Aluminiumhidriede eienskappe (25 nuttige feite)


Aluminiumhidried staan ​​ook bekend as alaan. Dit is 'n anorganiese verbinding, wat algemeen gebruik word as 'n reduseermiddel in industriële en laboratoriums. Kom ons bespreek sommige van die feite in detail.

Aluminiumhidried bestaan ​​as 'n dimeer aangesien dit 'n self-gepolimeriseerde spesie is. In die eteriese oplosmiddels soos tetrahidrofuraan of diëtieleter alaan komplekse met die Lewis basisse en dit reageer ook selektief met die organiese verbindings wat karboksielsure en esters as die funksionele groepe bevat.  

Aluminiumhidried is 'n naald soos kristalle. Kom ons bespreek 'n paar basiese eienskappe van aluminiumhidried soos die smeltpunt, kookpunt, atoomradius, viskositeit en reuk in besonderhede.

Aluminiumhidried IUPAC naam

Die IUPAC naam van AlH3 is aluminiumhidried.

Aluminiumhidried chemiese formule

Die chemiese formule van aluminiumhidried is AlH3.

Aluminiumhidried CAS-nommer

Die CAS aantal AlH3 is 7784-21-6.

Aluminiumhidried ChemSpider ID

Die chemSpider ID van AlH3 is 13833.

Aluminiumhidried chemiese klassifikasie

  • AlH3 behoort aan die boorfamilie.
  • Boorfamilie is elektrontekort en dus AlH3 is ook elektrontekort en so dit polimeer stabiele samestelling te word.

Aluminiumhidried molêre massa

Die molêre massa van AlH3 is 29.99 g/mol. Dit is die kumulatief van aluminium en drie waterstof. Die atoommassa van aluminium is 26.98u en van waterstof is 1.00u.

Aluminium hidried kleur

AlH3 is wit kristallyne vaste stof wat dalk grys getint is, wat te wyte is aan die onsuiwerheid wat in die verbinding teenwoordig is.

Viskositeit van aluminiumhidried

Die viskositeit van AlH3 is 65.1 cps.

Aluminiumhidried molêre digtheid

Die molêre digtheid van AlH3 is 1.477 g/L.

Aluminiumhidried smeltpunt

Die smeltpunt van AlH3 is 150oC.

Aluminiumhidried kookpunt

AlH3 ontbind by verhitting by 110oC aangesien dit hoogs reaktief is.

Aluminiumhidriedtoestand by kamertemperatuur

AlH3 is kristallyne by kamertemperatuur. Dit is 'n nie-vlugtige vaste stof.  

Aluminiumhidried kovalente binding

AlH3 is kovalent van aard aangesien die binding tussen die aluminium en waterstof gevorm word deur die elektrone te deel.

Aluminiumhidried ioniese/kovalente radius

Die kovalente radius van AlH3 is 172pm wat die afstand tussen die aluminium en die waterstofatoom in die verbinding is.

Aluminiumhidried elektronkonfigurasies

Die rangskikking van elektrone in die verskillende orbitale van 'n atoom word elektroniese konfigurasies genoem. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van aluminiumhidried.

AlH3 bevat aluminium met elektroniese konfigurasie van 1s22s22p63s23p1 en waterstof met elektroniese konfigurasie van 1s1.

Aluminiumhidried oksidasietoestand

Die oksidasietoestand van aluminium in AlH3 is +3.

Aluminiumhidried suur/alkalies

AlH3 is 'n Lewissuur omdat dit 'n elektron-tekorte spesie is wat addukt vorm met die elektropositiewe spesie.

Is aluminiumhidried reukloos?

AlH3 is reukloos van aard.

Is Aluminiumhidried paramagneties?

Paramagnetisme word getoon deur die spesies wat die ongepaarde elektrone het. Hierdie spesies word nie deur die magneetveld aangetrek nie.

AlH3 is paramagnetiese spesie aangesien daar 'n ongepaarde elektrone teenwoordig is in aluminium en waterstof.

Aluminiumhidried hidreer

AlH3 reageer met water om aluminiumhidroksied te vorm.

AlH3+H2O–>Al(OH)3 + H2

Aluminiumhidried kristalstruktuur

Die vorm van AlH3 is trigonaal platvormig.

Aluminiumhidried polariteit en geleidingsvermoë

  • AlH3 is nie-polêre verbinding aangesien die netto dipoolmoment 0 is.
  • AlH3 gelei elektrisiteit teen hoë temperatuur en druk.

Aluminiumhidriedreaksie met suur

AlH3 reageer met sure om litiumaluminiumhidried te gee.

AlH3 + LiH → LiAlH4

Aluminiumhidriedreaksie met basis

AlH3 reageer met trimetielamien in die vaste fase om 'n dimeer met oorbruggende waterstofatome te vorm.

AlH3+ N(CH3)3–> (NMe3Al(μ-H))2

Aluminiumhidriedreaksie met oksied

AlH3 reageer met die oksied om 'n addukt te vorm soos in die reaksie getoon. In hierdie reaksie reageer aluminiumhidried met die diëtieleter om addukt te vorm.

AlH3 + (C2H5)2O → H3Al · O(C2H5)2

Aluminiumhidried reaksie met metaal

AlH3 reageer met die metaal om die onderskeie verbinding te vorm deur die proses van metatese.

2MAlH4+ MgCl2—> Mg(AlH4)2 . 4THF + MCl

Gevolgtrekking

Soos ons gesien het die verskillende eienskappe van aluminiumhidried soos die smeltpunt, kookpunt, ioniese radius. Die verskillende chemiese eienskappe daarvan soos die reaksies met die sure, basisse, oksiede word bespreek. Dit word ook wyd gebruik as litiumaluminiumhidried as reduseermiddels in die organiese chemie.

Pragya Anand

Hallo almal!! Self Pragya Anand, ek het my gradeplegtigheid in chemie (honneurs) en meestersgraad in organiese chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in Chemie by Chegg. Ek hou daarvan om al die domeine van chemie te verken en geniet dit om my kennis met almal te deel. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pragya-anand-08a0b8187

Onlangse plasings