13 Aromatiese Koolwaterstof Voorbeelde: Feite wat jy moet weet


Aromatiese koolwaterstowwe is verbindings van koolstof en waterstof wat ten minste een benseenring in hul molekule bevat. Kom ons bespreek voorbeelde van sommige aromatiese koolwaterstowwe.

Hier volg die voorbeelde van sommige aromatiese koolwaterstowwe.

benseen


Benseen is 'n seskantige ring met ses koolstofatome met alternatiewe enkel- en dubbelbindings. Die formule is C6H6. Dit kan ook 1,3,5 - sikloheksatriene genoem word.

tolueen


Tolune is 'n bensenoïedverbinding waarin een van die waterstofatoom deur 'n metielgroep vervang word. Dit word ook metielbenseen genoem.

Etielbenseen


Etielbenseen is 'n benseenverbinding waar een van die waterstof vervang word deur 'n koolstofketting genaamd etielgroep. Sy molekulêre formule is C6H5CH2CH3. Dit is kleurlose vloeistof met petrolagtige reuk.

aromatiese koolwaterstof voorbeelde
Etielbenseen

Isopropylbenseen


Isopropylbenseen word ook kumeen genoem. Dit is 'n benseenverbinding waar een van die waterstof deur 'n isopropylgroep vervang word.

O-xileen


O-xileen of orto-xyleen kan ook 1,2-dimetielbenseen genoem word. Dit is 'n benseenverbinding met twee metielgroepe daaraan geheg deur twee opeenvolgende waterstofatome te vervang.

m- xileen


m-xileen of meta-xileen is 'n benseenverbinding met 'n twee metielgroepe geheg deur alternatiewe waterstofatome te vervang. Dit kan ook 1,3-dimetielbenseen genoem word.

m-xyleen

p-xileen


Para-xileen of p-xileen is 'n benseenverbinding waar die waterstofatome wat aan eerste en vierde koolstofatome geheg is, deur 'n metielgroep vervang word. Dit kan ook as 1,4-dimetielbenseen genoem word.

Mesitylene


Mesityleen is die algemene naam van 1,3,5 trimetielbenseen. In mesityleen word die waterstofatome in eerste, derde en vyfde posisies vervang met 'n metielgroep.

naftaleen


Naftaleen is 'n polisikliese aromatiese koolwaterstof. Dit word gevorm deur die samesmelting van twee benseen lineêr. Dit is 'n kleurlose wit kristallyne stof. Sy molekulêre formule is C10H8.

antraseen


Antraceen word gevorm deur die samesmelting van drie benseenringe op 'n lineêre manier. Dit is ook 'n poli-kern aromatiese koolwaterstof met 'n vyf resonansie struktuur. Dit het dus ekstra stabiliteit. Dit word gebruik om kleurstowwe te maak en sy molekulêre formule is C14H10.

antraseen

Fenanthreen


Fenantreen word gevorm deur die samesmelting van drie benseenringe in 'n hoek. Dit het dus net vier resonansiestrukture. Dit kom voor as kleurloos of in geel kleur wat gebruik word in die maak van plastiek, plaagdoders en dwelms.

Fenanthreen

Indene


Indeen is 'n aromatiese koolwaterstof wat gevorm word deur die samesmelting van benseenring met siklopenteenring. Sy molekulêre formule is C9H8. Dit is 'n kleurlose vloeistof wat vlambaar is.

Bifeniel


Bifeniel is 'n benseenverbinding wat gevorm word deur die twee benseenringe met 'n enkelbinding te verbind. Sy molekulêre formule is C12H10. Dit is 'n vloeistof met 'n aangename geur wat in aardgas en steenkoolteer voorkom.

Annuleer


Monosikliese ringstelsels met gekonjugeerde dubbelbindings word annulene genoem. Die ringgrootte van annuleen word tussen hakies aangedui. [14]- Annuleen, [18]- Annuleen, [6]-Annuleen of benseen is sommige van aromatiese koolwaterstowwe.

aromatiese koolwaterstof voorbeelde
[18]- Annulene

Gevolgtrekking
Aromatiese koolwaterstowwe is verbindings met slegs koolstof en waterstof. Dit word gebruik in velde soos mode, sport, higiëne en telekommunikasie.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n nagraadse chemie met 'n goeie begrip van chemie-konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings