Bacl2 Lewis-struktuur, kenmerke: 13 vinnige feite om te weet

Hierdie onderwerp gaan alles oor Bacl2 en hoe om bacl2 Lewis-struktuur, resonansie, vorm, formele lading, hoek, die oktetreël, alleenpare, valenselektrone, hibridisasie en hul verwante eienskappe te teken.

Die anorganiese sout bariumchloried is saamgestel uit katione en anione. Bariumchloried is wateroplosbare wit vaste sout. Dit is 'n geelgroen kleur wanneer dit vlamme ondergaan. Die formule van bariumchloried is BaCl2. Bariumchloried is giftig.

Hoe om bacl2 lewis-struktuur te teken?

Die periodieke tabel groep 2-element bevat Ba-elemente met 2 valenselektrone sodat Ba twee dot lewis-strukture het.

'n Chlooratoom het 7 valensie elektrone in sy buitenste dop, om sy oktet te voltooi sal dit een elektron kry en een negatiewe lading verkry, en wanneer hulle kombineer vind vorming van ioniese verbindings plaas.

In ioniese verbindings is daar geen deling van elektrone nie net die oordrag van elektrone vind plaas. 

Bacl2 lewis struktuur resonansie

Barium wat metaal is en chloor wat nie-metaal is, wanneer metaal en niemetale kombineer gee dit 'n ioniese verbinding.

Ba+2 kombineer Met Cl-1 om BaCl te vorm2 wat 'n ioniese verbinding is wat wit is. 

Bacl2 Lewis struktuur vorm

Bacl2 in natuurlike toestande bestaan ​​in die vorm van wit kristalle. Hierdie kristallyne vaste stof bestaan ​​in 'n ortogonale struktuur.

Struktuur van Bacl2

Bacl2 lewis struktuur formele lading

Ladings, of formele ladings, word aan atome in molekules toegeken. Barium met 'n elektroniese konfigurasie= [Xe]6s2, bevat twee valenselektrone in die laaste dop.

Barium is dus 'n metaal wat aan die 2de groep elemente behoort wat altyd 'n +2 oksidasietoestand toon. Dus in Bacl2 het Ba 'n +2-lading gehad wat die elektrone verloor, en twee Chloorwins 1elektron met 'n -1-lading. Dus formele lading op Bacl2 = Ba =+2, en 2Cl= -1.

Lees meer oor Sterk elektroliet voorbeelde

Bacl2 Lewis struktuur hoek

Bacl2-molekules het 'n lineêre vorm met 'n 180 ° Bindingshoek.

Dit is 'n ioniese verbinding met Ba+2 Charge en Cl-1.

Bacl2 lewis struktuur hoek

Bacl2 lewis struktuur oktet reël

Bariumchloried is 'n ioniese verbinding. Hierdie barium is die uitsondering omdat dit die oktetreël volg en steeds nie 8 elektrone in sy buitenste dop het nie.

Soos Ba verloor 2 elektrone en word 'n stabiele edelgas elektroniese konfigurasie as Ba= [Xe]6s2  dit verander in Ba=[Kr] 5s2,4d10, 5p6 . Dus nie. van valenselektron rondom die omringende metaal is minder as 8.

Bacl2 lewis struktuur alleenpare

Volgens die Lewis-puntstruktuur van bacl2 het Ba 2 valenselektrone en Cl het 7 valenselektrone. Bacl2 word gevorm deur die oordrag van elektrone van Ba ​​na cl en daarna is daar oorblywende alleenpare slegs op die chloor.

Dus bevat chloor 6 alleenpare en in die algemeen is alle verbinding ionies.

Bacl2 lewis struktuur alleenpare

Bacl2 valenselektrone

Valenselektrone is dié wat in die buitenste dop van 'n atoom voorkom.

Hoeveel Valenselektrone is in Bacl2?

Barium behoort aan groep 2 in die periodieke tabel, daarom bestaan ​​dit uit 2 valenselektrone in die buitenste dop daarvan.

Barium het dus +2 valensie en in die geval van chloor het dit 7 valenselektrone in sy buitenste dop.

Ba= 2 valenselektrone

Cl= 7 valenselektrone

Bacl2 hibridisasie

'n Beeld- en wiskundige metode om die binding in 'n molekule te bepaal, word hibridisasie genoem.

Wat is die Hibridisering van Bacl2?

Hibridisering is die vermenging van atoomorbitale wat van dieselfde energie is en 'n nuwe hibriede orbitaal vorm.

In Bacl2 Molekules is daar Sp Hibriede orbitale word gevorm met lineêre struktuur en 180° hoek. Dus, die Hibridisering van Bacl2 is Sp.

Bacl2 hibridisasie

Bacl2 oplosbaarheid

  1. In water tree barium anders op en dit vorm elektroliete in die water in die verhouding van 1:2.
  2. Dit het in water opgelos en in katioon geskei (Ba+2) en anioon (Cl-1).
  3. Oplosbaarheid van bariumchloried in water = 358gm/lt by 20℃. 
  4. Bariumchloried is dus oplosbaar in water by verskillende temperature, aangesien Bacl2 katioon en anioon in water gee en water het H+ en OH- ione so, dit los maklik in water op. Chloried van barium los ook in metanol op, maar nie in etanol nie.

Is Bacl2 ionies?

Ja, Bacl2 ioniese anorganiese sout.

Bariumchloried word gevorm deur die kombinasie van metale en nie-metale, in die algemeen wanneer metale kombineer met nie-metale is daar die vorming van 'n ioniese binding vind plaas.

hier oordrag van elektrone vanaf Ba+2 aan Cl-1 en as gevolg van hierdie oordrag vind vorming van 'n ioniese binding plaas. Die oksidasietoestand van Ba ​​is +2 en die Oksidasietoestand van Chloor is -2.

Hoe is Bacl2 ionies?

Oor die algemeen, wanneer metale met nie-metale kombineer, word 'n ioniese binding gevorm. Daar is nog 'n rede waarom Bacl2 ionies is, is die verskille in hul elektronegatiwiteit.

Soos ons kan sien in die periodieke tabel Ba+2 elektronegatiwiteit is 0.89 wat minder as Cl is-1 wat 3.16 het. Hierdie verskil in elektronegatiwiteit is dus groter as 2.0 wat beteken dat die verbinding ionies is.

Is Bacl2 polêr of nie-polêr?

Bacl2 is polêr as gevolg van oplosbaarheid in water en die polariteit van bariumchloried is as gevolg van die verskil in elektronegatiwiteit tussen barium- en chlooratome.

Die geometrie van molekules verskil soos die Hibridisering daarvan is sp en het kristallyne struktuur, daarom kanselleer hul dipoolmoment mekaar nie dipool nie en dit word polêr.

Is Bacl2 'n suur?

Die verbinding bariumchloried is nie suur nie.

Rede:

Deur twee elektrone te verloor, word barium katioon en chloor word anioon, wat 'n ioniese verbinding skep. So toe ons 'n waterige oplossing gemaak het, het dit in water opgelos in die vorm van wateroplosbare soute. So Bacl2 is nie suur nie.

Hoekom is Bacl2 neutraal?

Bariumchloried is neutraal as gevolg van sy waterige oplossing en in waterige oplossing vorming van katione en anione wat die oplossing elektries neutraal maak en die pH van die oplossing neutraal word.

Ons kan dus sê dat wanneer bacl2 in water opgelos word, dit 'n waterige oplossing vorm. Dit word gevorm uit Ba(OH)2 in water, dus Ba(OH)2 is 'n sterk basis, en HCl wat sterk sure is, sal dit lei tot die vorm van 'n neutrale sout genaamd Bacl2.

Is Bacl2 'n neerslag en hoekom?

Ja, Bacl2-vorme presipiteer as gevolg van verplasingsreaksie met K2SO4, sal dit lei tot 'n onoplosbare sulfaatproduk in water soos Bariumsulfate.

Bariumsulfaat is in die vorm van 'n neerslag. 'n Onoplosbare neerslag word gevorm wanneer twee oplossings gekombineer word dit word 'n neerslagreaksie genoem en aan die ander kant is verplasingsreaksie die verplasing van een atoom met 'n ander.

  BaCl2 +K2SO4 —-> BaSO4 + 2 KCl

                              (Onoplosbare wit ppt.)

Gevolgtrekking:

Oplossing van bariumchloried(BaCl2) is 'n anorganiese sout en 'n wateroplosbare sout. Die pH van die oplossing is neutraal. Barium- en chloorione word in water gevorm wanneer dit met H reageer+ en OH- ione. Dit kan dus maklik in water opgelos word. Bacl2 is hoogs giftig.

Scroll na bo