AsBr3 Lewis Struktuur, Meetkunde: 13 Feite wat jy moet weet

In hierdie artikel moet ons die AsBr3 lewis-struktuur, bindingsmetode, hibridisasie, meetkunde, vorm, bindingshoek en relevante gedetailleerde feit bespreek.

Arseen tribromied is 'n anorganiese kovalente molekule waar die sentrale Arseen atoom omring word deur 3 Br-atome in trigonale piramidale geometrie. Die modus hibridisasie van die molekule is sp3. Die bindingshoek van die molekule wat Br-As-Br bindingshoek is, is ongeveer 99.80 wat van die ideale bindingshoek afgewyk het as gevolg van alleenpaarafstoting.

AsBr3 is 'n kleurlose vaste kristal trihalogeneerde verbinding van arseen. Die molekule sal hoër diamagnetiese vatbaarheid toon. As gevolg van die beskikbaarheid van 'n vakante d-orbitaal van As, gedra dit as 'n π-suurligand, en die alleenpaar word ook geskenk

Sommige feite oor Arseentribromied

Die molêre massa van AsBr3 is 314.634 g/mol en die kookpunt en smeltpunt van hierdie molekule is onderskeidelik 494 K en 304.2 K. Dit het 'n hoër brekingsindeks van 2.3.

In die teenwoordigheid van elementêre S gee direkte bromering van Arseenoksied Arseentribromied.

2 Soos2O3 + 3 S + 6 Br2 = 4 AsBr3 + 3 SO2

1. Hoe om AsBr te teken3 lewis struktuur

Met die hulp van die lewis struktuur, die aantal valenselektrone, die aantal elektrone wat aan binding deelneem, formele lading, ens. kan vir die AsBr3-molekule bepaal word.

in AsBr3 lewis struktuur met inagneming van al die valenselektrone van As en Br sal saamgetel word. Dan moet ons die sentrale atoom identifiseer wat op die basis van elektronegatiwiteit is, so hier arseen is die sentrale atoom (Br is meer elektronegatief). Nou word As- en drie Br-atome slegs deur enkelbinding geheg en alleenpare word aan As toegeken, aangesien oktet voltooi is dus hoef nie dubbele of meervoudige bindings by te voeg nie.

2. AsBr3 lewis struktuur vorm

In die AsBr3 lewis struktuur, is die elektrondigtheid teenwoordig op die sentrale As en daar sal drie bindingspare wees met drie Br-atome en een alleenpaar. In hierdie geval Arseen tribromied, die struktuur is trigonaal piramidaal. In trigonale piramidale struktuur word 3 Br-atome omring deur die Arseen vanaf drie hoekpunte.

3. AsBr3 Lewis struktuur valenselektrone

In die AsBr3 lewis struktuur, Arseen word deur drie Br-atome via drie enkelbindings geheg.   

Die grondtoestand elektroniese konfigurasie van Arseen is 1s22s22p63s23p63d104s24p3 en vir Broom is 1s22s22p63s23p63d104s24p5, dus is die valenselektrone As en elke Br-atoom onderskeidelik vyf en sewe. Dus, die totale aantal valenselektrone vir die AsBr3 molekule wat betrokke is by bindingsvorming is 5 + (7*3) =26.

AsBr3 Lewis-struktuur Valensie-elektrone

4. AsBr3 Lewis struktuur formele aanklag

Die lading oor 'n molekule met inagneming van alle atome behoort dieselfde elektronegatiwiteit te hê, word die formele lading van 'n molekule genoem.

Die algemene formule vir die berekening van formele lading is, FC = Nv - NLP -1/2 Nbp

Waar Nv is die aantal elektrone in die valensieskil, Nlp is die aantal elektrone in die alleenpaar, en Nbp  is die totale aantal elektrone wat slegs by die bindingsvorming betrokke is.

Dus, die formele lading van die AsBr3 lewis-struktuur is 5-2-(6/2) = 0 [ valenselektrone van sentrale As is 5, 6 elektrone neem deel aan bindingsvorming met drie Br-atome, die alleenpaar elektrone van As is 2]

5. AsBr3 lewis struktuur eensame pare

Die aantal alleenpare moet bereken word as die som van die totale aantal alleenpare van elke atoom slegs wat alleenpare bevat, na die suksesvolle bindingsvorming.

AsBr3 Eensame pare

Van bogenoemde AsBr3 lewis struktuur, dit is duidelik dat arseen 1 paar alleenpare bevat terwyl 3 broom elk 3 pare alleenpare bevat.

Dus, die totale aantal alleenpare in arseen tribromied is = 1+(3*3) =10

6. AsBr3 lewis struktuur oktet reël

In die AsBr3 lewis struktuur, ons sien Arseen is 'n groep VA-elemente so dit het 5 valenselektrone en Broom is 'n VIIA-element dus het dit 7 valenselektrone.

So, Arseen het 3 elektrone nodig gehad om sy oktet te voltooi, en broom het 3 elektrone nodig gehad om sy oktet te vervul. Dus, beide As en Br ondergaan hibridisasie om nuwe vier hibriede orbitaal te vorm en elektrone te deel om hul oktet te vervul.

7. AsBr3 lewis struktuur Bond Angle

Uit die VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) teorie, as die molekule van tipe AX3 het 'n bindingshoek is 1200 of het alleenpaar dan sal die bindingshoek 109.5 wees0.

Bindingshoek van AsBr3

In die AsBr3 lewis struktuur, die bindingshoek van AsBr3 is nie een nie 1200 nie 109.50, maar die werklike hoek tussen Br-As-Br is 99.80 as gevolg van die afstoting van 3 groot Br-atome met 'n Arseen-atoom. Alhoewel As groot in grootte is, sal daar 3 groot Br-atome wees en daar sal wees massiewe eensame pare- eensame paar afstoting, so om hierdie afstoot te minimaliseer die molekule verminder sy bindingshoek na 99.80.

8. AsBr3 lewis struktuur Resonansie

Delokalisering van elektronewolk word resonansie genoem.

Resonansiestruktuur van AsBr3

In die AsBr3 lewis struktuur van resonansie is die mees bydraende struktuur II of III aangesien hulle 'n meer kovalente binding bevat, maar minder elektronegatiewe atoom Arseen kry 'n negatiewe lading dit is ook 'n destabilisasiefaktor, maar ons moet die skelet nagaan wat 'n groter aantal bindings in verskillende resonansiestrukture bevat .

9. AsBr3 verbastering

Die mengsel van orbitale om een ​​of meer nuwe hibriede orbitale te vorm, word hibridisasie genoem. Eintlik, om dieselfde energievlak te handhaaf, ondergaan elke atoomorbitaal hibridisasie.

Die hibridisasie van enige molekule word deur die formule bereken

H = 0.5(V+M-C+A), waar

H= hibridisasiewaarde,

V is die aantal valenselektrone in die sentrale atoom

M = eenwaardige atome omring

C = katioon, A = anioon

Dus, in die AsBr3 lewis struktuur, die aantal valenselektrone in die sentrale atoom is 5 en die aantal eenwaardige atome omring is 3 Br.

Dus, die verbastering is H=1/2 (5+3+0+0)=4 (sp3)

struktuurverbastering  toestand van hibridisasie van sentrale atoom  Bindingshoek
lineêre       2        sp /sd / pd          1800
Beplanner trigonaal3                sp2                 1200
tetraëdriese   4                  sd3/ sp3               109.50
Trigonale bipiramidaal    5                   sp3d/dsp3                 900 (aksiaal), 1200(ekwatoriaal)
oktaëdriese     6                               sp3d2/d2sp3               900
Pentagonale bipiramidaal 7                  sp3d3/d3sp3                    900, 720

                                 

Uit die tabel hierbo as die hibridisasiegetal 4 is, dan is die molekule sp3 saam met die alleenpaar gehybridiseer.

In die grondtoestand is die elektroniese konfigurasie van Arseen [Ar]3d104s24p3 en broom is [Ar]3d104s24p5. Dus, hier ondergaan 4s en 4p orbitaal van As sowel as Br hibridisasie om 'n stabiele kovalente molekule Arseen tribromied te vorm. So hier in hibridisasie dra Arseen sy een S-orbitaal by waar alleenpaar teenwoordig is en drie P-orbitale wat die binding met drie Br maak. Dus, die verbastering van Arseen tribromied is sp3.

10. AsBr3 oplosbaarheid

Van die AsBr3 lewis struktuur, kan ons nie die oplosbaarheid van arseentribromied voorspel nie.

Soos AsBr3 is 'n kovalente molekule, dus het dit minder ioniese karakter en die ionisasie is baie laag, dus het dit 'n laer oplosbaarheid in polêre oplosmiddels soos water, maar dit het 'n groter oplosbaarheid in koolwaterstowwe soos eter, metanol, ens.

11. Is AsBr3 suur of basies?

Uit die getuienis van die AsBr3 lewis struktuur, kan ons sê dat dit 'n matige sterk Lewissuur is.

In arseentribromied is daar 'n vakante orbitaal in arseen om alleen te aanvaar paar of elektrondigtheid van enige lewis basis, dus dien dit as Lewissuur, Maar As bevat ook alleenpaar, maar hulle is nie beskikbaar vir skenking nie aangesien As omring word deur 3 elektronegatiewe Br-atome, trek hulle elektrondigtheid van As na hul terrein, so dit is baie moeilik vir As om skenk daardie eensame paar en weer verskuldig die 3 elektronegatiewe atome die toeganklikheid van leë orbitaal is baie hoog so AsBr3 tree op as 'n Lewissuur.

12. Is AsBr3 ioniese?

AsBr3 is 'n kovalente molekule, maar dit toon gedeeltelike ioniese karakter.

Uit Fajan se reël kan ons sê dat daar 3 polariseerbare atome is Br teenwoordig is en arseen polariseer hulle maklik, weer uit die ioniese potensiaal kan ons sê dat geen molekule nie die suiwer verbond is nie, dus het dit 'n paar % van ioniese karakter.

13. Is AsBr3 polêr of nie-polêr?

Ja, in die AsBr3 lewis struktuur, is daar 'n resulterende dipoolmoment in hierdie molekule teenwoordig.

Dipoolmoment werk vanaf minder elektronegatiewe atoom As na meer elektronegatiewe atoom Br. Drie Br bied verskillende plekke van hierdie molekule aan sodat hulle nie mekaar se dipoolmoment kanselleer nie, dus het die molekule 'n resulterende dipoolmoment.

Opsomming

Uit bogenoemde bespreking van die AsBr3 lewis struktuur, ons kan vorm, meetkunde, bindingshoek, resonansie, dipoolmoment, valenselektrone selfs formele lading vanaf die Lewis-puntformule voorspel en al die verbondsmolekules het een of ander ioniese karakter en daar is geen verband tussen die oplosbaarheid van die molekule tot sy Lewis-struktuur .

                                                                              

                                                                                                       

                                                       

                                          

                                                                       

                                                                           

Scroll na bo