3 Alifatiese Koolwaterstof Voorbeelde: Feite wat jy behoort te weet!

Alifatiese koolwaterstowwe is verbindings waarin waterstof en koolstofatome in 'n lineêre nie-aromatiese ringstruktuur aansluit. Ons sal verskeie voorbeelde van sulke koolwaterstowwe bespreek.

 • etaan
 • etyn
 • butaan
 • Butyne
 • Propaan
 • propeen
 • heksaan
 • Neopentaan
 • Siklobutaan
 • Metielpropaan
 • Heptane
 • sikloheksaan
 • asetileen
 • Propyn
 • terpene
 • limonene
 • poliëtileen

Alifatiese koolwaterstof kan versadig en onversadig wees, afhangende van die tipe binding en die aantal bindings wat deur die koolstofatoom gedeel word. Dit word gebruik as brandstof, insekdoders, olie, skoonheidsmiddels en verskeie ander doeleindes. Ons sal verskeie tipes alifatiese koolwaterstowwe en hul eienskappe bespreek.

Tipes alifatiese koolwaterstowwe

Die alifatiese koolwaterstowwe word geklassifiseer op grond van die aantal bindings tussen die koolstofatome. Kom ons bespreek alle tipes alifatiese koolwaterstofgroepe.

Versadigde alifatiese koolwaterstowwe - Versadigde alifatiese koolwaterstowwe is alkane, met koolstofatome wat 'n enkelbinding met elk deel, gebind met vier atome.

Onversadigde alifatiese koolwaterstowwe - Die onversadigde alifatiese koolwaterstowwe is alkeen en alkyne met ten minste een dubbel- of driedubbele BK-bindings, onderskeidelik.

Onversadigde alifatiese koolwaterstof Voorbeeld

Onversadigde koolwaterstowwe is dié met twee of meer CC-bindings en is van alkeen- en alkyngroepe. Ons sal 'n paar voorbeelde van onversadigde alifatiese koolwaterstowwe lys.

 • Naftaleen - Dit is 'n algemeen gebruikte insekdoder met 'n sikliese struktuur.
 • Penteen - Dit het enkel dubbelgebonde C-atome wat in polistireenskuim gebruik word.
 • Pentyne - Dit is 'n blaasmiddel wat 'n enkel drievoudige CC-binding het.
 • Meteen - Dit is 'n onversadigde koolwaterstof wat as brandstof gebruik word.
 • Eteen – Dit word gebruik om polimere te maak wat vir reënjasse gebruik word.

Voorbeeld van versadigde alifatiese koolwaterstof

Versadigde alifatiese koolwaterstowwe is 'n vertakking of reeks molekules wat slegs die enkele CC-bindings bevat. Kom ons lys 'n paar voorbeelde van versadigde alifatiese koolwaterstowwe hier hieronder.

 • Metielsiklopropaan - Dit is 'n kleurlose organiese gas.
 • Paraffienwas – Dit het enkelvoudige CC-bindings afkomstig van steenkool en olieskalie.
 • Butaan - Dit het 'n enkele ketting koolstofbindings wat in aanstekers gebruik word.
 • Pentaan - Dit is 'n natuurlike gas met vyf CC enkelbindings.
 • Neoheksaan - Dit is 'n 2,2-dimetielbutaan wat as 'n chemiese middel in die landbou gebruik word.
Image Credit: Parafienwas by Jean Pierre (CC-BY-SA-3.0)

Eienskappe van alifatiese koolwaterstowwe

Daar is verskeie eienskappe van alifatiese koolwaterstowwe wat verskil van aromatiese koolwaterstowwe. Kom ons lys 'n paar van die eienskappe van alifatiese koolwaterstof hier hieronder.

 • Alifatiese koolwaterstowwe is vlambaar, hidrofobies en lipofiel.
 • Alifatiese koolwaterstof se struktuur is siklies of asiklies, en CH-bindings is swak polêr.
 • Die alifatiese koolwaterstowwe is onoplosbaar in water en polêre oplosmiddels en los op in nie-polêre oplosmiddels.
 • Die digtheid van alifatiese koolwaterstowwe is minder as water.

Gevolgtrekking

Ons kan uit hierdie artikel aflei dat alifatiese koolwaterstowwe gekategoriseer word as 'n versadigde en onversadigde koolwaterstof wat onder die alkaan-, alkeen- en alkyngroepe kom. Die alkane groep koolwaterstowwe is versadig terwyl alkene en alkyne koolwaterstowwe onversadig is.

Scroll na bo