Asetielsalisielsuur eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Asetielsalisielsuur is 'n aromatiese kovalente verbinding wat ook na verwys word as aspirien in die medisinale wêreld. Kom ons kyk na die verskillende eienskappe van asetielsalisielsuur.

Asetielsalisielsuur is 'n afgeleide van salisielsuur, met 'n vlakke molekulêre geometrie. Dit is 'n wit vaste kristallyne verbinding wat oplosbaar is in asetoon, diëtieleter en etanol; en swak oplosbaar in water. Asetielsalisielsuur het 'n flitspunt van 482⁰F.

Eienskappe soos smeltpunt, kookpunt, molêre digtheid, kristalstruktuur, oksidasietoestand en reaksies van asetielsalisielsuur sal verder in hierdie artikel bespreek word.

Asetielsalisielsuur IUPAC Naam

Die IUPAC Naam (International Union of Pure and Applied Chemistry) van asetielsalisielsuur is 2-Asetoksibensoësuur.

Asetielsalisielsuur Chemiese Formule

Die asetielsalisielsuurmolekule word deur die chemiese formule C aangedui9H8O4, en sy uitgebreide vorm kan as CH geskryf word3COOC6H4COOH.

Asetielsalisielsuur

Asetielsalisielsuur CAS-nommer

Die CAS (Chemical Abstract Services) aantal asetielsalisielsuur vir verifikasie van die chemiese stof is: 50-78-2.

Asetielsalisielsuur ChemSpider ID

Die ChemSpider ID is 2157 vir asetielsalisielsuur. Elke molekule het sy unieke ID nodig om in ChemSpider geïdentifiseer te word.

Asetielsalisielsuur Chemiese Klassifikasie

Die chemiese eienskappe van asetielsalisielsuur kan soos volg gelys word:

  • 'n Geasetyleerde salisilaat, asetielsalisielsuur, is een van die klasse nie-steroïdale anti-inflammatoriese medikasie.
  • Asetielsalisielsuur word as 'n nie-selektief gekategoriseer siklooksigenase inhibeerder.
  • Asetielsalisielsuur (in sy poeiervorm) kan plofbaar wees wanneer dit met lug gepaard gaan.

Asetielsalisielsuur Molêre massa

Die asetielsalisielsuurmolekule het 'n molêre massa van 180.158g/mol.

Asetielsalisielsuur kleur

Asetielsalisielsuur het die voorkoms van kristallyne poeier wat in kleur wissel van kleurloos tot wit.

Asetielsalisielsuurviskositeit

Asetielsalisielsuur is matig viskeus van aard as gevolg van die teenwoordigheid van intermolekulêre waterstofbindings-aantreklikhede.

Asetielsalisielsuur molêre digtheid

Die molêre digtheid van asetielsalisielsuur is 0.0078 mol/cm3 aangesien dit 'n digtheid van 1.40g/cm het3.

Asetielsalisielsuur Smeltpunt

Asetielsalisielsuur het 'n smeltpunt van 136⁰C of 276.8⁰F, en by hoër temperature begin dit ontbind.

Asetielsalisielsuur Kookpunt

Asetielsalisielsuur het 'n kookpunt van 140⁰C of 284⁰F.

Asetielsalisielsuur by kamertemperatuur

By kamertemperatuur bestaan ​​asetielsalisielsuur in die vorm van 'n kristallyne wit vaste stof.

Asetielsalisielsuur kovalente binding

Die chemiese molekule asetielsalisielsuur is a kovalente verbinding. 'n Serienresidu is kovalent aan 'n asetielgroep gebind. Beide koolstof-koolstof-dubbelbindings (C=C) en koolstof-suurstof-dubbelbindings (C=O) is teenwoordig in asetielsalisielsuur.

Asetielsalisielsuur Ioniese/kovalente radius

Dit is nie moontlik om die kovalente radius van asetielsalisielsuur soos enige ander verbinding te skat nie, aangesien die kovalente radius slegs vir 'n enkele atoom bereken kan word.

Asetielsalisielsuur elektroniese konfigurasies

Elektroniese konfigurasie is die rangskikking van elektrone in orbitale wat die kern van 'n atoom omring. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van asetielsalisielsuur. 

Die Elektroniese konfigurasies van Koolstof en Suurstof is [Hy]2s22p2 en [Hy] 2s22p4 onderskeidelik. Die ander atoom teenwoordig in asetielsalisielsuur is waterstof en sy elektroniese konfigurasie is 1s1. Dit mag slegs vir een atoom voorgestel word.

Asetielsalisielsuur-oksidasietoestand

Die gemiddeld oksidasie toestand van 9 Koolstowwe in asetielsalisielsuur is +0. Die 4 suurstofatome bestaan ​​in die oksidasietoestand van -2, en elk van die 8 waterstofatome is in 'n +1 oksidasietoestand. 

Asetielsalisielsuur Suurheid/Alkalies

Asetielsalisielsuur is 'n monoprotiese swak suur, en sy suurdissosiasiekonstante (pKa) by 25⁰C (77⁰F) is 3.5.

Is asetielsalisielsuur reukloos

Asetielsalisielsuur is reukloos van aard, dit wil sê dit gee geen reuk uit nie, hoewel dit die reuk van asynagtige asynsuur verkry wanneer dit met vog in aanraking kom.

Is asetielsalisielsuur paramagneties

Paramagnetisme word veroorsaak deur 'n klein magnetiese veld wat ekstern op sommige materiale toegepas word. Kom ons vind uit of asetielsalisielsuur paramagneties van aard is of nie.

Asetielsalisielsuur toon nie paramagnetisme nie, maar dit is diamagneties (wanneer dit in 'n magnetiese veld geplaas word, word dit vrylik gemagnetiseer) in die natuur aangesien dit 'n aromatiese verbinding is met gepaarde aantal elektrone in elk van hul orbitale.

Asetielsalisielsuur hidreer

Asetielsalisielsuur toon geen stabiele vorming van koolhidrate. Asetielsalisielsuur is swak oplosbaar in water aangesien die benseenring daarin hidrofobies is en nie met water in wisselwerking tree nie. Asetielsalisielsuur is oor die algemeen meer oplosbaar in nie-polêre oplosmiddels.

Asetielsalisielsuur kristalstruktuur

Die asetielsalisielsuur polimorfisme kristalliseer in twee identiese vorme: vorm I en vorm II. By kamertemperatuur verander vorm II na vorm I.

  • In vorm I vorm twee salisielmolekules sentrosimmetriese dimere deur asetiel- en (suur) metielproton-karbonielwaterstofbindings.  
  • Vorm II salisielmolekules skep dieselfde waterstofbindings met twee naburige molekules. 

Beide polimorfe produseer identiese dimeer strukture. Hierdie ooreenkoms is verantwoordelik vir die intergroeistruktuur wat beide vorm I- en vorm II-domeine binne dieselfde kristal bevat

Asetielsalisielsuur Polariteit/Geleidingsvermoë

  • Asetielsalisielsuur het twee polêre groepe: karboksiel- en estergroepe. Die twee groepe wat aan 'n nie-polêre benseenring gekoppel is, toon egter 'n groter effek as die polêre groepe in die suur. Asetielsalisielsuur is dus matig polêr van aard.
  • Asetielsalisielsuur, hoewel kovalent van aard, gelei elektrisiteit swak.

Asetielsalisielsuurreaksie met suur

Asetielsalisielsuur lei tot ontbinding wanneer dit met 'n sterk suur soos soutsuur gereageer word. By reaksie met verdunde soutsuur by 70⁰C, vorm asetielsalisielsuur salisielsuur en asynsuur. Die reaksie word soos volg gegee:

Reaksie met Suur

Asetielsalisielsuurreaksie met basis

Asetielsalisielsuur reageer met 'n basis (byvoorbeeld natriumhidroksied in waterige toestand) om die natriumasetielsalisilaatsout en water te vorm. Hierdie reaksie staan ​​bekend as suur-basis neutralisasie reaksie (Algemene reaksie: suur + basis —-> sout + water).

Reaksie met basis

Asetielsalisielsuur reageer met 'n swak basis, natriumbikarbonaat (NaHCO3), om natriumasetielsalisilaatsout, koolstofdioksiedgas en water te produseer.

Asetielsalisielsuurreaksie met oksied

Die reaksie tussen asetielsalisielsuur en oksiede gaan nie vorentoe om enige gewenste produkte te gee nie.

Asetielsalisielsuurreaksie met metaal

Asetielsalisielsuur reageer met ysterglukonaat in water om salisielsuur as hoofproduk, asetieleerde glukonsuur en 'n salisilaat-glukonsuurkonjugaat te vorm. Die reaksie word soos volg gegee:

Reaksie met metaal

Asetielsalisielsuurkomplekse koördineer met die metaalione via die suurstof in die estergroep en suurstof van die karboksielgroep. Dit ontbind maklik in alkalimetaalhidroksiede.

Gevolgtrekking

Asetielsalisielsuur wat chemies gesintetiseer is uit salisielsuur via asetilering met asynzuuranhidried, het anti-stollings- en antipiretiese eiendomme. Dit help om veneuse en arteriële trombose te voorkom. Asetielsalisielsuur inhibeer siklooksigenase-aktiwiteit.

Padmakshi Kotoky

Hallo, ek is Padmakshi Kotoky wat as vakkundige op hierdie platform werk. Ek het my nagraadse studie van die Instituut vir Chemiese Tegnologie, Mumbai voltooi. Ek het Chemies nog altyd 'n intrige onderwerp gevind en geniet dit om meer daaroor te verken. Ek wil graag hierdie platform gebruik om die onderwerp op 'n maklike en presiese manier te verduidelik wat dit makliker maak vir die lesers om die konsepte met duidelikheid te verstaan. Ek is in my vrye tyd besig met sang, dans en natuurfotografie. Kom ons koppel deur LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/padmakshi-k-b54679132

Onlangse plasings