Silwer (Ag) elektronkonfigurasie: 9feite wat u moet weet!


Die elektroniese konfigurasie van periodieke elemente toon die totale aantal elektrone wat in hul atoomorbitaal gerangskik is. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van Ag.

Elektroniese konfigurasie van Ag is 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1. Silwer is die oorgangsmetaalatoom en sy simbool is Ag. Dit is die 47th periodieke tabel element, wat beteken dat 47 elektrone in hul atoomorbitaal teenwoordig is.

Alle elektrone is volgens die Bohr- of Aufbau-beginsel in verskillende bane van 'n atoom gerangskik. In hierdie artikel sal ons die verskillende feite van Ag elektroniese konfigurasie beskryf soos Ag elektroniese konfigurasie notasie, onverkorte elektroniese konfigurasie, en grondtoestand opgewonde toestand van Ag.

Hoe om ag-elektronkonfigurasie te skryf?

Stap 1: Vul van elektrone volgens energie-orde van orbitaal

Volgens Aufbau se hoof sal elektrone wat in die atoom teenwoordig is, eers die laer-energie-orbitaal invul en dan die hoogste-energie-orbitaal invul. Wat bereken word deur (n+I) waar n die hoofkwantumgetal is, en I die asimutale kwantumgetal is.

Stap 2: Elektrone word gevul deur die Paulis-uitsluitingsbeginsel

Al 47 elektrone van Ag word in die s, p, d en f orbitaal gevul aangesien die s orbitaal 'n kapasiteit van 2 elektrone het p het 6 elektrone, d het 10 elektrone kapasiteit en f orbitaal het 14 elektrone kapasiteit. Die aantal elektrone word aangedui deur die boskrif van die energie-orbitaal

Stap 3: Rangskikking van elektrone in die atoomorbitaal van Ag

Volgens Hund se reël is elke subvlakorbitaal alleen veld en dan vind paring plaas. Die resulterende elektroniese konfigurasie van Ag is 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1.

Ag elektronkonfigurasiediagram

Volgens Aufbau se skoolhoof is die elektroniese konfigurasiediagram van silwer soos volg.

Elektroniese konfigurasie van Ag

Ag elektronkonfigurasienotasie

Ag elektroniese konfigurasienotasie is [Kr] 4d10 5s1. Die eerste 36 elektrone word aangedui deur die edelgas kripton wat 36 as die atoomgetal het.

Ag onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektroniese konfigurasie van Ag is 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1.

Grondtoestand ag elektronkonfigurasie

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van Ag is 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1.

Opgewekte toestand van ag-elektronkonfigurasie

Opgewonde toestandkonfigurasie van Ag is 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d9 5s2.

Grondtoestand ag orbitaal diagram

Die grondtoestand Ag-baandiagram is soos volg.

Grondtoestand orbitaaldiagram van Ag

Ag+1 elektronkonfigurasie

Die Ag+1 elektronkonfigurasie is 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10. Wanneer die Ag-atoom binding vorm deur elektrone te skenk. Die Ag-atoom skenk elektrone vanaf 5s-orbitaal en vorm 'n Ag+ ioon.

Ag+2 elektronkonfigurasie

Die Ag+2 elektronkonfigurasie is 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d9. Die Ag-atoom skenk 1 elektron van 5s orbitaal en 1 elektron van 4d orbitaal wat 'n Ag vorm+2 ioon.

Ag+3 elektronkonfigurasie

Die Ag+3 elektronkonfigurasie is 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8. Die Ag-atoom skenk 1 elektron van die 5s-orbitaal en 2 elektrone van die 4d-orbitaal wat 'n Ag vorm+3 ioon.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het tot die gevolgtrekking gekom dat silwer 'n totaal van 47 elektrone het wat in sy 5 elektroniese orbitale versprei is. Ook die elektroniese konfigurasie van Ag, hul elektroniese notasie, onverkorte elektroniese konfigurasie, grondtoestand elektroniese konfigurasiediagram, Ag+1 Ag+2 en Ag+3 elektroniese konfigurasie ook baie meer feite.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings