Band Stop Filter: 31 feite wat die meeste beginners nie weet nie!

Band Stop Filer Definisie

"Bandverwerpingsfilter word gekombineer van laagdeurlaat- en hoogdeurlaatfilter wat frekwensies uitskakel of 'n spesifieke band frekwensies stop. "

Bandverwerping word verkry deur die parallelle verbinding van 'n hoogdeurlaatgedeelte met 'n laagdeurlaatgedeelte. Die algemene reël is nou dat die afsnyfrekwensie hoër moet wees as die afsnyfrekwensie van die laagdeurlaatarea.

Daar is 'n ander manier om dit te skep. As 'n meervoudige terugvoerstelsel by 'n opteller ingesluit is, funksioneer dit soos die verlangde bewerking. Dit word genoem as kerf.

Die frekwensierespons van 'n bandstopfilter word bereken deur die frekwensie en wins in ag te neem.

                                                                   

Die bandwydte word gekies deur die kleiner en groter afsnyfrekwensie. Kerffilter word gebruik om die enkele frekwensie te verwyder. Uit hierdie frekwensierespons kan ons ook deurlaatbandrimpeling en stopbandrimpeling verkry.

                                 Slaag Band Ripple= -20log10(1-∂p) dB

                                 Stop Band Ripple= -20log1o(s) dB

Waar ∂p= grootte reaksie van die deurlaatbandfilter

             ∂s= grootte reaksie van die stopband filter

band stop filter
 Die frekwensierespons van 'n bandstopfilter 

Hoekom word dit bandstopfilter genoem?

Bandstopfilter verwerp 'n sekere frekwensieband en laat 'n ander frekwensiekomponent van die primêre sein toe. As die band van die frekwensie smal is, staan ​​die stopbandfilter bekend as Notch Filter. Die filter verswak die spesifieke band. Die filter het verskeie toepassings.

Byvoorbeeld, 'n bandstopfilter is ontwerp om frekwensies tussen 2.5 GHz tot 3.5 GHz te verwerp. Die filter sal frekwensiekomponente laer as 2.5 GHz en bo 3.5 GHz toelaat. Die filter sal Ons sal die filter in die onderstaande afdelings verken.

Deurlaatband en stopband van 'n filter

Voordat ons in 'n band-verwerp- of bandpass-besonderhede duik, laat ons verstaan ​​wat slaagband en stopband beteken. 'n Slaagband is die frekwensiebandwydte wat deur 'n filter toegelaat word. Aan die ander kant is 'n stopband die frekwensieband wat een filter nie toegelaat het om te slaag nie. Vir 'n bandstopfilter is daar twee deurlaatbande en een stopband.

Wat doen 'n bandstopfilter?

Soos die naam aandui, 'stop 'n band-stop filter eenvoudig band.' Dit beteken dat 'n band-stop filter weerstand nie toelaat dat 'n sekere band van frekwensie deur die

Waarvoor word 'n bandstopfilter gebruik

Wanneer daar 'n behoefte is om 'n sekere frekwensieband te verswak en ander frekwensiekomponente deur te laat, word 'n bandstopfilter gebruik. Bandstop-filters is nuttig in verskeie toepassings.

Band stop filter toepassings

Omdat dit 'n baie belangrike tipe filter is, het bandstop-filters verskeie toepassings. Kom ons vind sommige van die toepassings uit.

 1. Mediese Ingenieurswese: Bandstop-filters word in mediese ingenieurswese gebruik. Soos – in EKG-masjien. 60 Hz bandstopfilters word gebruik om die toevoerfrekwensie van die uitset te verwyder.
 2. Oudio-ingenieurswese: Bandstop-filters het groot toepassings in oudio-ingenieurswese. Hulle verwyder die ongewenste spykers en geluide van die telling en bied 'n goeie kwaliteit klank.
 3. Telekommunikasie: Bandstop-filters word in telefoniese verbindings gebruik om die interne geraas van die lyne te verwyder.
 4. Radio kommunikasie: Bandverwerpingsfilters word wyd in radiostasies gebruik om 'n beter klankgehalte uit te stuur.
 5. Optiese filters: Bandstopfilters word gebruik om sekere golflengtes van lig in 'n optiese kommunikasiestelsel te blokkeer.
 6. Digitale beeldverwerking: Bandstop-filters word ook in digitale beeldverwerking gebruik om sekere periodieke geluide te verwyder.
 7. diverse: Wanneer daar 'n behoefte is om die geraas van 'n sekere frekwensie te verwyder, word 'n bandstopfilter gebruik.

Band stop filter diagram

Hierdie artikel verduidelik die bandstopfilter met verskeie stroombaandiagramme, blokdiagramme en grafieke. Hierdie artikel sluit 'n blokdiagram, bandverwerping-met op-versterker, frekwensierespons van bandstop, passiewe stroombane, bode plotte in.

Kringdiagram van bandstopfilter

Die bandstopfilter kan op verskeie maniere ontwerp word. Dit kan aktiewe tipes wees (wat op-amp het). Dit kan vir passiewe soorte wees (sonder op-amp). Aktiewe tipes het verskeie variëteite, sowel as passiewe filters het ook verskillende style. Daarom is daar ook verskeie stroombane beskikbaar. In hierdie artikel word byna alle moontlike kursusse hieronder gegee. Kyk na die benodigde een.

Band stop filter blokdiagram

Die bandstopfilter is 'n kombinasie van beide hoogdeurlaatfilters sowel as laagdeurlaatfilters en nog 'n versterkingsfaktor vir die filter. Die blokdiagram word hieronder gegee.

Smal band stop filter

As die frek. van die bandstopfilter is vernou as algemeen, die filter staan ​​dikwels bekend as 'n Notch-filter(hiperskakel) of smal bandstop filter.

Eenvoudige band stop filter

Anders as kerffilter of hoër-orde filters, is die eenvoudige bandstopfilter 'n basiese filter wat sekere frekwensiebande verswak wat ander bande toelaat.

Band stop filter met behulp van op-amp

Aktiewe bandstop-filters is ontwerp met behulp van operasionele versterkers. Op-amp is een van die belangrikste toestelle in die maak van 'n filter. In passiewe filters, aangesien daar geen op-versterker is nie, is daar geen versterking nie. Die gebruik van die op-versterker as 'n stroombaanelement gee dus versterking.

Bandstop-filterkring met gebruik van op-amp

Hierdie filter bestaan ​​uit 'n hoogdeurlaatfilter, 'n laagdeurlaatfilter en 'n somversterker om die lpf en hpf se o/p op te som. Die stroombaan word hieronder getoon.

Banddeurlaatfilter vs Bandstopfilter

Daar is fundamentele verskille tussen banddeurlaat- en bandstopfilter.

Die hoofbeginsel van a banddeurlaatfilter is dat dit 'n sekere frekwensieband toelaat. Terselfdertyd is die hoofbeginsel van die bandstop-filter is dat dit 'n sekere frekwensieband blokkeer.

Kom ons neem 'n voorbeeld om te demonstreer. Kom ons sê daar is 'n laer afsnyfrekwensie van Flow en 'n hoër afsnyfrekwensie hoë. Nou, vir 'n banddeurlaatfilter, sal die frekwensie tussen die laer afsnypunt en hoër afsnypunt slegs deurgaan, en ander komponente onder die Flow en bo die fhoë sal nie slaag nie.

Nou, vir 'n band-stop filter, die frekwensie band laer Flow, En bo fhoë sal slaag. Maar die band tussen die frekwensielimiet sal nie verbygaan nie.

Bandstopfilter vs kerffilter

A kerffilter is een tipe van bandstop filter. Die belangrikste verskil tussen hulle is dat 'n kerffilter 'n nouer frekwensieband verswak as 'n bandstopfilter. Met ander woorde, bandstopfilters het 'n wyer frekwensieband om te verswak.

Band stop filter RLC stroombaan

Die bandstopfilter kan ontwerp word deur basiese komponente soos weerstand, kapasitor en induktor te gebruik. Daar is twee maniere om die filter te ontwikkel – 1. RLC parallelle band-verwerp filter of Parallelle resonante band-verwerp filter, & 2. RLC reeks resonante band-verwerp filter. Aangesien ons passiewe elemente gebruik, sal beide die filters van passiewe tipes wees.

Parallelle RLC-bandstopfilter

Soos vroeër genoem, kan 'n bandstopfilter ontwerp word met basiese komponente soos - weerstand, kapasitor en induktor. Daar is twee maniere om die stroombane te ontwikkel. Die metodes word hieronder bespreek.

Parallelle RLC-bandstopfilter 

'n Parallelle RLC-bandstopfilter is 'n tenkkring. Dit werk ook goed as 'n frekwensieverswakker aangesien die tenkkring baie impedansie verskaf. Die onderstaande prent toon die stroombaandiagram van 'n parallelle rlc-bandstopfilter.

Die parallelle resonante band stop filter 

Die parallelle resonante bandstopfilter staan ​​ook bekend as die parallelle rlc bandstopfilter. Die besonderhede van die stroombaan en filter word voorheen gegee.

Resonante bandstop filter 

Die hoofinstrumente vir hierdie filter is – kapasitor en induktor. Soos die naam aandui, word die induktor en kapasitor in serie gehou. Hierdie deel is die filter. By resonansie kan die stroombaan sekere frekwensies verswak voordat dit die las bereik. Die onderstaande prent toon die stroombaandiagram van die serieresonante stroombaan.

Passiewe bandstop-filterkring 

Die passiewe bandstopfilter is gemaak van passiewe komponente, soos – weerstand, induktor en kapasitor, ens. Voorheen gegewe stroombane is 'n voorbeeld van sulke filters. Hierdie filters het geen operasionele versterkers nie. Daar is dus geen versterkingsproses nie. 'n Passiewe bandstopfilter bestaan ​​uit beide passiewe hpf en passiewe lpf.

Aktiewe band stop filter

In teenstelling met passiewe bandstopfilters, kom aktiewe bandverwerpingsfilters met aktiewe komponente. Die meeste belangrike aktiewe deel is die operasionele versterker wat ook versterking bekendstel. Kring wat gebruik maak van op-amp of die funksionele bandstop-filterdiagramme word voorheen in hierdie artikel gegee.

Aktiewe bandstop-filterontwerp 

Kom ons ontwerp 'n bandstopfilter. Die middelfrekwensie sal 2 KHz wees. Die bandwydte sal -3 dB van 200 Hz wees. Neem kapasitorwaarde as een uF.

So, fN = 2000 Hz, BW = 200 Hz, C = 1 uF.

Bereken eers die R. R = 1 / 4πfN C,

R = 39.78 ohm.

Die kwaliteit faktor: Q = fN / BW = 2000/200 = 10

Die waarde van terugvoerfunksie: K = 1 – (1/ 4Q)

Of, K = 1 – (1/40)

Of, K = 0.975

Kom ons vind die waarde van resistors uit.

K = R4 / (R3 + R4)

Die R4-waarde word as 20 kΩ aanvaar.

R3 kom as: R3 = R4 – 0.975 R4 = 20000 – 0.975 * 20000 = 500 Ω

Die kerfdiepte is: 1/Q = 1/10 = 0.1

Die diepte in desibel kom as: 20log (0.1) = -20 db.

Band stop filter oordrag funksie

Die oordragfunksie van 'n toestel verwys na 'n wiskundige funksie wat uitset vir elke inset verskaf. Die oordragfunksie van 'n bandstopfilter word hieronder gegee.

Die tweede-orde band-stop filter oordrag funksie

Die oordragfunksie-uitdrukking vir die tweede-orde bandstop-filteroordragfunksie word hieronder gegee.

 Band stop filter grafiek

Die faserespons staan ​​vir die fase-uitset van die bandstopfilter, onderste een verteenwoordig die faserespons.

Krediet: Induktiewe vragBand-Verwerp Filter Reaksie, gemerk as publieke domein, meer besonderhede oor Wikimedia Commons

Band stop filter bandwydte 

Die bandwydte van die bandstopfilter hang af van die vereiste. Die bandwydte is die reeks frekw. waarin die filter sal verswak. Oor die algemeen word daar na die bandwydte verwys as die spesifikasie van 'n filter.

Die impulsrespons van bandstopfilter

Bandstop- of bandverwerpfilter kan digitaal ontwerp word. Daar is twee tipes van digitale band-verwerp filters, Hulle is - Oneindige Impulse Response (IIR) en Eindige Impulse Response (FIR). FIR-metode is meer gewild.

Daar is twee ontwerpmetodes van FIR-filter. Hulle staan ​​ook bekend as nie-rekursiewe filters. Die metodes is – 1. Venster-metode & 2. Geweegde-Chebyshev-metode.

Sallen sleutel band stop filter

Laagdeurlaatfilters laat die laerfrekwensiekomponente van 'n filter toe en verwerp die hoërfrekwensiekomponente. Dus, vir die laagdeurlaatfilter is die stopband die hoëfrekwensie-komponent.

Sallen-sleutel is nog 'n topologie van die ontwerp van filters. Die bandstop-filter kan ook geskep word deur die topologie te gebruik. Sallen-sleuteltopologie is ontwerp met behulp van operasionele versterkers om hoër-orde filters te skep. Ons kan dus verstaan ​​dat hierdie topologie vir aktiewe filters is. 

Basiese Sallen Key topologie kom met een nie-omkeer op-amp en twee resisters. Dit skep 'n spanningsbeheerspanningsbron of VCVS-kring. Die stroombaan bied hoë insetimpedansie en lae uitsetimpedansie wat nuttig is vir filteranalogie.

Hierdie Sallen Key-topologie bied ook goeie stabiliteit van die stelsel, wat sterk aanbeveel word. Die stroombaan is ook baie eenvoudig. Hulle word een na die ander verbind om die hoër-orde filters te bereik. Die stroombaandiagram van die bandverwerpingsfilter wat Sallen-sleuteltopologie gebruik, word hieronder gegee.

Band stop filter formule

Daar is 'n paar belangrike vergelykings vir die ontwerp van 'n bandstopfilter. Deur hierdie vergelykings te gebruik, kan ons belangrike parameters uitvind. Maar een van die waardes van die parameter moet verskaf word aangesien dit nodig is om die filter te ontwerp.

Die normale frekwensie vergelyking:

Die laer frekwensie afsnypunt:

Die hoërfrekwensie-afsnypunt:

Hier, die RL is laer weerstand, en RH is hoër weerstand.

 • Die middelfrekwensie:
 • Die bandwydte: fBW = fH - fL
 • Die Q-faktor van die filter: Q = fC/fBW

Band stop filter voorbeeld

Die bandstopfilter is 'n belangrike konsep wat verskeie toepassings het. Daarom is daar ook verskeie voorbeelde. Daar is 'n bandstopfilter om sekere frekwensies te blokkeer. Hou van – 2.4 GHz Band Stop filter. Daar is 'n bandverwerpingsfilter om nouer frekwensiebande te blokkeer, soos die Notch-filter, wat verskeie toepassings het. Oudio bandstop filters, optiese band-verwerp filters, digitaal-analoog filters is 'n paar voorbeelde daarvan.

60 Hz band stop filter

Uit die filter se naam kan ons verstaan ​​dat hierdie bandstopfilter ontwerp is om frekwensiebande van 60 Hz te verswak. Nou kom die vraag hoekom die 60 Hz-bandverwerpingsfilter so gewild is. Dit is omdat hul toevoerfrekwensie in die VSA 60 Hz is. Dus, in die meeste gevalle, wanneer daar 'n inmenging van die toevoerfrekwensie met die werksein is, word 'n 60 Hz bandstopfilter gebruik om die frekwensieband van die uitset te verwyder.

Band stop filter bode plot

Laat ons eers verstaan ​​wat die verblyfplan beteken. Abode plot verwys na die grafiek van die frekwensierespons van 'n toestel. Die frekw. reaksie van die band-verwerp filter word hieronder aangebied.

Krediet: Michael FreyPassiewe Band-stop filter Bode Plot, gemerk as publieke domein, meer besonderhede oor Wikimedia Commons

Afsnyfrekwensie van bandstopfilter

Die afsnyfrekwensie van 'n bandverwerpingsfilter verwys na die frekwensie van die band wat verswak moet word. Daar is formules vir laer frekwensie afsnypunt en hoër frekwensie afsnypunt.

Die laer afsnyfrekwensie: fL = 1 / 2π RL C

Die hoër afsnyfrekwensie: fH = 1 / 2π RH C

Band stop filter beeld verwerking

Die bandstop-filter word in beeldverwerking gebruik. Daar is 'n paar verskillende soorte geluide. Die geluide is herhalend. Hulle het sekere frekwensies. ’n Bandstopfilter laat sulke geluide weg. Aanvanklik word die frekwensie ooreenstem met die geraasfrekwensie. Dan verwyder die bandstop-filter die geluide en maak die beeld 'n beter een.

Band stop filter pool-nul plot

'n Bandverwerpingsfilter kan ontwerp word deur gebruik te maak van twee nulle wat by ±jω geplaas is0. Hierdie tipe ontwerpe het nie 'n eenheidswins teen nulfrekwensie nie. 'n Kerffilter kan ontwikkel word deur twee pole naby die nulle te plaas.

Bandstop-filter met op-amp 741

Soos vroeër genoem, kan bandverwerpingsfilters ontwerp word deur gebruik te maak van operasionele versterkers. Dit staan ​​bekend as die skep van aktiewe bandverwerpingsfilters. Die bandverwerpingsfilters bestaan ​​uit beide laagdeurlaat- en hoogdeurlaatfilters. Beide hierdie filters benodig operasionele versterkers om te ontwerp. Op-amp 741 word hier gebruik. Nog 'n som op-versterker is ook nodig om die uitsette van die vorige filters op te som en versterking te verskaf. Op-amp 741 kan in al daardie gevalle gebruik word.

Band stop kerf filter

'n Bandstop-kerffilter is net 'n spesiale tipe bandverwerpingsfilter. Bandstop-kerffilter het 'n nouer bandwydte as gewone bandverwerpingsfilters. Om meer te wete te kom oor die kerffilter, kyk na my artikel oor Kerffilter.

Bandstop vs. Banddeurlaatfilter

 Die naam van beide die filters verduidelik die verskil tussen hulle. Hier beteken band die frekwensiereeks. Banddeurlaatfilter laat die spesifieke band deur die filter beweeg en verswak ander komponente. Terselfdertyd verswak bandverwerpingsfilters die spesifieke frekwensieband terwyl dit ander dele sal aktiveer.

Eienskappe van bandstopfilter

Die bandstop-filter het verskeie kenmerke. Sommige van hulle word hieronder gelys.

 1. Dit het twee deurlaatbande en een stopband.
 2. Dit kom met 'n kombinasie van lpf en 'n hpf.
 3. As die bandstopfilter 'n smal bandwydte het, is dit 'n kerffilter wat groot diepte het.
 4. Bandstop-filters staan ​​ook bekend as bandverwerpfilters aangesien dit die gespesifiseerde band 'verwerp'.

Konstante k band stop filter

Konstante k filter is nog 'n topologie van die ontwerp van 'n filter. Dit is nogal 'n eenvoudige topologie, maar dit het 'n tekortkoming. Hier word na die 'k' verwys as die impedansievlak van die filter. Dit staan ​​ook bekend as die nominale impedansie. Die afsluitweerstand word ook beskou as 'k' ohm (Rk2 = k2). Die bandstopfilter wat konstante k topologie gebruik, word hieronder getoon.

Ontwerpprosedure: Aanvanklik moet die middelfrekwensie, die bandwydte en die beoogde kenmerkende impedansie gespesifiseer word. Volg dan die stappe.

 1. Bereken C2 met behulp van wH -wL =RkC2w02/ 2.
 2. Bereken L2 met behulp van L2 = 1/w02C2.
 3. Bereken L1 met behulp van L1 = k2C2, soos L1/C2= k2.
 4. Bereken C1 gebruik C1 = 1/w02L1.

FIR band stop filter

FIR of Finite Impulse Response Filter is 'n digitale bandstopfilter. Die formule vir 'n FIR-bandstopfilter word hieronder gegee.

N dui die dimensie van die filter aan. F1 en F0 is die afsnyfrekwensie en Fs is die steekproeffrekwensie.

lC band stop filter

'n Passiewe bandverwerpingsfilter kan met 'n LC-stroombaan ontwerp word. Die werking van die LC filter is redelik eenvoudig. Induktore kom met 'n reaktansie sowel as kapasitors kom ook met kapasitiewe reaktansie. Nou veroorsaak 'n toename in die frekwensie die afname in kapasitiewe reaktansie en toename in induktiewe reaktansie. Dit is die primêre beginsel agter LC bandstop filter.

Kerfband stop filter

Soos vroeër genoem, is die kerfbandstopfilter 'n normale bandstopfilter wat 'n nouer bandwydte het. Dit het verskeie toepassings aangesien dit groot diepte en werkverrigting het as 'n bandverwerpingsfilter. Om meer te wete te kom oor kerfbandverwerpingsfilters, kyk hier. .

Optiese band stop filter

Optiese bandverwerpingsfilters blokkeer 'n sekere golflengte van lig en laat ander komponente deur. Net soos normale bandverwerpfilters, verwerp 'n optiese filter 'n sekere golflengte. Daar is byvoorbeeld 'n 532nm optiese bandstopfilter. Nou sal dit die lig blokkeer, wat 'n golflengte van 532 nanometer het.

RC band stop filter

Die bandstopfilter kan ook ontwerp word deur weerstand en kapasitors te gebruik. Sulke band-verwerp filters staan ​​bekend as RC band top filter. Die stroombaan word hieronder getoon. Dit is 'n eerste-orde filter. Die resistors en kapasitors is eers in parallel gekoppel; dan word hulle in serie verbind. Die frekwensiekomponente is tussen hulle vasgevang.

RF band stop filter

Die bandstop-filter het verskeie toepassings in Radio Frequency Domain. Byvoorbeeld, tydens die meting van nie-lineariteite van 'n drywingsversterker. Ook, wanneer radioseine vanaf stasies versend word, word bandverwerpingsfilters gebruik om steurende geluide te verwyder.

Twin-t band stop filter

Dit is 'n ander metode om 'n hoër-orde filter te implementeer en bied groot diepte en akkuraatheid in werkverrigting. Daarom is hierdie metode gewild vir kerffilters. Die tweeling-t-filter is gemaak van twee T-netwerke, daar is 'n RCR-kring, en 'n ander is die CRC-netwerk

Wiskundige uitdrukking vir 'n bandstopfilter:

Bandverwerpingsfilter kan ook verkry word deur die veelvuldige terugvoer-banddeurlaatfilter met 'n opteller te gebruik. 'n Kerffilter word geskep deur 'n stroombaan te gebruik wat die uitset van 'n banddeurlaatfilter uit die ongemodifiseerde sein elimineer.

             

Eienskappe van 'n bandverwerpingsfilter:

 • 'n Bandstopfilter werk 'n frekwensieverwyderaar wat nie binne 'n spesifieke reeks is nie, daarom word dit 'n verwerpingsfilter genoem.
 • 'n Bandstopfilter laat frekwensies van 'n bepaalde bandwydte met maksimum verswakking deur.
 • Verskillende tipes bandstopfilters produseer 'n maksimum tempo van afroltempo vir 'n gegewe orde en plat frekwensierespons in die deurlaatband.

Toepassings van 'n bandstopfilter:

 • 'n Aktiewe Band Pass-filter word in die publieke aanspreekstelsel en luidsprekers gebruik om die kwaliteit te verbeter.
 • 'n Bandstopfilter word ook in telekommunikasietegnologie gebruik as 'n geraasvermindering vanaf verskillende kanale.
 • BSF word in radioseine gebruik om statiese op die radiotoestelle te verwyder vir beter en duidelike kommunikasie.
 • Behalwe radio's en versterking, word hierdie filter ook in baie ander elektroniese toestelle gebruik om 'n spesifieke reeks frekwensies, bekend as 'geraas', te verminder.
 • In die mediese veld word BSF gebruik om baie nuttige toestelle soos EKG-masjiene, ens.
 • Dit speel ook 'n belangrike rol in beeldverwerking.

Wat is 'n Notch-filter?

Kerffilters vind toepassings wanneer daar 'n behoefte is om die ongewenste frekwensies te verswak terwyl die nodige frekwensies deurgegee word.

Voordele en nadele van 'n bandstopfilter:

'n Bandstopfilter verswak die frekwensies wat onder die afsnybereik is, so die belangrikste voordeel van die gebruik van hierdie filter is dat dit die eksterne en ongewenste geraas of seine uitskakel en ons 'n stabiele uitset gee.

Aan die ander kant, as gevolg van sekere beperkings, funksioneer 'n bandstopfilter nie behoorlik onder volhoubare toestande nie. Die parallelle rangskikking tussen die hoë deurlaat en laag deurlaat filter my wissel oor die verandering van frekwensies.

Algemene vrae:

Wat is die Q-faktor of 'Kwaliteitsfaktor'?

Q word gegee deur die verhouding tussen die resonante frekwensie tot die bandwydte. Dit is 'n belangrike parameter en dit help ons om die selektiwiteit te bereken.

Hoe hoër die waarde Q, hoe meer selektief is die filter, dit wil sê, smaller is die bandwydte.

Hoe werk 'n Band stop filter?

'n Bandstop- of bandverwerpingsfilter sny of verwerp altyd frekwensies wat nie binne 'n sekere reeks is nie, soos die naam aandui. Daarbenewens gee dit ook maklike deurgang na die frekwensies om deur te gee wat nie binne die reeks is nie. Hierdie tipe filters word dikwels as 'Band Elimination Filters' genoem.

Hoe om 'n bandverwerpingsfilter te ontwerp?

Om 'n Band Stop/reject filter te maak, benodig ons altyd 'n Laag slaag Filter (LPF) en 'n hoogdeurlaatfilter (HPF). Daarom kombineer ons hulle en maak 'n 'parallelle' verbinding met beide die filters om 'n bandverwerpingsfilter te skep.

Wat doen 'n Kerffilter?

Kerffilter is ook band verwerp filter. Hulle kan gebruik word om frekwensie geraasbronne wat van die lynfrekwensie is binne 'n sekere limiet vas te stel. Kerffilter word ook gebruik om resonansies uit 'n stelsel te verwyder. Soos 'n laagdeurlaatfilter, skep kerffilter minder fasevertraging in 'n beheerlus.

Vind uit wat die verskil is tussen 'n bandverwerpingsfilter en 'n kerffilter?

'n Bandverwerpingsfilter of bandstopfilter is 'n filter wat die frekwensies dra of deurlaat sonder om dit te verander en dit in 'n spesifieke reeks tot lae vlak verswak. Dit is die teenoorgestelde van 'n banddeurlaatfilter.

Aan die ander kant is 'n kerffilter 'n bandstopfilter wat 'n smal stopband het en goeie hoë 'Kwaliteitsfaktor' (Q-faktor) het.

Wat is ideale filter en regte filter?

Soms, ter wille van vereenvoudiging, gebruik ons ​​dikwels die aktiewe filters om maniere te benader. Ons gradeer hulle op na 'n ideale en teoretiese model, wat genoem word 'Ideale filter'

Die gebruik van hierdie standaarde is onvoldoende, wat lei tot foute; dan, die filter moet behandel word gebaseer op akkurate werklike gedrag, Byvoorbeeld, die Real filters.

Die kenmerke van 'n ideale filter is:

 • Die reaksie beweeg op 'n skielike manier tussen sones.
 • Dit skep geen vervorming wanneer die sein deur die transito-sone gaan nie.
 • Die slaag van die sein veroorsaak geen verlies nie.

Om meer oor elektronika te lees kliek hier

Scroll na bo