Al2S3 Lewis-struktuur en -kenmerke: 15 volledige feite


Al2S3 is 'n grys soliede chemiese deel wat 'n aluminiumsulfied genoem word. Dit het 'n molêre massa van 150.158 g/mo. Kom ons kyk kortliks alles oor Al2S3.

Al2S3 molekule bestaan ​​uit 2 metaal aluminium (Al) en drie nie-metaal Swael (S) atome. Dit is 'n ioniese verbinding, die binding tussen die aluminium- en Swavatoom word gevorm deur elektrone met mekaar te deel.

+3 lading ontwikkel op elke Al metaal. 3 S-atoom aanvaar twee elektrone elk van die aluminiumatome, dus het dit 'n +2-lading. Al die 2 Al- en 3 S-atome word in die vierkant geplaas. Nog 'n paar feite oor Al2S3 Lewis-struktuur, formele lading, bindingshoek, resonansie en hibridisasie word hieronder bespreek.

Hoe om die Al2S3 Lewis struktuur?

Lewis-struktuur is die strukturele voorstelling. Waar die punt die aantal elektrone en puntpaar voorstel, en lyn 'n kovalente binding voorstel. Kom ons teken Lewis-struktuur.

Binding en valenselektrone van Al2S3

Vind die totale aantal valenselektrone uit deur al die buitenste elektrone van al die aluminium- en Swaelatome by te tel. Al2S3 het sterk ioniese binding as gevolg van skenking en aanvaarding van elektrone tussen (Al) metaal en (S) nie-metaal atome.

Eensame pare en oktetreël van Al2S3

Na bindingsvormingtelling word die oorblywende elektrone wat nie aan bindingsvorming deelneem nie as alleenpare Al aangedui.2S3 molekule. Vind ook uit of Al- en S-atome hul oktet voltooi of nie, deur die oktetreël toe te pas.

Bepaal die formele aanklag

Die formele lading vir aluminium- en swaelatome kan bereken word deur die gegewe formule vir die formele lading toe te pas. Ook vorm van die molekule kan bepaal word uit die Lewis-struktuur van die Al2S3 molekule.

al2s3 lewis struktuur
Lewis-struktuur van Al2S3

Al2S3 Lewis struktuur vorm

Lewis struktuur vorm bepaal die spesiale of definitiewe rangskikking van atome teenwoordig in die molekule. Kom ons beskryf die vorm van die Al2S3 molekule.

Lewis struktuur vorm van Al2S3 is trigonale skaafwerk omdat dit 3 valensdop-elektronpare het. Volgens VSEPR-teorie word die mees elektronegatiewe aluminium in die middel geplaas. Terwyl 3 valenselektrone 'n ioniese binding met die swaelatoom vorm.

Al2S3 Lewis-struktuur formele aanklag

Lewis-struktuur formele lading word bereken deur gebruik te maak van die formule wat nr. van valenselektrone, bindingselektrone en nie-bindende elektrone. Kom ons bereken die formele aanklag.

Die formele lading van die aluminiumatoom en swael is +3 en -2 onderskeidelik. Wat bereken kan word as, formele ladings van Lewisstruktuur = (valenselektrone – nie-bindende elektrone -1/2 bindende elektrone).

Die formele lading van die Al-atoom in Al2S3 = 3-0-0/2 = +3

Die formele lading van die S-atoom in Al2S3 = 6 – 8 – 0/2 = -2

Al2S3 Lewis struktuur hoek

Lewisstruktuurbindingshoek is die hoek wat gevorm word deur die kovalente bindingsvorm tussen die atoom. Kom ons sien die bindingshoekvorm in die Al2S3 molekule.

Lewis struktuur bindingshoek van Al2S3 word gevind as 120o. Die ioniese binding word gevorm deur 'n sentrale aluminiumatoom met twee swaelatome as gevolg van die verlies van 3 elektrone. S-Al-S het dus 'n 1200 bindingshoek.

Al2S3 Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël bepaal dat die atome in die Al2S3 moet 8 elektrone in sy valensiedop bevat sodat dit elektronies stabiel moet wees. Kom ons bespreek die oktetreël in Al2S3.

In die Al2S3 Lewis-struktuur, voltooi al drie swawelatome hul oktet deur 3 elektrone van die aluminiumatoom te aanvaar. En aluminium atoom het 'n leë orbitaal hulle skenk alle elektrone aan 3 swaelatoom & verkry +3 lading.

Drie swaelatome kry elk 2 elektrone van aluminiumatoom en het -2 lading op swael. Elke swaelatoom word dus deur 8 elektrone omring en voltooi sy oktet.

Al2S3 Lewis-struktuur eensame pare

Eensame elektronpare is die ongedeelde elektronpare wat nie aan bindingsvorming deelneem nie. Kom ons vind die eensame pare op Al2S3.

Al2S3 Lewis-struktuur het 6 alleenpare. Dit het 'n totaal van 24 valenselektrone in Al2S3. 12 elektrone is bindingspare wat twee enkelbindings en dubbelbindings tussen Al en S vorm. Oorblywende 12 elektrone word op 3 Al-atome geplaas.

Al2S3 valenselektrone

Die aantal buitenste elektrone wat op die atoom teenwoordig is wat aan bindingsvorming deelneem, is valenselektrone. kom ons bepaal valenselektrone in Al2S3.

Al2S3 het 'n totaal van 24 valenselektrone. Die aluminiummetaal is in die 13 geplaasth groep van die periodieke tabel terwyl swael nie-metaal tot die 16 behoortth groep van die periodieke tabel. Gevolglik het aluminium 3 en S het 6 valenselektrone in hul laaste orbitaal.

  • Valenselektrone van Al-atoom = 3 X 2 (Al) = 6
  • Valenselektrone van S-atoom = 6 x 3(S) = 18
  • Totale aantal valenselektrone = 18+6 = 24
  • Gevolglik is 'n totaal van 24 valenselektrone teenwoordig in die Al2S3 molekule.

Al2S3 verbastering

Hibridisering is die proses waarin die vermenging van atoomorbitaal 'n nuwe hibriede orbitaal vorm. Kom ons vind die hibridisasie in die Al2S3-molekule uit.

Hibridisering van aluminiumsulfied (Al2S3) is sp2. Wat deur die volgende formule bepaal kan word.

Hibridisering = nee. van σ-binding op sentrale atoom + alleenpaar op die sentrale atoom.

  • Aantal σ-binding op Al-atoom = 3
  • Aantal alleenpaar op Al = 0
  • Daarom word Hibridisering van Al2S3 = 3+0 = 3 di, sp2 hibridisasie.

Is Al2S3 soliede?

Vaste stowwe bevat diggepakte molekules wat nie van een plek na 'n ander kan beweeg nie. Kom ons kyk of Al2S3 solied is of nie.

Al2S3 is 'n Grys vaste stof samestellingnd. Al die molekules van aluminium en swael is nou gerangskik. wat dig gepakte molekules het. Dit het 'n vrot eieragtige swaelatoom reuk. Dit toon 'n herhalende seskantige patroon van Al3+ en S2- ione dus het Al2S3 'n diggepakte seskantige kristalstruktuur.

Is Al2S3 oplosbaar in water?

Die oplosbaarheid van enige verbinding hang af van die vermoë van daardie opgeloste stof om in die oplosmiddels op te los soos water of enige ander. Kom ons kyk na die oplosbaarheid van Al2S3.

Al2S3 is nie oplosbaar in water nie. Wanneer dit in water opgelos word, ontbind en vorm waterstofsulfied (H2S). Dit bevat nie waterstofbindings tussen die atome wat in die molekule teenwoordig is nie.

Is Al2S3 polêr of nie-polêr?

Die polêre aard van enige verbinding hang af van die elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome teenwoordig in die molekule. Kom ons kyk of Al2S3 is polêr of nie-polêr.

Al2S3 is ionies polêr van aard. Aangesien die elektronegatiwiteit van S meer as Al is, trek dit dus elektronpare betrokke by 'n binding na homself toe en ontwikkel 'n negatiewe lading. Terwyl aluminium elektropositief is, skenk elektrone aan Al en verkry 'n positiewe lading.

Hoe en hoekom Al2S3 is polêr?

Al2S3 is polêr omdat sy atoom 'n dipoolmoment in die molekule skep. Aangesien aluminium minder elektronegatief is as swaelatome, word elektronwolke dus na meer elektronegatiewe swaelatome aangetrek. Gedeeltelike +ve lading op Al en gedeeltelike – ve lading op S wys dat dit polêr van aard is.

Is Al2S3 molekulêre verbinding?

'n Molekulêre verbinding bevat 'n sterk kovalente binding tussen die atome in die molekule. Kom ons kyk of Al2S3 molekulêr is of nie.

Al2S3 is nie 'n molekulêre verbinding nie. dit is 'n ioniese verbinding met Al3+ en S2- ione. Dit het 'n sterk ioniese binding in die Al2S3 molekule.

Is Al2S3 suur of basis?

Die stowwe wat proton kan skenk is sure terwyl die stof wat proton aanvaar basis is. Kom ons vind uit of Al2S3 suur of basis is.

Al2S3 is suur sowel as basis beteken amfoteries van aard. Dit is 'n amfoteriese sulfied wat sulfiedione bevat. Dit word gevorm deur metaal en nie-metaal dus wanneer Al2S3 reageer met 'n basis vorm dit suur en wanneer dit met suur reageer, vorm dit 'n basis.

Is Al2S3 elektroliet?

Elektroliete is stowwe wat dissosieer in ione hierdie ioon gelei elektrisiteit. Kom ons bespreek of Al2S3 is 'n elektroliet of nie.

Al2S3 dien as 'n elektroliet. Dit bestaan ​​uit Al-metaal en S nie-metaal wat ionies van aard is. Dit kan self in Al gedissosieer word3+ & S2- ione wat elektrisiteit dra. Al3+ ione gaan na die katode as gevolg van die reduksiereaksie. En S2- ione gaan na die anode as gevolg van oksidasiereaksie.

Is Al2S3 sout?

Soute is verbindings wat gevorm word deur die reaksies tussen suur en basis. Kom ons vind uit of Al2S3 sout is of nie.

Al2S3 dien nie as sout nie. Omdat dit nie die suur-basis reaksie kan vorm nie. Dit word gevorm deur die reaksie tussen Al-metaal en S nie-metaal.

Is Al2S3 ionies of kovalent?

Ioniese binding vorm deur die swak elektrostatiese aantrekkingskrag, terwyl kovalente verbinding vorm deur die sterk kovalente bindings. Kom ons kyk of Al2S3 is ionies of kovalent.

Al2S3 is ionies van aard. Wanneer aluminium wat 'n metaal is en swael wat 'n nie-metaal is, kombineer om 'n Al te vorm2S3 molekule. By dissosiasie het Al2S3 ioniseer in Al3+ en S2- ione en toon 'n ioniese aard.

Gevolgtrekking

Al2S3 Lewis-struktuur het 24 valenselektrone en 6 eensame paar elektrone. Dit toon trigonale skaafgeometrie met sp2 hibridisasie en 120o bindingshoek. Dit het 'n +3 formele lading op aluminium en -2 formele lading op swael.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings