Ammoniak(NH3)-eienskappe (25 feite wat u moet weet)


Ammoniak is een van die stikstofafval van waterorganismes wat as 'n goeie oplosmiddel gebruik word. Kom ons bespreek 'n paar interessante feite oor ammoniak in hierdie artikel.

ammoniak, NH3 is een soort van 'n anorganiese verbinding waarvan die vorm 'n trigonale piramide is. Ammoniak is oplosbaar in chloroform of etanol metanol en water. Die bereiding van ammoniak is deur ammoniumchloried te verhit met 'n sterk basis soos kalsiumhidroksied of natriumhidroksied. Die bindingshoek van ammoniak is 106.80.

Die kommersiële metode vir die vervaardiging van ammoniak is Haber proses. Kom ons bespreek 'n paar feite soos oksidasietoestand, smeltpunt, molêre massa, kleur van ammoniak in die volgende afdelings.

Ammoniak IUPAC naam

Die IUPAC-naam van ammoniak is waterstofnitried. Dit kan ook as Azane genoem word.

Ammoniak chemiese formule

Die chemiese formule van ammoniak is NH3 . Hier is 3 waterstofatome aan stikstofatoom geheg.

Ammoniak CAS-nommer

Die CAS-nommer van ammoniak is 7664-41-7.

Ammoniak chemspider ID

Die chemspider ID van ammoniak is 217.

Ammoniak chemiese klassifikasie

Ammoniak is 'n anorganiese verbinding wat bestaan ​​uit stikstof en waterstof wat een van die eenvoudigste pinktogenhidried is. Dit is ook 'n stabiele binêre hidried wat ligter as lug is.

ammoniak eienskappe
Struktuur van ammoniak

Ammoniak molêre massa

Die molêre massa van ammoniak is 17.031 gram/mol.

Ammoniak kleur

Daar word gevind dat ammoniak 'n kleurlose gas is.

Ammoniak viskositeit

Die viskositeit van ammoniak word gevind as 10.07 p.s. by 250 Cand 0.276 by -400C.

Ammoniak molêre digtheid

Die molêre digtheid van ammoniak is 0.769 kg/m3 by standaard temperatuur en druk. Op 150 C is gevind dat sy molêre digtheid punt 0.73 kg/m is3

Ammoniak smeltpunt

Die smeltpunt van ammoniak is – 77.70C of – 10.910 F. By drievoudige punt is die smeltpunt van ammoniak 195.4 Kelvin.

Ammoniak kookpunt

Die kookpunt van ammoniak is – 3 3.340C of -28.010 Fahrenheit.

Ammoniak toestand by kamertemperatuur

Ammoniak bestaan ​​as 'n gas wat by kamertemperatuur kleurloos is.

Ammoniak ioniese of kovalente binding

Al die bindings in ammoniak is kovalente binding. In ammoniak is 3 waterstofatoom aan een stikstof geheg, dus is daar drie bindings. Elke binding word gemaak deur die gelyke verdeling van elektrone tussen beide stikstof- en waterstofatoom. Daar is dus drie kovalente bindings in ammoniak.

Ammoniak ioniese of kovalente radius

Die kovalente radius van ammoniak is 1.017 A0. Ammoniak word gevorm as gevolg van die onderlinge deling van elektrone tussen stikstof en waterstof.

Ammoniak elektronkonfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van 'n element is die voorstelling van elektrone in verskeie orbitale in ooreenstemming met die aufbau-beginsel. Kom ons bespreek die elektronkonfigurasie van ammoniak.

In ammoniakmolekule is daar een sentrale stikstof en drie waterstof. Die elektroniese konfigurasie van stikstof is 1s2 2s2 2p3 en waterstof is 1s1.

Ammoniak oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van ammoniak is -3. Dit beteken ammoniak kan tot 3 elektrone aanvaar.

Ammoniak suur of alkalies

Daar word gevind dat ammoniak 'n swak basis is. Die basiese waarde daarvan is 4.75. Dit kan as 'n Lewis-basis dien as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpare in stikstof. Dit sal maklik sy elektrone aan ander atome skenk soos 'n basis doen. Die pH van 'n waterige oplossing van 1M ammoniak is 11.6.

Is ammoniak reukloos?

Daar word gevind dat ammoniak 'n kleurlose gas met 'n baie sterk skerp reuk is.

Is ammoniak paramagneties?

Paramagnetiese stof sal ongepaarde elektrone hê terwyl dit diamagneties is met gepaarde elektrone. Kom ons handel oor die paramagnetiese gedrag van ammoniak.

Ammoniak is nie 'n paramagnetiese stof nie en dit is ook diamagneties in die natuur. 'n Paramagnetiese stof kan geïdentifiseer word met die teenwoordigheid van ongepaarde elektrone. In ammoniak is daar geen ongepaarde elektrone nie. Al die elektrone wat hier teenwoordig is, is gepaard en diamagneties van aard.

Ammoniak hidreer

Een van die hidrate wat deur ammoniak gevorm word, is ammoniumoksalaatmonohidraat, (NH4 )2 C2O4.H2O.

Ammoniak kristalstruktuur

Die kristalstruktuur van ammoniak is kubies.

Ammoniak polariteit en geleidingsvermoë

Ammoniak is 'n polêre verbinding met 'n dipoolmomentwaarde van 1.42 D. Dit is as gevolg van die teenwoordigheid van een alleenpaar in stikstof. Die alleenpaar is saam met die bindingspaar afgestoot om 'n vervorming aan sy tetraëdriese struktuur te veroorsaak. Sy metaalafgeleides is ook elektries geleidend van aard.

Ammoniakreaksie met suur

Sout word gevorm as gevolg van reaksie tussen ammoniak en suur. Dit is 'n voorbeeld van neutraliseringsreaksie. Ammoniak reageer met waterstofchloried om ammoniumchloried te vorm en salpetersuur om ammoniumnitraat te vorm.

NH3 + HNO3 → NH4GEEN3

NH3 + HCl → NH4Cl

Ammoniakreaksie met basis

Wanneer ammoniak met natriumhidroksied reageer, is daar geen sigbare reaksie gerapporteer nie. As beide 'n basis is, sal daar geen reaksie meer wees nie.

NH3 + NaOH → Geen sigbare reaksie nie

Ammoniakreaksie met oksied

Ammoniak reageer met koperoksied om stikstofgas, koper en water te vorm.

2NH3 + 3CuO → N2 + 3 uur2O + 3 Cu

Ammoniakreaksie met metaal

Ammoniak reageer met beide alkali- en aardalkalimetale om diepblou gekleurde verbindings te vorm. Maar dit reageer nie met koper nie. Die ammoniak-elektrone absorbeer energie van sigbare liggebied en gee hierdie diepblou kleur.

M+(x+2y)NH3 →[M(NH3 )x]2 ++2[e(NH3 )y​]−(e stel elektron voor) 

Gevolgtrekking

Ammoniak is 'n anorganiese verbinding wat gebruik word as 'n kunsmis, 'n huishoudelike skoonmaker en soms as 'n antimikrobiese middel in voedsel. Dit kan ook gebruik word as koelmiddel apa-versteller en brandstof vir 'n vuurpyl enjins.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings