19 Hoekmomentum Voorbeelde: Gedetailleerde verduidelikings


Hierdie artikel bespreek voorbeelde van hoekmomentum. Die term hoek voeg eenvoudig 'n rotasiekomponent by die beweging. Hierdie artikel bespreek hoekmomentum en die voorbeelde daarvan.

Eerstens sal ons praat oor lineêre momentum en die ware betekenis daarvan. Dan sal 'n eenvoudige toevoeging van rotasiekomponent in die beweging dit hoekmomentum maak. Hierdie artikel sal meer fokus op hoekmomentum en die voorbeelde daarvan.

Wat is lineêre momentum?

Lineêre momentum word gedefinieer as die produk van massa van 'n voorwerp met sy snelheid. Dit is noodsaaklik om die krag te vind wat deur die voorwerp se beweging uitgeoefen word.

Ons kan sê dat die tempo van verandering van lineêre momentum sal vir ons die waarde gee van krag wat deur daardie voorwerp uitgeoefen sal word wanneer dit in 'n ander voorwerp vasval of die krag wat nodig sal wees om te keer dat dit beweeg. Lineêre momentum vind plaas in 'n lineêre beweging. Kom ons bestudeer oor hoekmomentum in die volgende afdeling.

Wat is hoekmomentum?

Die analoog van lineêre momentum in rotasiebeweging word hoekmomentum genoem. Die grootte van hoekmomentum kan gevind word deur drie hoeveelhede te gebruik.

Hierdie drie hoeveelhede is- massa van die voorwerp, snelheid van die voorwerp, radius van die trajek wat deur die voorwerp in rotasiebeweging nagespoor word. Hierdie drie groothede word met mekaar vermenigvuldig, waardeur ons die waarde van hoekmomentum kry. Ons sal voorbeelde van hoekmomentum in die volgende afdeling sien.

hoekmomentum voorbeelde
Beeld: Gyroskoop

Beeldkrediete: anoniem, gyroscoopCC BY-SA 3.0

Hoekmomentum voorbeelde

Die hoekmomentum is die analoog van lineêre momentum in rotasiebeweging. Die radiusfaktor loer in wanneer ons met voorwerpe te doen het wat volg op rotasiebeweging.

Kom ons kyk na 'n paar van die voorbeelde van hoekmomentum wat hieronder gegee word-

Ysskaatser

'n Ysskaatser sprei sy/haar hande om stabiliteit te behou terwyl hy op ys roteer, dan kom hy/sy nader om die rotasiespoed te verhoog. Dit is 'n duidelike voorbeeld van behoud van momentum.

Helikopter skroewe

Die helikopterskroewe is so gerangskik dat effek van een skroewe effek van ander skroef uitkanselleer. Hierdie effek is die netto sentrifugale krag wat buite inwerk as gevolg van die werking van hoekmomentum.

Gyroscoop

Gyroskope word gebruik om die oriëntasie van die ruimtetuig/vliegtuie te beheer. Hulle tol so vinnig dat die krag wat uit hierdie hoekmomentum gegenereer word die gyroskope reguit op sy as laat staan, enige afwyking in hierdie as sal beteken dat die vliegtuig of ruimtetuig besig is om 'n draai te maak.

Waaierblaaie

Soortgelyk aan die helikopterlemme, is waaierlemme ook so gerangskik dat hulle mekaar se effek sal kanselleer. Ons moet daarop let dat die lemme met 'n kleiner lengte vinniger draai en die lemme met 'n groter lengte stadiger beweeg. Maar die netto hoekmomentum bly behoue.

Rotasie van Aarde

Aarde het 'n hoekmomentum van grootte mvr. Waar m die massa van die aarde is, V die snelheid van die aarde is en R die radius van die aarde.

'n Top wat draai

Wanneer 'n top draai, hou dit aan om sy te verloor hoekmomentum as gevolg van wrywing en lugweerstand. Daar kan na 'n tol verwys word as voorwerp met hoeksnelheid.

'n Persoon wat op 'n stoel sit en dit draai

'n Roterende stoel is 'n voorbeeld van hoekmomentum. Hier kan ons ook opmerk dat momentum behoue ​​sal bly as die persoon wat op die stoel sit probeer om sy bene te sprei of sy bene te verbind. Die spoed van die stoel sal verhoog of verlaag word volgens die bene posisie wat impliseer dat die momentum word bewaar.

Draai 'n bagasie sak

Ons raak dikwels verveeld terwyl ons vir ons vlugte wag. Soms begin ons ons sakke draai om ons tyd te verwyl. Hierdie sakke sal hoekmomentum kry sodra ons dit begin draai.

speelgoed

Sommige speelgoed het roterende elemente in hulle of hulle self roteer. Hul rotasiebeweging is hoofsaaklik moontlik as gevolg van hoekmomentum wat hulle opgedoen het.

Rol in vlug

Wanneer 'n vliegtuig rolmaneuver uitvoer, is dit veronderstel om hoekmomentum te hê. Die rigting van die momentum is loodreg op die beweging van die vliegtuig.

Menger grinder lemme

Die lemme van mengmeul draai om die groente of vrugte wat in die meul geplaas is, te sny. Hierdie lemme beweeg as gevolg van hoekmomentum wat deur hulle verkry word.

Draai 'n krieketbal

Wanneer ons 'n krieketbal tol, kry die bal 'n mate van hoekmomentum. Op hierdie manier draai die bal wanneer dit impak op die grond het, dit gebeur as gevolg van krag gegenereer as gevolg van hoekmomentum.

Swaai 'n vlermuis

Wanneer ons 'n kolf swaai om die bal te slaan, kry die kolf hoekmomentum. Die momentum word dan oorgedra na die bal wat na impakte ver van die kolwer af gaan.

Ballerina

’n Ballerina draai op haar tone. Die handposisies bepaal die rotasiespoed van ballerina. As haar hande oor versprei is dan is die spoed minder en as die hande nader aan haar lyf is dan draai sy vinniger.

Klip bind met 'n draad en draai dit

Dit is die algemeenste voorbeeld van rotasiebeweging. Sodra die draad onderhewig is aan rotasie, kry die klip wat daarmee gebind is, hoekmomentum.

Draai 'n basketbal

Sommige basketbalspelers draai basketbal op hul vingers. Die basketbal roteer as gevolg van hoekmomentum wat daardeur verkry word.

Bespreek gooi

'n Bespreekgooi-speler draai sy/haar hand so dat die bespreking ook 'n hoekmomentum kry. Hierdie hoekmomentum word dan oorgedra na a lineêre beweging nadat hy uit die hand vrygelaat is.

Hamergooi

Soortgelyk aan gooi, kry hamer ook hoekmomentum nadat die speler sy hande met hamer daarin gedraai het. Die hamer bereik lineêre momentum sodra dit uit die hande van die hamergooispeler vrygestel is.

Fietsry

Die wiele van siklusse bereik hoekmomentum wat omgeskakel word na lineêre momentum van die siklus self. Op hierdie manier die momentum word ook bewaar.

Duikers wat 'n 360 grade duik maak

Terwyl hulle duik, maak die duikers soms 360 grade lus voordat hulle die waterliggaam binnegaan. Dit is 'n voorbeeld van hoekmomentum wat deur die duiker verkry word terwyl hy van die duikplank spring.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings