Barium chemiese eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Ba of Barium is 'n aardalkalimetaal, sag van aard en word in die aardkors aangetref. Kom ons verduidelik Barium in detail.

Ba is teenwoordig in dieselfde groep as Sr en is soortgelyk aan Sr in terme van eienskappe. Wanneer Ba aan 'n vlamtoets onderwerp word, toon dit 'n kenmerkende appelgroen kleur. Daarom kan dit onderskei word van die mengsel van metaal. Die kleur word waargeneem as gevolg van elektrone se oorgang in die opgewekte toestand.

Ba is 'n chemies reaktiewe gelerige sagte metaal, wat silwergrys voorkom en nie in die natuur as 'n vrye element voorkom nie. Kom ons bespreek sommige van die chemiese eienskappe van Barium soos smeltpunt, kookpunt, atoomgetal, ens. in hierdie artikel.

1. Barium simbool

Simbole word gebruik om die element uit te druk deur een of twee letters van die Engelse of Latynse alfabet van die chemiese naam te gebruik. Kom ons voorspel die atoomsimbool van Barium.

Die atoomsimbool van Barium is “Ba” aangesien die naam begin met die Engelse alfabet B. Maar B verteenwoordig Boor wat die groep 13 isth element, dus gebruik ons ​​die eerste twee letters van die Engelse alfabet van Barium om dit van ander elemente te onderskei.

Barium Atoomsimbool

2. Bariumgroep in die periodieke tabel

Vertikale lyne of kolomme van die periodieke tabel word na verwys as die onderskeie groep van die periodieke tabel. Kom ons voorspel die groep Barium in die periodieke tabel.

Die groep Barium in die periodieke tabel is 2. Omdat dit 'n aardalkalimetaal is, kan dit maklik dikasies vorm deur twee elektrone te skenk. Dus, dit word as 'n element in die 2de groep geplaas. In die Mendeleev periodieke tabel is dit groep 2, maar in die moderne tabel word dit as IIA-groep geplaas volgens die neerslagtabel.

3. Bariumperiode in die periodieke tabel

'n Horisontale lyn of ry van die periodieke tabel waar elke element volgens sy laaste beginselkwantumgetal geplaas word, word 'n periode genoem. Kom ons voorspel die tydperk van Barium.

Barium behoort aan periode 6 in die periodieke tabel omdat dit meer as 54 elektrone in die valensdop het.

4. Bariumblok in die periodieke tabel

Die orbitaal waar die valenselektrone van die element teenwoordig is, word die blok van die periodieke tabel genoem. Kom ons voorspel die blok Barium.

Barium is 'n s-blokelement omdat die valenselektrone teenwoordig in die orbitaal s is. Ba het ook p-, d- en f-orbitale, maar die buitenste elektrone is teenwoordig in die 6s-orbitaal.

5. Barium atoomgetal

Die waarde van Z, bekend as die atoomgetal, is die totale aantal elektrone. Kom ons vind die atoomgetal van Barium.

Die atoomgetal van Barium is 38, wat beteken dit het 38 protone omdat die aantal protone altyd gelyk is aan die aantal elektrone. Om hierdie rede word hulle neutraal as gevolg van die neutralisering van gelyke en teenoorgestelde ladings.

6. Barium atoomgewig

Die massa van die element word gewig genoem wat gemeet word aangaande een of ander standaardwaarde. Kom ons bereken die atoomgewig van Barium.

Die atoomgewig van Barium op die 12C-skaal is 137 wat beteken dat die gewig van Barium die 87/12de deel van die gewig van die koolstofelement is. Die oorspronklike atoomgewig van Barium is 137.327, dit is omdat die atoomgewig die gemiddelde gewig van al die isotope van die element is.

7. Barium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Pauling elektronegatiwiteit is die krag om enige ander element vir daardie spesifieke atoom aan te trek. Kom ons voorspel die elektronegatiwiteit van Barium.

Die elektronegatiwiteit van Barium volgens die Pauling-skaal is 0.89, wat beteken dit is meer elektropositief van aard en kan elektrone na homself toe trek. Die mees elektronegatiewe atoom volgens die Pauling-skaal in die periodieke tabel is fluoor met 4.0 elektronegatiwiteit.

8. Barium atoomdigtheid

Die aantal atome teenwoordig per volume-eenheid van enige atoom word die atoomdigtheid van daardie onderskeie element genoem. Kom ons bereken die atoomdigtheid van Barium.

Die atoomdigtheid van Barium is 3.5 g/cm3 wat bereken kan word deur die massa van Barium met sy volume te duik. Atoomdigtheid beteken die aantal atome teenwoordig per eenheid volume, maar atoomgetal is die aantal elektrone teenwoordig in die valensie en binneste orbitaal.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.
 • Die atoommassa of gewig van Barium is 137.327 g
 • Die volume Bariummolekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening
 • Dus, die atoomdigtheid van Barium is 137.327/ (22.4*2) = 3.06 g/cm3

9. Barium smeltpunt

Om te verander na 'n vloeibare toestand vanaf sy vaste toestand by 'n spesifieke temperatuur, word die smeltpunt van daardie spesifieke element genoem. Kom ons vind die smeltpunt van Barium.

Die smeltpunt van Barium is 7270 C of 1000K temperatuur, want by kamertemperatuur bestaan ​​Barium as 'n vaste stof waar dit liggaamsgesentreerde kubieke vorm aanneem. Dit het meer energie nodig om die kristal tot vloeistof te smelt. Deur die temperatuur te verhoog, kan die elemente in 'n goeie rangskikking geplaas word.

10. Barium kookpunt

Die kookpunt is die punt wanneer die dampdruk van 'n element gelyk word aan sy atmosferiese druk. Kom ons vind die kookpunt van Barium.

Die kookpunt van Barium is 18970 C of 2170K omdat dit in vaste vorm by kamertemperatuur bestaan.

Die Van der Waal se aantrekkingskrag is laag. Gevolglik is hoë energie van hitte nodig om Barium te kook. Die vaste vorm van Barium bestaan ​​by kamertemperatuur of hoër temperatuur as sy smeltpunt.

11. Barium Van der Waals radius

Van der Waal se radius is die denkbeeldige meting tussen twee atome waar hulle nie ionies of kovalent gebind is nie. Kom ons vind Van der Waal se radius van Barium.

Die Van der Waal se radius van Barium-molekule is 222 pm omdat hierdie waarde naby die waarde is wat deur Pauling voorgestel word. Ba het 'n 6s-orbitaal en dit het groter ruimtelike verspreiding en radius. Daarom neem die radius van die element toe maar neem relativistiese sametrekking af.

 • Van der Waal se radius word bereken deur die wiskundige formule met inagneming van die afstand tussen twee atome, waar atome sferies van vorm is.
 • Van der Waal se radius is, Rv =dAA / 2
 • Waar Rstaan ​​vir Van Waal se radius van die molekule van sferiese vorm
 • dAA is die afstand tussen twee aangrensende sfere van die atoommolekule of die som van radius van twee atome.

12. Bariumioniese radius

Die som van katioon en anioon word die genoem ioniese radius van die element. Kom ons vind die ioniese radius van Barium.

Die ioniese radius van Barium is 222 pm wat dieselfde is as die kovalente radius, want vir Barium is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie. Dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee Barium-atome.

13. Barium-isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word genoem isotope van die oorspronklike element. Kom ons bespreek die isotope van Barium.

Barium het 49 isotope gebaseer op hul neutrongetal wat hieronder gelys word:

 • 114Ba
 • 115Ba
 • 116Ba
 • 117Ba
 • 118Ba
 • 119Ba
 • 120Ba
 • 121Ba
 • 122Ba
 • 123Ba
 • 124Ba
 • 125Ba
 • 126Ba
 • 127Ba
 • 127mBa
 • 128Ba
 • 129Ba
 • 129mBa
 • 130Ba
 • 130mBa
 • 131Ba
 • 131mBa
 • 132Ba
 • 133Ba
 • 133mBa
 • 134Ba
 • 135Ba
 • 135mBa
 • 136Ba
 • 136mBa
 • 137Ba
 • 137m1Ba
 • 137m2Ba
 • 138Ba
 • 139Ba
 • 140Ba
 • 141Ba
 • 142Ba
 • 143Ba
 • 144Ba
 • 145Ba
 • 114Ba
 • 146Ba
 • 147Ba
 • 148Ba
 • 149Ba
 • 150Ba
 • 151Ba
 • 152Ba
 • 153Ba

Stabiele isotope word in die onderstaande afdeling onder 49 isotope van Barium bespreek:

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
130Ba0.11%(.5-2.7) * 1021 ye, e74
132Ba0.10%StabieleN / A76
133BaSintetiese10.51 daarε77
134Ba2.42%StabieleN / A78
135Ba6.59%StabieleN / A79
136Ba7.85%StabieleN / A80
137Ba11.23%StabieleN / A81
138Ba71.70%StabieleN / A82
Isotope van Barium

130Ba en 133Ba is radioaktiewe isotope van Barium en hulle kan radioaktiewe deeltjies uitstraal. Enigste 133Ba is sinteties bereide isotope van Barium onder almal en die res word natuurlik verkry.

14. Barium elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Barium.

Die elektroniese dopverspreiding van Barium is 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 2 omdat dit s-, p- en d-orbitale om die kern het. Aangesien dit meer as 56 elektrone het en om 56 elektrone te rangskik, benodig dit 1s,2s,2p,3s,3p,3d,4s,4p,4d,5s,5p,6s orbitale.

15. Barium elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie is 'n rangskikking van die elektrone in beskikbare orbitaal deur Hund se reël in ag te neem. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van Barium.

Die elektroniese konfigurasie van Barium is 1s22s22p63s23p6 3d104s24p64d105s25p66s2 omdat dit 56 elektrone het en daardie elektrone moet geplaas word na die naaste orbitaal van die kern s, p en d orbitale en vir die 1st,2nd, 3de, 4th, 5th, en 6th orbitale.

16. Bariumenergie van eerste ionisasie

Eerstens is IE die energie wat benodig word vir die verwydering van 'n elektron uit die valensorbitaal van sy nul-oksidasietoestand. Kom ons voorspel die eerste ionisasie van Barium.

Die eerste ionisasiewaarde vir Ba is 502.9 KJ/mol omdat die elektron uit die gevulde 6s-orbitaal verwyder is, as gevolg van die relativistiese sametrekking van die 6s-orbitaal. Die energie wat benodig word om 'n elektron uit 6s te verwyder, is minder as die ander orbitaal van Ba. Ook, 6s het 'n laer afskerm-effek.

17. Bariumenergie van tweede ionisasie

Tweede IE is die energie wat benodig word vir die verwydering van een elektron uit die beskikbare orbitaal vanaf +1 oksidasietoestand. Kom ons kyk na die tweede ionisasie-energie van Barium.

Die 2nd ionisasie-energie van Barium is 965.2 KJ/mol, want in die 2nd ionisasie, word elektrone uit die halfgevulde 6s-orbitaal verwyder. Wanneer 'n elektron uit 'n halfgevulde orbitaal verwyder word, benodig dit meer energie, en +1 is ook die stabiele toestand vir Ba. Daarom is die 2nd ionisasie-energie is baie hoog as 1st.

18. Bariumenergie van derde ionisasie

Verwydering van die derde elektron uit die buitenste of voor-uiteindelike orbitaal van 'n element met 'n +2 oksidasietoestand is die derde IE Kom ons voorspel die derde IE van Barium.

Die derde ionisasie-energie vir Ba is 3600 KJ/mol omdat die derde ionisasie vanaf die gevulde 4d-orbitaal plaasvind. Dit benodig meer energie om elektrone uit die 4d-orbitaal te verwyder aangesien die 4d-orbitaal 'n laer afskermingseffek het sodat die kernaantrekkingskrag baie hoog is.

19. Barium-oksidasietoestande

Tydens bindingsvorming word die lading wat op die element voorkom die oksidasietoestand genoem. Kom ons voorspel die oksidasietoestand van Barium.

Die stabiele oksidasietoestand van Barium is +2 omdat dit twee elektrone in die s-orbitaal het. Wanneer die elektron verwyder word, kan Ba ​​'n stabiele dubbelbinding vorm en edelgaskonfigurasie kry. Daarom het dit 'n +2 oksidasietoestand aangesien die s orbitaal 'n maksimum van twee elektrone bevat.

20. Barium CAS-nommer

CAS-nommer of CAS-registrasie vir enige element word gebruik om die unieke element te identifiseer. Laat weet ons die CAS-nommer van Barium.

Die CAS-nommer van Bariummolekule is 7440-39-3, wat deur chemiese abstrakte diens gegee word.

21. Barium Chem Spider ID

Chem Spider ID is die spesifieke nommer wat deur die Royal Society of Science aan 'n spesifieke element gegee word om hul karakter te identifiseer. Kom ons bespreek dit vir Barium.

Die Chem Spider ID vir Barium is 4511436. Deur hierdie nommer te gebruik, kan ons al die chemiese data wat verband hou met bariumatoom evalueer. Soos die CAS-nommer, is dit ook anders vir alle elemente.

22. Barium allotropiese vorms

allotrope is elemente of molekules met soortgelyke chemiese eienskappe maar verskillende fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Barium.

Barium het geen allotropiese vorms nie omdat dit nie katenasie-eienskappe soos koolstof toon nie.

23. Barium chemiese klassifikasie

Op grond van die chemiese reaktiwiteit en aard, word die elemente in een of ander spesiale klas geklassifiseer. Laat weet ons die chemiese klassifikasie van Barium.

Barium word in die volgende kategorieë geklassifiseer:

 • Ba is 'n swaarder alkaliese aardelement
 • Ba is 'n reduseermiddel
 • Ba word ook as reaktief geklassifiseer op grond van die reaksieneiging na karboniel.
 • Ba is meer rekbaar en dra elektrisiteit volgens elektriese geleiding.

24. Bariumtoestand by kamertemperatuur

Die fisiese toestand van 'n atoom is die toestand waarin 'n element by kamertemperatuur en standaarddruk bestaan. Kom ons voorspel die toestand van Ba ​​by kamertemperatuur.

Barium bestaan ​​in 'n vaste toestand by kamertemperatuur omdat dit hoër Van der Waal se interaksie het. In die kristalvorm neem dit liggaamsgesentreerde kubieke aan sodat die atome baie naby aan mekaar bestaan. Die willekeurigheid van die atoom is baie hoog by kamertemperatuur.

Die vaste toestand van Barium kan verander word na vloeistof teen 'n baie lae temperatuur, waar die ewekansigheid vir Barium atoom verminder sal word.

25. Is Barium paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of Barium paramagneties is of nie.

Barium is nie paramagneties nie, maar eerder diamagneties van aard as gevolg van die teenwoordigheid van twee gepaarde elektrone in sy 6s-orbitaal. Na die eerste ionisasie het Br+ is paramagneties van aard omdat daar een ongepaarde elektron vir die 6s-orbitaal sal wees.

Gevolgtrekking

Ba is die s-blok aardalkalimetaal wat 'n sterk basis kan vorm wanneer dit in water reageer. Die sterk basis kan sterker sure soos swaelsuur neutraliseer.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings