Lugweerstand teen wrywing: gedetailleerde insigte!


Sleepkrag is nog 'n term vir lugweerstand. Lugweerstandskrag is nie baie sterk nie. Kom ons bespreek wrywing teenoor lugweerstand in-diepte perspektiewe!

Lugweerstandwrywing
Die krag wat deur lug opgewek word, staan ​​bekend as lugweerstand. Wanneer 'n voorwerp deur die lug beweeg, werk die krag in die teenoorgestelde rigting.Die weerstand wat gegenereer word deur stowwe wat in aanraking is as hulle verby mekaar beweeg, staan ​​bekend as wrywing.
Versnelling, die konfigurasie van die voorwerp wat deur die lug beweeg, en area beïnvloed almal lugweerstand. Lugweerstand en digtheid word almal beïnvloed deur hoogte, temperatuur en humiditeit.Drie veranderlikes beïnvloed hoofsaaklik die wrywingskrag tussen twee liggame: liggaamsvervorming, adhesie tussen liggaamsoppervlaktes en oppervlakruwheid.
Die formule van die lugweerstand is,
FD = ½ρv2CDA
waar,
FD = Krag van die lugweerstand
ρ = Digtheid van vloeistof
v = Spoed van die stof relatief tot vloeistof
CD =Lugweerstandskoëffisiënt
A = Dwarssnitoppervlakte  
Die formule van die wrywing is,
f = μN
waar,
f = Wrywingskrag
μ = wrywingskoëffisiënt
N = Normale krag  
Passasiersvliegtuie, papiervliegtuie, fietse, bome wat hul blare laat val, wat deur een of ander storm loop, lugballonne, drywende voorwerpe en vere wat op die aarde land, is 'n paar gevalle van lugfiksie.Voorbeelde van wrywing sluit in skaats, 'n voertuig wat op 'n oppervlak duik, 'n spyker in die muur slaan, die straat oorsteek, die remme op 'n bewegende motor aansit, oorskakel na 'n tuinvliegrit, skryf in 'n notaboek, skryf op 'n swartbord, na 'n vuurhoutjie aansteek, 'n mat of voetmat met 'n stok slaan om dit af te stof.
Die sleepkrag hang af van die kwadraat van die snelheid en die lugdigtheid. Enige gas se digtheid hang af van sy druk; soos die druk styg, styg die digtheid ook. As gevolg hiervan, neem die sleepkrag vir 'n gegewe snelheid toe namate die lugdruk en digtheid albei styg.Vir klein snelhede is die hipotetiese krag eweredig aan die snelheid. Wanneer die snelheid toeneem, wyk daardie proporsionaliteit af. Dit misluk spesifiek wanneer die Reynolds se nommer 'n sekere waarde oorskry.
Verskil tussen lugweerstand en wrywing

Die krag wat 'n vliegtuig se beweging deur die lug beperk, word sleep genoem. Die weerstand neem toe met spoed en oppervlakte, onderskeidelik. Ons sal lugwrywing teenoor lugweerstand en lugwrywing teenoor vloeistofwrywing in meer besonderhede bespreek.

Lugweerstand teenoor vloeistofwrywing

Deur die swaartekrag teen te werk, verminder lugweerstand 'n voorwerp se versnellingstempo. Kom ons vergelyk vloeistofwrywing met lugweerstand.

LugweerstandVloeistof wrywing
Die krag wat werk teen 'n voorwerp wat deur die lug beweeg, staan ​​bekend as lugweerstand. Die krag se sterkte verskil baie van een voorwerp tot 'n ander.Die wrywing tussen lae van 'n viskose vloeistof wat in verhouding tot mekaar vloei, is wat bekend staan ​​as vloeistofwrywing.
As gevolg van swaartekrag, word lugweerstand geproduseer in die rigting wat teenoor die voorwerp se snelheid is.Die rigting waarin die vloeistofwrywing geproduseer word, is teenoor die rigting van die vloeistofvloei.
Die voorwerp wat lugweerstand ervaar, ervaar minder dryfkrag.Die vloeistofkrag word grootliks versterk deur die dryfkrag.
Valskerms en 'n stuk papier in die lug is gevalle van lugweerstand.Die beweging van koffie wanneer dit geroer word, die vloei van water wanneer dit deur 'n strooitjie gesuig word, 'n persoon wat in die water roei, en die vloei van heuning wanneer dit op brood gesmeer word, is 'n paar voorbeelde van vloeibare wrywing.
Verskil tussen lugweerstand en vloeistofwrywing

'n Vallende voorwerp sal uiteindelik ophou versnel as gevolg van lugweerstand en by sy terminale snelheid op nul kom versnelling. Volgens die gewildste model vir lugweerstand word die krag se sterkte deur die lug se digtheid beïnvloed.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het getoon dat wrywing en lugwrywing twee verskillende konsepte is. Wrywing tussen lug en 'n ander voorwerp staan ​​bekend as lugweerstand. Wanneer 'n ding deur die lug beweeg, ervaar dit krag. Die twee konstante natuurkragte wat elke item op aarde beweeg, is lugweerstand en swaartekrag.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings