Arseen chemiese eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Arseen is 'n metalloïed, en dit word gevind in minerale in kombinasie met swael en metale. Kom ons verduidelik die chemiese eienskappe van arseen kortliks.

Arseen is 'n silwergrys, bros, kristallyne en natuurlik voorkomende vaste stof wat wyd in die aardkors voorkom. Dit is 'n algemene n-tipe doteermiddel in halfgeleiers. Dit brand vinnig in die lug by verhoogde temperature en vorm 'n wit wolk van arseentrioksied.

Kom ons bespreek die posisie van arseen in die periodieke tabel sowel as smeltpunt, kookpunt, allotrope, isotope, radius en ionisasie-energieë in detail.

Arseen simbool

Die naam van elke chemiese element word afgekort tot 'n kort vorm vir die gerief van skryf. Hierdie staan ​​bekend as die chemiese simbool. Kom ons kyk na die simbool van arseen.

Die simbool van arseen wat gebruik word in die periodieke tabel is soos. Die naam "arseen" kom van die Griekse woord "Arsenikon" wat geel pigment beteken.

Arseenperiode in Periodieke Tabel

Die chemiese elemente wat tot dieselfde tydperk (horisontale ry) behoort, het dieselfde aantal elektronskulpe. Kom ons vind die tydperk van arseen in die periodieke tabel.

Arseen behoort aan die 4th periode van die periodieke tabel tussen germanium en selenium.

Arseengroep in Periodieke Tabel

Die chemiese elemente wat aan dieselfde groep behoort (vertikale kolom) het soortgelyke tipe fisiese en chemiese eienskappe. Kom ons kyk na die groep arseen.

Arseen is 'n groep-15-element en al hierdie groep-15-elemente staan ​​bekend as pnictogens.

Arseenblok in Periodieke Tabel

Blok in die periodieke tabel staan ​​bekend as die stel elemente wat volgens hul buitenste skulpe gegroepeer is. Kom ons sien die blok arseen in die periodieke tabel.

Arseen is 'n p-blok element omdat dit 'n onvolledig gevulde p-orbitaal in sy elektronkonfigurasie het (4p3).

Arseen Atoomnommer

Die atoomgetal (totale aantal protone) help om enige gewone element te identifiseer aangesien dit vir elke element verskil. Laat ons dit vind.

Die atoomgetal van arseen is 33 omdat dit het 'n totaal van 33 protone in sy kern.

Arseen Atoomgewig

Atoomgewig, die gemiddelde gewig van 'n element, word bereken om stoïgiometrieprobleme op te los. Kom ons kyk na die atoomgewig van arseen.

Arseen het 'n atoomgewig van 74.92 amu (atoommassa-eenheid). Dit word beskou as die massa van een arseenatoom.

Arseen Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Elektronegatiwiteit, gemeet deur verskillende skale, is die neiging van enige atoom om die elektronpare van 'n kovalente binding na homself toe te trek. Kom ons bespreek dit in detail.

Arseen het 'n elektronegatiwiteitswaarde van 2.18 op die Pauling-skaal. Maar hierdie elektronegatiwiteitswaarde is 2.82 op die Sanderson-elektronegatiwiteitskaal en 2.20 op die Allred Rochow-elektronegatiwiteitskaal.

Arseen Atoomdigtheid

Atoomdigtheid is die verhouding van atoommassa en atoomvolume wat as kg/m uitgedruk word3 of g/cm3. Kom ons bereken die atoomdigtheid van arseen.

Arseen het 'n atoomdigtheid van 5.727 g/cm3.

Arseen Smeltpunt

Die smeltpunt of vervloeiingspunt (waarby die vaste stof begin smelt) hang af van die standaarddruk. Kom ons vind die smeltpunt van arseen uit.

Arseen het 'n smeltpunt van 816.80 C by 36 atmosferiese druk (atm). Die vloeibare toestand van arseen kan slegs by baie hoë druk moontlik wees.

Arseen Kookpunt

Die kookpunt verwys na 'n bepaalde temperatuur waarby die dampdruk van 'n element gelyk word aan die atmosferiese druk. Kom ons lewer kommentaar hierop.

Arseen het geen kookpunt nie, eerder 'n sublimasiepunt wat beteken dat vaste arseen direk in gasvormige arseen omgeskakel word. Dit het 'n sublimasiepunt van 6130 C.

Arseen Van der Waals Radius

Van der Waals radius is die helfte van die afstand tussen twee atome wat nie deur bindings geheg is nie en aan twee naburige molekules van 'n element behoort. Kom ons meet dit.

Arseen het 'n Van der Waals-radius van 185 pm, maar dit het 'n veel kleiner atoomradius van 115 pm.

Arseen Ionies/Kovalente Radius

Ioniese radius is die afstand vanaf die kern na die buitenste dop van 'n ioon terwyl die kovalente radius is die helfte van die lengte van die kovalente binding. Kom ons verduidelik dit.

Die kovalente radius van arseen is 119 pm en die ioniese radius van As (III) is 72 en As(V) van 60 pm.

Arseen isotope

Elemente met dieselfde aantal protone maar 'n ander massagetal (proton+ neutron) staan ​​bekend as isotope. Kom ons vind die isotope van arseen uit.

isotopeOorvloed (in %)Vervalmodus
73Assynε, γ
74Assynε, γ, β+-
75As100stabiele
Verskillende isotope van arseen

Arseen elektroniese dop

Elektroniese skulpe is die verskillende energietoestande waarteen die elektrone wentel, of dit word gedefinieer deur die buitekant van die kern van 'n atoom. Kom ons bespreek dit.

Arseen het 'n totaal van 5 elektroniese skulpe en al 33 elektrone is in 2, 8, 18 en 5 maniere in daardie 5 skulpe gerangskik.

Arseen-energie van eerste ionisasie

Die eerste ionisasie-energie van 'n element kan kwantitatief beskryf word as die vergelyking X (g) + energie = X+ (g) +e-. Kom ons verduidelik dit.

Die eerste ionisasie-energie van arseen is 947.0 KJ/mol.

Arseen-energie van tweede ionisasie

Die tweede ionisasie-energie definieer die energie wat nodig is om die minste gebonde elektron te verwyder van 'n ioon wat in 'n +1 oksidasietoestand is. Laat ons dit nagaan.

Die tweede ionisasie-energie wat nodig is om As(I) tot As(II) te vorm, is 1798 KJ/mol.

Arseen-energie van derde ionisasie

Die derde ionisasie-energie definieer die energie wat benodig word om 'n elektron van die +2-oksidasietoestand van enige atoom op te tel. Kom ons vind dit vir arseen.

Arseen het 'n derde ionisasie-energie van 2735 KJ/mol.

Arseen oksidasie state

Die oksidasietoestand, die teoretiese lading van 'n element, verwys na die integrale getalle wat positief, negatief of nul kan wees. Kom ons verduidelik dit.

Die volgende oksidasietoestande van arseen is moontlik-

  • -3
  • 0
  • +3 (meeste organoarseenverbindings)
  • +5 (mees stabiele anorganiese arseen oksie verbindings)

Arseen-elektronkonfigurasies

Bepaling van elektronkonfigurasie (rangskikking van elektrone in verskillende skulpe) help om die chemiese bindings te beskryf. Kom ons praat in detail hieroor.

Die elektroniese konfigurasie van Arseen is [Ar] 3d10 4s2 4p3 omdat dit 'n totaal van 33 elektrone het.

Arseen CAS-nommer

CAS (Chemical Abstracts Service) ID verwys na 'n unieke identifikasienommer geskryf as drie dele gedeel deur twee koppeltekens. Kom ons kyk na die CAS-nommer van arseen.

Arseen het 'n CAS-registernommer van 7440-38-2.

Arseen ChemSpider ID

ChemSpider ID is 'n unieke identifikasienommer wat van element tot element verskil. Kom ons vind die ChemSpider ID van arseen uit.

Die ChemSpider ID van arseen is 4514330.

Arseen Allotropiese Vorms

Allotropiese vorms is die verskillende vorme van 'n chemiese element. Dit bestaan ​​ook in daardie vorme, afhangende van hul onderskeie stabiliteit. Kom ons verduidelik dit.

Daar is 3 verskillende allotrope van arseen moontlik in die aarde.

Naam van die allotropestruktuur
Grys ​​arseen (mees stabiel)rombies
Swart arseenOrtorhombies
Geel arseentetraëdriese
Verskillende allotropiese vorme van arseen

Arseen Chemiese Klassifikasie

Afhangende van die eienskappe en posisie in die periodieke tabel, word die chemiese klassifikasie van die element gedoen. Kom ons bespreek dit in detail.

Arseen kan chemies geklassifiseer word as 'n stikstofgroepelement of pniktogeen element.

Arseentoestand by kamertemperatuur

Die toestand van enige verbinding kan oor die algemeen drie tipes wees. Hulle is solied, vloeibaar en gas. Kom ons kyk of arseen 'n vaste stof, vloeistof of gas by kamertemperatuur is.

Arseen is in die natuur beskikbaar as 'n vaste verbinding omdat dit 'n baie hoër smelt- en sublimasiepunt het.

Is arseen paramagneties?

Die paramagnetisme van enige verbinding kan bepaal word deur die teenwoordigheid of afwesigheid van ongepaarde elektrone. Kom ons kyk of As paramagneties is of nie.

Arseen is 'n paramagneties saamgestel omdat dit 'n totaal van 3 ongepaarde elektrone in sy 4p-orbitale het wat deur die eksterne magnetiese veld aangetrek word en swak magnetisme toon.

arseen chemiese eienskappe
Ongepaarde elektrone van arseen

Gevolgtrekking

Alhoewel arseen nie so natuurvriendelike chemiese element is nie, het dit verskeie gebruike as 'n plaagdoder, onkruiddoder en insekdoder. Min bakterieë gebruik ook arseen in hul asemhaling.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings