Arseen-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet


Terwyl jy skryf elektroniese konfigurasie, dat atome totale aantal elektrone bekend moet wees. Kom ons kyk hoe om die elektroniese konfigurasie van Arseen (As) te skryf.

Soos teenwoordig in die p-blokelement in die 15th groep en 4th tydperk. Dit het die atoomgetal 33. Totaal 33 elektrone is versprei in die verskillende bane van 'n As-atoom in 'n spesifieke volgorde wat deur die elektroniese konfigurasie van daardie atoom voorgestel word.

In hierdie artikel sal ons die As elektroniese konfigurasiediagram kortliks beskryf, sy onverkorte, grondtoestand en opgewonde toestand elektroniese konfigurasie.

Hoe om arseen-elektronkonfigurasie te skryf?

Stap 1: Vulling van elektrone volgens energie-orde van orbitaal.

Volgens Aufbau skoolhoof elektrone word gevul deur die energie-orde van orbitaal deur (n+I) reël te gebruik waar n die hoofkwantumgetal is wat verwys na 1,2, 3, en I verteenwoordig die asimutale kwantumgetal soos s, pd, f vir As die energie volgorde is 1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p.

Stap 2: Elektrone word gevul deur die Paulis-uitsluitingshoof te volg

Elke orbitaal het 2 elektrone met verskillende spin. Soos met 4 orbitale is dit s, pd & f orbitale wat alle elektrone in 'n atoom hou. s orbitaal het kapasiteit van 2 elektrone, p orbitaal het 6 elektrone kapasiteit terwyl d & f orbitale 10 en 14 elektrone kapasiteit het.

Stap 3: Rangskikking van alle elektrone van As in hul orbitaal

1st 2 elektrone van As gaan die 1s-orbitaal binne, volgende 2 gaan in 2s-orbitaal. Dan gaan 6 elektrone in 2p orbitaal die 2nd orbitaal is nou veld. Verdere 2 elektrone gaan in 3s orbitaal dan ses gaan in 3p orbitaal. 10 elektrone gaan in die 3d-orbitaal oor. Oorblywende 2 elektrone gevul in 4s en 3 elektrone in 4p-orbitaal van As.

Arseen elektronkonfigurasiediagram

Volgens Aufbau-beginsel is die elektroniese konfigurasie van As wat voorgestel kan word soos volg.

Elektroniese konfigurasiediagram van As

 Arseen elektronkonfigurasie notasie

 As elektroniese konfigurasie is notasie soos volg

[Ar] 3d10 4s2 4p3. 

Soos het 33 elektrone uit hulle 18 elektrone geneem uit Ar gas konfigurasie oorblywende elektrone word gehou die plekke in 3d 4s en 4p orbitaal.

Elektroniese konfigurasienotasie van As

Arseen onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektroniese konfigurasie van As-atoom is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 3d10 4p3. wat dit aangedui het

  • 1s 2s 3s 4s orbitaal het 2 elektrone.
  • 2p 3p orbitaal het 6 elektrone.
  • 3D-orbitaal het 10 elektrone
  • 4p orbitaal het 3 elektrone.

Grondtoestand arseen elektronkonfigurasie

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van Soos is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s24p3.

Opgewekte toestand van arseen-elektronkonfigurasie

Die opgewekte toestand van die As-elektronkonfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s24p2 5s1. In opgewekte toestand is elektroniese konfigurasie geneig om van laer-energie-orbitaal na 'n hoër-energie-orbitaal te beweeg.

Grondtoestand arseen baandiagram

Grondtoestand As baandiagram is soos volg.

Grondtoestand orbitaal Diagram van As

Arseen 3- elektronkonfigurasie

As3- elektroniese konfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d104p6. Tydens bindingsvorming ontvang die laaste 3 elektrone van die 4p-orbitaal 3 elektrone en verander in 'n As3- ioon.

Gevolgtrekking

Die elektroniese konfigurasie van 'n atoom word geskryf op grond van die vul van elektrone volgens energievlakke van atoomorbitaal van laer na hoër energievlakke. Net soos 33 elektrone wat volgens die Bohr-model of Aufbau-beginsel gevul is.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings