Asynsuur eienskappe (23 feite wat jy moet weet)


Asynsuur staan ​​ook bekend as asyn, metiel karboksielsuur, en etielsuur. Hier bespreek ons ​​die eienskappe van asynsuur.

Asynsuur is die eenvoudigste mono-karboksielsuur en bevat slegs twee koolstofatome. Dit is 'n wit of kleurlose organiese vloeistof met 'n baie sterk skerp reuk. Asyn is 'n mengsel van water en 4 tot 6 persent asynsuur. Asynsuur word vir verskeie huishoudelike doeleindes gebruik.

In hierdie artikel bespreek ons ​​die formule, toestand, molêre massa, smeltpunt, digtheid, viskositeit, oksidasietoestand, magnetisme en vele meer eienskappe van asynsuur en verskeie feite daaroor.

Asynsuur IUPAC naam

Die IUPAC-naam van asynsuur is etanoësuur.  

Asynsuur chemiese formule

Die chemiese formule van asynsuur is CH3COOH, wat 'n metiel-CH bevat3 groep en 'n karboksiel-COOH groep.

Asynsuur simbool

Asynsuur CAS-nommer

Die CAS-nommer vir CH3COOH is 64-19-7.

Asynsuur ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van CH3COOH is 171.

Asynsuur chemiese klassifikasie

CH3COOH word as 'n suur oplossing geklassifiseer en verander rooi lakmoespapier na blou wat die suur aard daarvan bevestig.

Asynsuur molêre massa

CH3COOH het 'n molêre massa van 60.052 g/mol.

Asynsuur kleur

CH3COOH is 'n kleurlose deursigtige vloeibare suuroplossing.

Asynsuur viskositeit

Die viskositeit van CH3COOH is 1.155 cP (centipoise).

Asynsuur molêre digtheid

Die molêre digtheid van CH3COOH is 1.0491 g/ml by 20°C en 0.9599 g/ml by 100°C.

Asynsuur smeltpunt

Die smeltpuntwaarde van CH3COOH is 16.7 °C (289.9 K, 62.1 °F).  

Asynsuur kookpunt

Die kookpuntwaarde van CH3COOH is 118.1 °C (391.24 K, 244.6 °F).

Asynsuur toestand by kamertemperatuur

CH3COOH is 'n vloeibare oplossing by kamertemperatuur.

Asynsuur kovalente binding

CH3COOH is saamgestel uit sterk kovalente bindings. Dit het twee enkel- en een dubbelkovalente binding. Die kovalente binding is 'n sterk binding as gevolg van die sigma verband.

Asynsuur oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van die koolstofatoom van die CH3COOH karboksielgroep is +3.

Asynsuur suur/alkalies

CH3COOH is 'n ligte of swak suur van aard aangesien dit 'n monoprotiese suur is en by ionisasie kan dit slegs een proton vrystel. Dit het 'n pH-waarde van 4.76 wat sy suurkarakter bevestig.

Is asynsuur reukloos?

CH3COOH is nie 'n reuklose verbinding en het 'n baie sterk irriterende skerp reuk.

Asynsuur hidreer

CH3COOH hidraat is die mengsel van 'n 1:1 konsentrasie van asynsuur en water. Dit het die chemiese formule C2H6O3. Dit is 'n monohidraat en monoisotopiese aard. Die chemiese stof wat watermolekules in sy struktuur bevat, word hidraat genoem.

Asynsuur kristalstruktuur

CH3COOH kan nie 'n kristalstruktuur vorm nie en dit is 'n vloeibare stof en nie 'n vaste ioniese verbinding nie. Die kristalstruktuur word gewoonlik deur die vaste stof getoon ioniese verbindings.

Asynsuur polariteit en geleidingsvermoë

  • CH3COOH is 'n polêre molekule met 'n polariteitswaarde van 0.648. Dit is polêr as gevolg van meer elektronegatiewe dubbelgebonde suurstofatome.
  • CH3COOH is nie bevorderlik nie aangesien dit 'n swak elektroliet is en nie ione kan produseer nie. Die molêre geleidingswaarde van asynsuur is 387Scm2mol-1 by oneindige verdunning.

Asynsuurreaksie met suur

Wanneer ander sterk sure soos soutsuur by asynsuur gevoeg word, word die ionisasie van CH3COOH word onderdruk. Die konsentrasie waterstofioon neem ook toe namate beide Soutsuur of swaelsuur en asynsuur bevat H+ ione. Voorbeelde word hieronder gegee.

CH3COOH + H2SO4 → CH3C(OH)2+

CH3COOH + HSO4– → CH3CO(OH)2 + SO4-2

Asynsuurreaksie met basis

Wanneer CH3COOH reageer met enige basis, ondergaan 'n suur-basis reaksie en kan sout en water produseer. Die basis soos natriumhidroksied (NaOH) reageer met CH3COOH en vorms natrium asetaat en water.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Asynsuurreaksie met oksied

Wanneer CH3COOH reageer met verskeie metaaloksiede, ondergaan 'n heterogene reaksie. Byvoorbeeld: As CH3COOH reageer met ysteroksied en ondergaan 'n ketoniseringsreaksie, dit vorm yster asetaat en water.

CH3COOH + 6Fe2O3 → 2(CH3COO)3Fe + 3H2O

Asynsuurreaksie met die metaal

CH3COOH tree korrosief op in reaksie met metaalelemente soos yster, magnesium, sink, ens. Wanneer CH3COOH reageer met metale dit kan asetaatsoute vorm en waterstofgas vrystel. Byvoorbeeld Reaksie tussen CH3COOH en magnesiummetaal is soos volg:

2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H.2

Gevolgtrekking:

Asynsuur is 'n swak suur. Dit is 'n vloeibare verbinding met die chemiese formule CH3COOH. Dit het 'n molêre massa van 60.052 g/mol. Dit het 'n IUPAC-naam etanoësuur. Dit is 'n kleurlose vloeistof met 'n sterk skerp reuk. Die viskositeitswaarde van asynsuur is 1.155 cP.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings