 'n edelgaskonfigurasie sal bereik, en dus is dit redelik moeilik om 'n elektron uit 'n stabiele toestand te verwyder.

barium ionisasie energie grafiek

As ons IE-waardes teen die volgorde van ionisasie plot, sal ons 'n skielike styging in waarde vir 3de ionisasie waarneem as gevolg van die verwydering van elektron uit 'n edelgas opset.

IE-kromme vir Ba

barium en berillium ionisasie energie

Ba en Be is albei aardalkalimetale met twee elektrone in valans s-orbitaal. Die ooreenstemmende ionisasie-energieë is hoër vir Be aangesien berillium voor barium in die groep kom en afbeweeg in die groep neem die ionisasie-energie af as gevolg van 'n toename in die aantal doppe.

ionisasieIonisasie-energie van Baionisasie-energie van Beredes
1st503 KJ/mol899.5 KJ/molIn beide Be en Ba word 1ste elektron uit die s-orbitaal verwyder.
2nd965 KJ/mol1457.1 KJ/molVir Be en Ba word die tweede elektron van die s-orbitaal verwyder wat 'n edelgaskonfigurasie gee.
3rd3600 KJ/mol14847.8 KJ/molDie 3rd ionisasie-energie is aansienlik hoër vir beide aangesien dit baie hoë energie vereis om 'n elektron te verwyder van enige element wat 'n stabiele konfigurasie bereik het.
vergelyking van IE-waardes

barium- en stikstofionisasie-energie

Stikstof is die element van groep 15, so sy IE-waardes sal verskil van dié van Ba

ionisasieionisasie-energie vir Baionisasie-energie vir stikstofredes
1st5031402.31st elektron word verwyder uit die p-orbitaal in die geval van stikstof. Die energie is aansienlik hoër as gevolg van halfgevulde stabiliteit in p-orbitale.
2nd9652856In N, 2nd elektron word slegs van p-orbitale verwyder.
3rd36004578.1Die laaste elektron word van die p-subdop verwyder wat dit leeg maak.
IE-waardes vir Ba en N

barium en radium ionisasie energie

Barium en radium behoort aan dieselfde groep en Ra kom eerste so hul ionisasie-energie sal tot 'n mate verskil.

ionisasieionisasie-energie vir Baionisasie-energie vir radiumredes
1st503509.3Slegs 'n geringe verskil word waargeneem in die waardes aangesien hulle opeenvolgend na mekaar in die groep is.
2nd965979.0Die tweede elektronverwydering verskaf 'n stabiele toestand in beide.
3rd3600 Derde ionisasie-energie is nie vir Ra gerapporteer nie.
IE-waardes vir Ra en Ba

barium- en kalsiumionisasie-energie

Barium en kalsium is die elemente van 2nd groep. Die valenselektrone is teenwoordig in die s-orbitaal in Ca en Ba. Aangesien Ca eerste in die groep kom, sal die waarde vir die ionisasie-energieë relatief hoër wees.

ionisasieionisasie-energieë vir Baionisasie-energieë vir Caredes
1st503589.8Die eerste elektron word in beide gevalle uit die s-orbitaal verwyder.
2nd9651145.4Na die verwydering van die tweede elektron bereik hulle stabiliteit.
3rd36004912.4hoë energie is nodig om verdere elektrone te verwyder as gevolg van die stabiele konfigurasie.
IE-waardes vir Ba en Ca

Gevolgtrekking

Barium is minder elektronegatief as die meeste nie-metale en sommige metale ook. Die chemiese eienskappe van Ba ​​is soortgelyk aan dié van Mg, Ca en Sr. Barium is baie reaktief, het sewe stabiele isotope en word gebruik om ongewenste gasse uit TV-buise te verwyder.

Scroll na bo