AlCl3 Lewis-struktuur en -kenmerke: 15 volledige feite


Aluminiumtrichloried of AlCl3 is 'n wit kleur poeier met 'n molêre massa van 133.34 g/mol. Kom ons ondersoek die fisiese aard van AlCl3.

AlCl3 is 'n anorganiese chemiese verbinding met 'n lae smeltpunt van 180 °C en dampdruk van 133.3 Pa (99 °C). Dit is higroskopies aangesien dit met watermolekules in wisselwerking tree en soms geel word, wat 'n aanduiding is van onsuiwerhede.

Die belangrike aspekte van AlCl3 soos sy struktuurvorming, strukturele vorm, verbastering en formele ladings word in die volgende dele van hierdie artikel in detail verduidelik.

Hoe om die AlCl te teken3 lewis struktuur?

AlCl3 is 'n lewis suur. Dit word in verskeie perisikliese reaksies as die katalisator gebruik. Kom ons kyk hoe om Lewis-kolletjies vir AlCl te teken3 stap vir stap soos hieronder genoem.

1.    Tel die totale aantal valenselektrone wat met AlCl geassosieer word3

Vir AlCl3, 24 valenselektrone is teenwoordig. Daaruit kom 3 van die aluminiumatoom en die res 21 kom van die chlooratome af.

2.    Rangskikking van die atome

In die Lewis-struktuur van AlCl3 , sal die aluminiumatoom in die sentrale posisie plaas en die res van die chlooratome omring dit. Volgens die elektronegatiwiteitsreël sal die meer elektronegatiewe elemente by die perifere posisies en minder by die sentrale posisie plaas.

3.    Teken die Lewis-kolletjies

Nou word drie Lewis-kolletjies vir die aluminiumatoom geteken en die sewe kolletjies word aan die chlooratome toegewys soos in die figuur hierbo getoon. Dit is omdat Lewis-punte die valenselektrone van elke atoom voorstel.

Lewis Dots vir AlCl3

4.    Vorming van bindings

Eerstens sal 'n enkelbinding of sigmabinding tussen die aluminium- en chlooratome gevorm word deur Lewis-kolletjies te gebruik. Dit gebeur omdat die sigma-binding altyd eerste gevorm word.

AlCl3 lewis struktuur

 

AlCl3 Lewis struktuur vorm

Die strukturele vorm van enige molekule gee inligting oor die ruimtelike rangskikking van atome binne die molekule. Kom ons bespreek die AlCl3 strukturele vorm konsep.

Die vorm van AlCl3 is trigonaal plat. Aangesien die sentrale atoom aluminium gebind is, bind aan drie chlooratome op 'n driehoekagtige wyse. Die afwesigheid van die eensame pare bevoordeel ook hierdie vorm.

AlCl3 Lewis struktuur formele aanklag

Die totale lading wat oor 'n molekule teenwoordig is, word 'n formele lading genoem. Kom ons bereken vir AlCl3 struktuur.

Die formele aanklag op AlCl3 is nul. Dit dui aan dat AlCl3 is stabiel omdat dit 'n weglaatbare formele lading dra.

Die berekening vir die formele lading vir elke atoom word hieronder gegee:

Formele lading = Totale valensietelling – Eensame pare- Aantal gebonde elektrone.

atomeValenselektroneOngebonde elektrontellingGebonde elektroneFormele aanklag
Aluminium atoom 3063-0-6/2 = 0
Chloor atoom7627-6-2/2 =0
AlCl3 Formele ladingberekening

AlCl3 Lewis struktuur hoek

Die strukturele hoek hang direk af van die tipe vorm wat deur daardie beoogde molekule aangeneem word. Kom ons ondersoek die hoekwaarde vir AlCl3 in hierdie afdeling.

Die waarde van die bindingshoek vir AlCl3 is 1200. Dit is omdat AlCl3 het 'n trigonale struktuur met geen alleenpare aangeneem nie. Vandaar die hoek van 1200 is perfek vir hierdie vorm aangesien al die atome genoeg spasie tussen hulle het en minder afstotings teen hierdie hoek voel.

AlCl3 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël verduidelik die stabiliteit van atome na die bindingsformasies. Kom ons soek AlCl3.

Die molekule AlCl3 voldoen aan die oktetreël in elke opsig. Soos die oktet van elke molekule stabiel word ie. hul onderskeie buitenste orbitale word ten volle gevul. Gevolglik bereik hulle stabiliteit na binding.

AlCl3 lewis struktuur eensame pare

Eensame pare is soos toeskouers wat saam met die valenselektrone beskikbaar is, maar nie die binding beïnvloed nie. Kom ons tel die aantal alleenpare wat met AlCl geassosieer word3.

Die aantal alleenpare vir die AlCl3 struktuur is nul. Tydens die bindingsvormings is al die valenselektrone betrokke by die bindingsverskynsel. Gevolglik word geen elektronpare agtergelaat om as alleenpare op te tree nie.

 

AlCl3 valenselektrone

Valenselektrone is daardie sleutelelektrone wat direk met die binding geassosieer word. Die onderstaande afdeling gee inligting oor die valenselektrone wat met AlCl geassosieer word3.

Die totale aantal valenselektrone vir AlCl3 is 24. Die aantal valenselektrone hang af van die elektroniese konfigurasies van aluminium- en chlooratome.

Die gegewe tabel verduidelik die valensietelling vir AlCl3.

Atome betrokke  AtoomgetalElektroniese opsetAantal valenselektrone in die buitenste dop
Aluminium (Al) atoom131s2 2s2p6 3s2 3p1 3
Chloor (Cl) atome 171s2 2s2 2p6 3s2 3p5 7
AlCl3 Valenselektroneberekening

 

AlCl3 verbastering

Die konsep van hibridisasie gee die idee van die kovalente binding van die molekules. Kom ons kyk hoe hierdie term met AlCl verband hou3.

AlCl3 het die sp aangeneem2 tipe verbastering. Die steariese getal wat vir AlCl waargeneem is3 is 3 wat ooreenstem met die sp2 kategorie van verbastering.

Die berekening om die steariese getal vir AlCl te vind3 word hieronder gegee.

  • Steariese getal = 1/2[V+M-C+A]
  • V = Totale aantal valenselektrone op sentrale atoom dws. 3
  • M = Aantal eenwaardige atoom =3
  • C = Lading op die katioon = 0
  • A = Lading op anioon = 0
  • S = ½[3 + 3] = 3
  • Hibridisasie is dus Sp2

Is AlCl3 soliede?

Vaste stof is 'n toestand van 'n stof wat aandui dat die beoogde stof 'n definitiewe vorm en volume het. Kom ons vind uit of AlCl3 solied is of nie.

AlCl3 bestaan ​​in twee toestande insluitend die vaste toestand. Dit het gebeur omdat die bindings binne die AlCl3 word hoogs beïnvloed deur die temperatuur- en dampdruktoestande. Verder, Op verhitting, AlCl3 homself omskep in 'n damptoestand waar dit as 'n dimeer bestaan (Al2Cl6).

Is AlCl3 oplosbaar in water?

Die oplosbaarheid van enige molekule is 'n belangrike parameter om te weet of die gegewe opgeloste stof geskik is vir die spesifieke oplosmiddel. Kom ons kyk vir AlCl3.

AlCl3 is oplosbaar in die watermolekule. Want wanneer dit met water in aanraking kom, vind 'n reaksie plaas. As gevolg van die reaksie word HCl-gas vrygestel. Gevolglik vind 'n termodinamies begunstigde reaksie plaas soos in die gegewe reaksie getoon.

   AlCl3  + H2O = Al(OH)3    + HCl

Is AlCl3 polêr of nie-polêr?

Polariteit word bepaal deur 'n elektronegatiewe verskil, dipoolmoment en die simmetrie van die molekule. Kom ons soek AlCl3.

AlCl3 is nie-polêr omdat dit 'n trigonale planêre vorm het. As gevolg van hierdie vorm word atome simmetries gerangskik en teen 'n hoek van 120 gehou.0. Die simmetriese rangskikking veroorsaak die kansellasie van die magnetiese moment van elke atoom. Die algehele dipoolmoment is dus nul.

Is AlCl3 'n molekulêre verbinding?

As die gegewe verbinding deur 'n kovalente binding gevorm word, word dit as 'n molekulêre verbinding beskou. Kom ons vind uit of AlCl3 behoort tot hierdie kategorie of nie.

AlCl3 is 'n molekulêre verbinding. Dit is omdat aluminiumatoom deel sy drie ongepaarde elektrone met die chlooratome. Die binding wat binne die AlCl gevorm word3 molekule is kovalent van aard. Vandaar die onderlinge deling van elektrone is die basis van die kovalente binding van AlCl3.

Is AlCl3 suur of basis?

Afhangende van die beskikbaarheid van orbitale kan 'n verbinding as 'n basis of suur optree. Kom ons let op vir AlCl3.

AlCl3  is 'n bekende Lewissuur. Soos aluminium het 'n leë valensiedop wat maklik elektrone van die ander spesies kan aanvaar as gevolg van sy elektron-tekorte aard. Dit dien as 'n elektrofiel in  Friedel handwerk reaksies en peri-sikliese reaksies.

Is AlCl3 elektroliet?

'n Elektroliet genereer ione wanneer dit in oplossing oplos. Kom ons kyk of AlCl3 is 'n elektroliet of nie.

 AlCl3 is 'n ideale elektroliet. Dit gebeur omdat dit dissosieer heeltemal binne-in die oplossing en genereer ione wat verder verantwoordelik is vir die hele elektrolitiese aktiwiteit. Die geleidingswaarde van AlCl3 is 2.3 S/m by 700. Die amied-gebaseerde AlCl3 is hoogs koste-effektief en maklik om te maak.

Is AlCl3 sout?

Sout is 'n stof wat gevorm word wanneer suur spesies met basiese spesies reageer. Die onderstaande afdeling verduidelik of AlCl3 sout is of nie.

AlCl3 word nie as 'n sout beskou nie. Omdat dit nie neutraal is in sy werking soos sout nie en suur eienskappe het. AlCl3 is 'n anorganiese verbinding wat as 'n suur katalisator in chemiese reaksies gebruik word, terwyl sout vir buffer-gebaseerde reaksies gebruik word.

Is AlCl3 ionies of kovalent?

Ioniese verbindings word gevorm deur die volledige oordrag van elektrone, terwyl die kovalente deur wedersydse deel word. Kom ons soek AlCl3.

AlCl3  is kovalente in die natuur. Dit is omdat elke atoom sy elektrone gedeel het om bindings binne die molekule te vorm. Verder, die hibridisasie van AlClis sp2 en slegs kovalente molekules kan via hibridisasieverskynsels gevorm word.

Gevolgtrekking

AlCl3 is 'n suur molekulêre verbinding met sp2 hibridisasie en nul formele lading. Dit word gebruik as 'n katalisator in beide organiese en anorganiese reaksies.

 

 

Pomila Sharma

Hallo...Myself is Pomila Sharma. Ek het my meestersgraad in Chemie gedoen met 'n spesialisering in sintetiese organiese chemie. Ek het 4 navorsingsartikels gepubliseer. Ek is baie passievol oor die chemiewêreld. Ek glo dit gaan alles oor chemie, so kom ons ondersoek dit saam. LinkedIn-skakel: https://www.linkedin.com/in/pomila008

Onlangse plasings