Is AlF3 ionies of kovalent: hoekom, hoe, Lewis-struktuur, gedetailleerde verduidelikings

Die artikel sal beskryf is AlF3 Ionies of Kovalent deur die redes agter die oorweging te verduidelik. Dit sou die atoomstruktuur van AlF3 voorstel, wat deur Lewis beskryf is (genoem as Lewis Dot Structure).  

AlF3 is gevind as 'n Ioniese verbinding. Sy Lewisstruktuur en besonderhede van vorming deur die beginsels van ioniese binding te besit, is baie interessant om in anorganiese chemie te demonstreer.

Is AlF3 ionies of kovalent?

AlF3 is van nature ionies. Die elektroniese rangskikking in die verbinding is die bewyshouer om die verbinding ionies te maak. Aluminium dra sy drie elektrone van die laaste elektroniese sel na drie Fluooratome oor. Op hierdie manier word opgemerk dat drie Fluoriedione gegenereer word.

Volledige skenking van elektron vind plaas in plaas van deel dus; Aluminiumfluoried is Ionies nie 'n kovalent nie samestelling. Hierdie stelling het in elk geval verskeie redes.

Hoekom is AlF3 ionies?

Die mees haalbare rede om 'n verbinding as Ioniese verbinding te oorweeg, is om te identifiseer of enige een element van die verbinding is heeltemal dit elektron of elektrone na die ander een oor te dra of nie. 

Aluminium is geïdentifiseer om dit drie elektrone aan fluooratome te skenk. Hierdie hele oordrag van uitverkiesing is die kenmerk wat Ionies maak. Andersins is gevind dat baie ioniese kenmerke gevolg word deur aluminiumfluoried, wat die stelling betroubaar ondersteun dat "Alf3 is ionies."

Aan die ander kant is nog 'n ondersteunende rede dat aluminium 'n metaal is wat sy elektrone aan die nie-metaal Fluoor (kleinste halogeenelement) skenk. In die geval van die vorming van ioniese binding vind die baie onderskeibare elemente altyd as deelnemers plaas.

Boonop verskyn aluminiumfluoried as 'n kristallyne vaste stof en oor die algemeen verskyn ioniese verbindings in dieselfde toestand.

Die smeltpunt van ioniese verbindings word opgemerk as hoog. AlF3 het 'n hoë smeltpunt as gevolg van die steek elektrostatiese krag tussen die ione. Die smeltpunt van AlF3 is 1560K.

Ioniese verbindings is egter hoogs oplosbaar in polêre oplosmiddels soos water. AlF3 is ook wateroplosbaar. Dit kan ook oplosbaar wees in water in 0 °C.

Hierdie eienskappe is baie invloedryk om AlF3 as 'n Ioniese verbinding te beskryf. Die bewyse sal ook die kennis oor ioniese verbindings verbeter.

Het addisionele oorsig oor die eienskappe van ioniese verbindings.

Hoekom is AlF3 nie kovalent nie?

Daar is 'n sterk rede, wat werklik die chemie kan verklaar agter die nie-oorweging van aluminiumfluoried as 'n kovalente verbinding. n hierdie afdeling van die artikel die redes waarom Alf3 nie in die lys van kovalente verbindings geneem word nie.

In AlF3 dra Aluminium heeltemal elektrone oor na Fluoor, maar die deling is nie moontlik nie aangesien Aluminium groter is en fluoor die kleinste halogeen in die reeks is. Hulle kan nie binding maak deur 'n soortgelyke hoeveelheid elektrondeling nie.

Fluoor is die mees elektronegatiewe element in die heelal. Dit toon nie polarisasie nie. Vir kovalente binding is dit nodig om twee byna soortgelyke groottes elemente te hê, wat die elektrone sal deel sonder enige gevare.

Volgens die bogenoemde rede, is opgemerk dat chloor kovalente binding met die Aluminium maak en AlCl3 genereer. Chloor toon polarisasie-eienskap, wat ook ondersteunend is.

Fajan se reël is ook betroubaar in die stawing van die feite wat "AlF3 is nie kovalent nie". Volgens Fajan is die dalende grootte van katioon en toenemende grootte van anioon die bemoedigend feit om die konsep van kovalente binding te beïnvloed tussen twee atome.

Die bogenoemde feite is redelik haalbaar om die feit te aanvaar dat "AlF3 nie kovalent is nie". Boonop toon AlF3 ook geen soort kovalente eienskap nie.

Lees meer oor kovalente kenmerk met voorbeelde.

Lewis-struktuur van aluminiumfluoried

Die Lewisstruktuur van aluminiumfluoried is die spesifieke bewys om te wys dat die verbinding ionies is. Dit sal hier verteenwoordig word om beter kennis te verskaf oor die elektronoordragproses wat tydens die vorming van AlF3 plaasvind.

alf3 ionies of kovalent
Lewis Struktuur wys is AlF3 Ionies of kovalent van Wikimedia

Lewis-elektronpuntstruktuur toon die presiese hoeveelheid elektrone wat deur Aluminium geskenk is en hoe drie verskillende fluooratome die elektrone aanvaar. Die struktuur beskryf die elektronoordrag feite met verduideliking op geregverdigde wyse.

In die geval van vul die oktet toestand en kry groot stabiliteit, Aluminium skenk sy drie elektrone en vorm katioon met 3+ lading. Fluoor soek een elektron in tiete laaste sel om dieselfde stabiliteit as sy nader edelgas te kry. Daarom neem die drie fluoormolekules daardie drie vrye elektrone aan en word hulle fluoried (anioon). Dit is die elektroniese reaksie in AlF3.

Hierdie verbinding word egter as die sterkste Lewis vaste suur. Die verbinding het 'n hoë Lewis suurheid en dien as 'n heterogene katalisator. AlF3 help om die binding tussen koolstof slegte fluoor en koolstof en waterstof ook te aktiveer.

Kwelvrae (FAQs)

Vraag 1: Waarom bestaan ​​AlCl3 nie uit ioniese binding nie?

Antwoord: Volgens Fajan se reël toon die toenemende grootte van anioon en dalende grootte van katioon 'n neiging om kovalente binding te maak. Aangesien chloor groter anioon is, deel dit elektron in plaas daarvan om die elektrone van aluminium aan te neem. Daarom bestaan ​​dit nie uit Ioniese binding nie.

Vraag 2: Wat is die sterkste vaste Lewissuur? Skryf sy formule.

Antwoord: Aluminiumfluoried word beskou as die sterkste Lewissuur, dit is amorfe vaste stof. Die chemiese formule daarvan is AlF3.

Vraag 3: Wat is die basiese rede waarom AlF3 as 'n Ioniese verbinding beskou word?

Antwoord: Aluminium, die groot katioon, dra sy drie elektrone heeltemal oor na drie individuele Fluooratoom (kleinste halogeen of anioon) en dit beïnvloed hulle om sterk ioniese binding te skep. Daarom word dit as ioniese verbinding beskou.

Vraag 4: Verduidelik een soortgelyke saak tussen AlF3 en AlCl3. Wat is die verskil tussen hul bindingstrukture?

Antwoord: Daar word opgemerk dat beide die verbinding gemaak is van soortgelyke aantal halogeenatoom wat fluoor is en chloor is albei halogeen. AlF3 is gemaak van sterk ioniese binding, maar AlCl3 is gemaak van kovalente binding.

Vraag 5: Hoe verskil AlCl3 van Alf3 waar Chloor en Fluoor albei halogeenelemente is?

Antwoord: In AlCl3 deel aluminium en 3 chlooratome drie elektrone as gevolg van hul groot groottes en polariserende aard. In AlF3 skenk Aluminium sy drie elektrone heeltemal aan die Fluooratome en aangesien die fluoor baie klein in grootte is, neem dit die elektrone heeltemal aan en maak Ioniese bindings met Aluminium.

Vraag 6: Is AlF3 polêr of nie-polêr?

Antwoord: AlF3 is nie-polêr. Die simmetriese verspreiding van lading op die sentrale atoom wat aluminium is, skep trigonale beplanner geometrie in vorm. Dit is dus nie-polêr.

Lees meer oor Nie-polêre verbindings.

Scroll na bo