Albr3 Lewis-struktuur, meetkunde: 9 feite wat u moet weet

 In hierdie artikel bespreek ons ​​oor Albr3 lewis struktuur en meetkunde en 9 feite hieroor.

Albr3 is saamgestel uit sentrale Al- en 3 Br-atome. Dit het die molekulêre gewig van 266.694. Dit is kleurloos en higroskopies van aard. Dit is 'n skerp reuk, liggeel vaste stof.

Albr3 lewis struktuur tekening

Aangesien Al groter in grootte is en minder elektronegatiwiteit as Br-atoom het, tree Al op as die sentrale atoom in hierdie verbinding. Al het 3 valanselektrone deur die gebruik waarvan dit 3 sigma-bindings met 3 Br-atome kan vorm.

Daar is 'n totaal van 7 elektrone in die valansdop van Br-atoom en uit hierdie 7 elektrone word slegs 1 gebruik om kovalente binding met Al-atoom te vorm en 6 oorblywende elektrone teenwoordig as eensame elektrone.

albr3 lewis struktuur
Lewisstruktuur van Albr3

Albr3 lewis struktuur resonansie

Resonansie is 'n proses waarin beweging van elektrone van atoom tot atoom plaasvind deur delokalisering van elektrone. Albr3 beskik oor 3 resonansie strukture.

In al die strukture Al-Br-binding het gedeeltelike dubbel bindingskarakter as gevolg van delokalisering van elektronpaar wat op Br-atoom met die vakante p-orbitaal van Al-atoom voorkom om p∏-p∏ terugbinding te vorm.

Albr3 lewis struktuur Resonansie

Albr3 Lewis struktuur vorm

Volgens VSEPR teorie die vorm van Albr3 is trigonale skaaf waarin sentrale Al deur 3 Br-atome omring word. Aangesien alleenpaar afwesig is op Al-atoom, is die geometrie van hierdie verbinding ideale trigonale skaaf.

Dit is omdat al die valansdopelektrone van Al-atoom deelneem aan kovalente binding met Br-atoom, dus bestaan ​​daar 'n eensame elektronpaar op sentrale Al-atoom.

Albr3 lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading van 'n atoom in 'n verbinding kan deur die volgende formule bepaal word:

Formele lading (f) = Totale aantal valanselektrone- (Aantal bindingselektrone)/2- Totale aantal nie-bindende elektrone.

Vandaar formele lading op Al-atoom in Albr3=3-6/2-0=0

Formele lading op elke Br-atoom in Albr3=7-2/2-6=0.

Ons sien dat formele lading op sentrale Al-atoom en elke Br-atoom 0 is, wat maak dat die hele verbinding neutraal is.

Albr3 Lewis struktuur hoek

In Albr3 gebruik Al sp2 hibriede orbitale om Albr3 te vorm. Die struktuur van Albr3 is trigonale beplanner. Aangesien dit nie 'n verwronge struktuur is nie, is die bindingshoek wat in Albr3 gevind word presies 1200.

Die vervorming van die bindingshoek vind nie plaas nie as gevolg van die afwesigheid van eensame elektronpaar in die sentrale Al-atoom. Die bindingshoek in Albr3 het voorgestel dat al die atome in Albr3 in dieselfde vlak teenwoordig is.

Albr3 lewis struktuur oktet reël

In die lewis struktuur van Albr3 het ons gevind dat elke Br-atoom 8 elektrone in sy valansdop het en hul oktet vervul. In Albr3 vorm Al 3 kovalente sigma-bindings met Br-atoom en elke binding bevat 2 elektrone.

Daar is altesaam 6 elektrone in die valansdop van Al-atoom, dus kan dit nie hul oktet vervul nie. Dus volgens oktetreël is Albr3 'n onstabiele verbinding.

Albr3 lewis Struktuur alleenpare

Die formule met behulp waarvan ons die eensame elektronpaar op die gegewe atoom kan vind, word hieronder gegee:

Aantal eensame pare= Totale aantal valanselektron van die atoom-getal bindings wat deur daardie atoom gevorm word.

In Albr3 alleenpaar teenwoordig op Al atoom= 3-3=0 dws 0 alleenpaar.

Alleenpaar teenwoordig op elke Br-atoom=7-1=6 dws 3 alleenpaar.

Hierdie eensame elektronpaar word gevind in die Lewis-struktuur van Albr3 op die gegewe atome as elektronkolletjies.

Albr3 Valance-elektrone

Eerstens om die totale valanselektron in Albr3 uit te vind, is dit belangrik om te weet die elektroniese konfigurasie van Al en Br atoom. Die elektroniese konfigurasie van Al is [Ne] 3s2 3p1 en ons sien uit elektroniese konfigurasie dat daar 3 elektrone in valansdop van Al-atoom is.

Die elektroniese konfigurasie van Br-atoom is [Ar] 4s2 3d10 4p5. Daar is 7 elektrone in die valansdop van Br-atoom.. Die totale valanselektrone wat op Albr3 voorkom sal gelyk wees aan die (som van die valanselektron van Al en Br-atoom) maw gelyk aan (3*1)+(7* 3)=24. Daar is 24 valanselektrone in Albr3.

Albr3 Hibridisering

Hibridisering is die proses waarin laer-energie hibriede orbitale gevorm word deur vermenging van hoër-energie atoomorbitale. Al het valance shell elektroniese konfigurasie 3s2 3p1. Uit elektroniese konfigurasie van Al-atoom kan dit verklaar dat slegs 1 ongepaarde elektron in p-orbitaal teenwoordig is en ons moet 3 ongepaarde elektrone hê om Albr3 te maak.

In die opgewonde toestand, Al dra 2 elektrone oor van 3s orbitaal na 3p orbitaal en nou is 'n totaal van 3 ongepaarde elektrone teenwoordig in sentrale Al atoom. Daarna het 3 Br-atoom 3 ongepaarde elektrone gegee om 3 elektronpare te vorm waardeur 3 Al-Br enkelkovalente binding gevorm word en oorblywende 6 elektrone op Br-atoom teenwoordig as 3 eensame paar elektrone. In hierdie verbinding gebruik Br sp2 hibriede orbitaal om Al-Br bindings te vorm.

Albr3 Hibridisering

Albr3 oplosbaarheid

In Albr3 as gevolg van hoë elektronegatiwiteit van Br-atoom lê Al-Br-bindingsmomente na Br-atoom. Die netto dipoolmoment van Albr3 is 0, want Albr3 het beplannerstruktuur waarin 3 Al-Br-bindingsmomente mekaar kanselleer.

Dit is hoekom Albr3 nie-polêr van aard is. Aangesien dit nie-polêr van aard is, is dit oplosbaar in nie-polêre oplosmiddels, bv. diëtieleter, asetoon. Alhoewel Albr3 ook in metanol oplosbaar is, aangesien dit 'n polêre oplosmiddel met 'n lae diëlektriese konstante is.

Gevolgtrekking

As gevolg van die groot Br-atoom, is p∏-p∏-rugbinding wat in Al-Br-binding gevind word, nie te sterk om die saamgestelde oktet vervul te maak nie. Dit is hoekom hierdie verbinding elektrontekort het en dien as 'n Lewissuur. Om dieselfde rede is Albr3 'n onstabiele verbinding. Om elektrontekorte vry te stel, dimeriseer Albr3 soms om Al2Br6-molekule te vorm.

Scroll na bo