Aktinium-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!


Aktinium is die binneste oorgangsmetaal in die periodieke tabel met 'n atoomgewig van 227u. Kom ons bestudeer die elektroniese konfigurasie van Actinium in detail.

Ac is die eerste element van die Aktinied reeks, waar dit 4f-orbitaal gevul het en om hierdie rede beskou dit 'n f-blokelement, hoewel die valenselektrone in 7s-orbitaal teenwoordig is. Dit is 'n sagte, wit radioaktiewe metaal wat in die uraanreeks voorkom.

Volgens sy elektroniese konfigurasie is die stabiele oksidasietoestand van Ac +2 en +3. Nou in hierdie artikel moet ons die elektroniese konfigurasie van Ac bespreek, saam met die orbitaaldiagram, elektroniese notasie, grond- en opgewekte-toestand elektroniese konfigurasie met behoorlike verduideliking.

1. Hoe om die Aktinium-elektronkonfigurasie te skryf

Ac is die 7de-periode element so dit het 89 elektrone en daardie elektrone moet behoorlik in die elektroniese konfigurasie gerangskik word deur die volgende stappe,

Stap 1- Rangskikking van die orbitaal volgens energie-orde

Ons moet al die orbitaal rangskik deur die orde van hul energie volgens Aufbau se beginsel te verhoog deur die n+l-reël te gebruik, waar n die hoofkwantumgetal is en dit moet opgemerk word as 1, 2, 3.. en l is die asimutaal kwantumgetal dit word opgemerk as s,p,d,f. Dus, die orbitale vir Ac soos 1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s...

Stap 2- Vul die elektron in elke dop van orbitaal

Nou vul ons die elektrone in elke onderskeie orbitaal volgens Hund se reël, waar ons eers elektrone in elke dop vul en as daar meer elektrone oor is dan gaan ons vir paring. Die eerste paar van die elektron word nie toegelaat nie. As voorbeeld het ons p orbitaal gevul met een elektron in elke dop en gaan dan vir paring.

Stap 3 - paring van die elektron na die perfekte spin

Wanneer ons die elektron in elke dop gepaar het, moet ons volg dat beide elektrone in 'n teenoorgestelde spin moet wees volgens Pauling se uitsluitingsbeginsel. Soos s orbitaal blik bevat 'n maksimum van twee elektrone en albei moet in teenoorgestelde spin wees en daardie elektrone word by die boskrif van elke dop geskryf.

2. Aktinium elektronkonfigurasiediagram

Ac het 89 elektrone en al die elektrone moet in die onderskeie elektroniese dop geplaas word volgens die bogenoemde drie beginsels,

 • Eerstens sal 1s deur twee elektrone gevul word aangesien dit laer energie het en dit een orbitaal het, en elke orbitaal bestaan ​​uit maksimum twee elektrone met teenoorgestelde spin.
 • Na 1s sal 2s orbitaal gevul word deur twee elektrone volgens energievolgorde
 • Na 2s sal die 2p-orbitaal volgens energie-orde gevul word en dit het drie orbitale sodat dit 'n maksimum van ses elektrone kan ophoop.
 • Na 2p word die 3s-orbitaal gevul met twee elektrone volgens hoër energie as die vorige een.
 • Na 3s sal die 3p-orbitaal met ses elektrone gevul word aangesien dit drie orbitale en meer energie het.
 • Na 3p sal die 4s-orbitaal met twee elektrone gevul word aangesien dit hoër energie het vir 'n hoër beginselkwantumgetal.
 • Na 4s sal die 3d orbitaal gevul wees as gevolg van effektiewe kernlading en afskermingseffek dit het hoër energie as 4s en die d orbitaal het vyf subskulpe sodat dit 'n maksimum van tien elektrone kan ophoop.
 • Na 3d sal die 4p-orbitaal met ses elektrone gevul word.
 • Na 4p word die 5s-orbitaal gevul met twee elektrone volgens energie.
 • Na 5s word die 4d ​​orbitaal gevul met 'n maksimum van tien elektrone aangesien dit meer energie as 5s het.
 • Na 4d word die 5p-orbitaal gevul deur die ses elektrone.
 • Na 5p word die 6s-orbitaal gevul met twee elektrone.
 • Na 6s sal 4f-orbitaal met 'n maksimum van 14 elektrone gevul word aangesien f orbitaal sewe subskulpe bevat en as gevolg van swak siftingseffek het dit meer energie as eersgenoemde.
 • Na 4f sal die 5d-orbitaal met 10 elektrone gevul word.
 • Na 5d sal 6p orbitaal deur die ses elektrone gevul word.
 • Na 6p word die 7s-orbitaal gevul met twee elektrone.
 • En laastens word die 6d-orbitaal gevul deur die oorblywende een elektron.
 • Dus, al die 87 elektrone wat in die diagram ingevul sal word, sal wees –
Aktinium elektron
Konfigurasiediagram

3. Aktinium elektronkonfigurasie notasie

Die elektroniese konfigurasienotasie van Actinium word gesimboliseer as -

[Rn] 6d17s2,

Hierdie notasie bevat 89 elektrone waar Rn 86 elektrone het, so hier gebruik ons ​​edelgaskonfigurasie. Die oorblywende ekstra 3 elektrone word na die volgende 7s en 6d orbitaal geplaas volgens die energie-orde. Dit sal die beskikbaarheid van die orbitaal plaas volgens die beginsel kwantumgetal.

4. Aktinium onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektroniese konfigurasie van Actinium is,

1s22s22p63s23p63d104s24p64d10 4f14 5s25p65d106s26p66d17s2

Die Actinium onverkorte elektronkonfigurasie bestaan ​​uit 'n totaal van 89 elektrone wat soos volg gevul word -

 • Twee elektrone is teenwoordig in 1s orbitaal.
 • Twee elektrone in 2s orbitaal.
 • Ses elektrone in 2p orbitaal.
 • Twee elektrone in 3s orbitaal.
 • ses elektrone in 3p orbitaal.
 • Tien elektrone in 3d-orbitaal.
 • Twee elektrone in 4s orbitaal.
 • Ses elektrone in 4p orbitaal.
 • Tien elektrone in 4d-orbitaal.
 • Veertien elektrone in 4f-orbitaal.
 • Twee elektrone in 5s orbitaal.
 • Ses elektrone in 5p orbitaal.
 • Tien elektrone in 5d-orbitaal.
 • Twee elektrone in 6s orbitaal.
 • Ses elektrone in 6p orbitaal.
 • twee elektrone in 7s orbitaal.
 • Een elektron in 6d orbitaal.

5. Grondtoestand Aktinium elektronkonfigurasie

Ac grondtoestand elektroniese konfigurasie is,

1s22s22p63s23p63d104s24p64d10 4f14 5s25p65d106s26p66d17s2 Wat ook sy onverkorte vorm is waar al die 87 elektrone gepas in behoorlike orbitaal geplaas word volgens onderskeie energie-orde.

Aktinium Grondstaat
Elektroniese konfigurasie

6. Opgewekte toestand van Aktinium-elektronkonfigurasie

Ac opgewonde toestand elektroniese konfigurasie sal wees,

 1s22s22p63s23p63d104s24p64d10 4f14 5s25p65d106s26p66d27s1. Hier het een elektron van die 7s-orbitaal na die hoër-energie-orbitaal 6d verskuif deur energie te verskaf. Die promosie-energie tussen 6d en 7s is laag as gevolg van die relativistiese effek van 6s en 7s ook. Die elektron sal nie volgens Hund se reël in 6d gepaar word nie.

Aktinium opgewonde toestand
Elektroniese konfigurasie

7. Grondtoestand Aktinium-baandiagram

Die Aktinium grondtoestand orbitaaldiagram is die teenwoordigheid van 89 elektrone per dop rondom die kern volgens kwantumgetal en dit benodig 7 skulpe om daardie 89 elektrone te rangskik en hulle is,

 • K -dop = wat twee elektrone bevat (1s1)
 • L-dop = bevat 8 elektrone (2s22p6)
 • M-dop = wat 18 elektrone (3s23p63d10)
 • N-dop = wat 32 elektrone (4s24p64d104f14)
 • O-dop = wat 18 elektrone (5s25p65d10)
 • P-dop = wat 9 elektrone (6s26p66d1)
 • Q-dop = wat 2 elektrone (7s2)
 • Die wentelbaandiagram van Actinium sal wees-
Actinium Orbitale Diagram

Gevolgtrekking

Die 4f-orbitaal van Ac is diepgesetel om hierdie rede is die 6d- en 7s-orbitaal van Ac altyd betrokke by die bindingsvorming. Dit kan dus 'n stabiele +3 oksidasietoestand bestaan ​​en hoofsaaklik molekules vorm met halogeen as tri-gekoördineerd. Sommige van die organometaalverbindings van Ac is ook bekend, maar die ligand is nie direk betrokke by 4f-orbitaal nie.

Biswarup Chandra Dey

Hi......Ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie van die Sentrale Universiteit van Punjab voltooi. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings